Jaké změny ve společném vzdělávání přínáší novela inkluzivní vyhlášky?

7. 10. 2019
EDUin
beduin_210x210

Co přinesl týden 30. 9. – 6. 10. 2019

Krátce:

 • Za Babišem. Učitelské odbory kvůli platům obcházejí Plagu. Odbory původně požadovaly přidání o 15 %, po jednáních souhlasily s 10 %. Nyní se nemohou domluvit na jejich rozdělení (iDnes). Plaga navrhuje zvednutí tarifu pro všechny třídy o 2 700 korun a odměny o v průměru 900 korun. Odboráři požadují vše do tarifů. Chtějí se kvůli tomu sejít s předsedou vlády. Ten později v rozhovoru pro Právo uvedl (Česká škola), že mu „Plagův návrh tři čtvrtiny do základu a čtvrtina do pohyblivé složky přijde fér.“ Odboráři jsou stále ve stávkové pohotovosti. Komentář Boba Kartouse zdůrazňující potřebu navyšování platů v tarifní i netarifní složce publikovaly Hospodářské noviny. Detail k tématu najdete v minulém beduinu.
 • “Když vaši rodiče mají jen základní školu, je velká pravděpodobnost, že tak dopadnete taky.” Sociolog Daniel Prokop popisuje, že aby se sociální nůžky nerozevíraly, musí se řešit i výzvy vně vzdělávacího systému: snížení zdanění levné práce, exekuce nebo problémy s bydlením. Tvrdí, že letargie může vést k uzavřenému systému tříd (HN).
 • Průzkum: S ubližováním se setkává drtivá většina žáků. Počet případů šikany na školách se zvyšuje. Zhoršení prospěchu, psychické potíže nebo dokonce sebevražda. I takové následky má šikana, kterou děti zažívají v Česku. V novém projektu Radiožurnál popisuje, jak proti ní bojovat.
 • Naší ambicí je připravit žáky na vlastní kritické zacházení s otisky historie ve veřejném prostoru, říká oddělení vzdělávání v Ústavu pro studium totalitních režimů. Vojtěch Ripka hovoří o činnosti ústavu, zaměření na odborné školy či pomůckách pro učitele, které mohou žákům přiblížit moderní dějiny.
 • Bob Kartous popisuje, proč by měla škola do maximální možné míry rozvíjet potenciál každého žáka. „Když mě učitelka v 7. třídě zavolala do kabinetu kvůli diktátu, místo pokárání mě nechala si diktát sám opravit a oznámkovat. Bylo to skvělé, protože mi tím projevila velkou důvěru a s ní přišla odpovědnost,“ ilustruje Kartous pro pořad Občanka (ČT D).
 • Upozorňujeme na dotazník České středoškolské unie žákovským samosprávám. Středoškoláky zajímá, jak probíhá na školách zakládání samospráv, jak se o nich studenti dozvídají, jak pracují, a na jaké problémy narážejí. Dotazník je určen pro učitele a učitelky ze středních škol v ČR, kteří se někdy podíleli na zakládání žákovské samosprávy na své škole.
 • Záznam kulatého stolu SKAV a EDUin: Jak si udržíme učitele a získáme nové? Debaty se účastnili zástupci ministerstva školství, PedF UK, Učitele naživo, EDUinu a základních škol. Záznam je dostupný na YouTube. Ondřej Neumajer (Učitel naživo) představil infografiku věnovanou cestám k získání učitelské kvalifikace, ze které vyplývá, že celá třetina zájemců se k ní dostává prostřednictvím doplňujícího pedagogického studia. 
 • Je otevřeno přihlašování do nového ročníku soutěže EDUína 2019. Znáte inspirativní projekty ve vzdělávání? Autorem projektu může být jednotlivec, skupina, škola či organizace působící v České republice. Přihlaste je, aby jejich aktivita našla to správné ocenění. Cenu uděluje EDUin.

Výrok týdne:

„Lidé, kteří mají vysokou inteligenci a k tomu i poruchy učení, musejí investovat velkou spoustu energie do toho, aby se přizpůsobili systému, aby byli podobnější ostatním. Přitom se svou schopností hledat neortodoxní a kreativní řešení by dokázali posunovat lidstvo kupředu, pokud by dostávali větší prostor.“ Vědecká pracovnice Anna Fučíková, nyní porotkyně Global Teacher Prize CR, se na prvním stupni setkala se zavržením, svojí pílí ale vystudovala MatFyz a nyní je držitelkou tří světových patentů v nanotechnologiích. V rozhovoru pro Rodiče vítáni popisuje svůj příběh.

V souvislostech: 

 • VYŠLA POSLEDNÍ VERZE INKLUZIVNÍ VYHLÁŠKY. MĚNÍ SE INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁNY NEBO ZAMĚŘENÍ SPECIÁLNÍCH ŠKOL

Ministerstvo školství představilo po několika měsících revidovanou verzi vyhlášky číslo 27, která má hlavní vliv na implementaci společného vzdělávání. Jde už o třetí revizi, o původní verzi jsme informovali v bEDUinu minulý rok, o další po změnách v červnu. Cílem vyhlášky je dle MŠMT zefektivnění implementace společného vzdělávání, stejně jako finanční úspora. Ta do určité míry vychází z reálných problémů, jakými jsou například „neregulované“ ceny za vzdělávací pomůcky pro žáky, ale také z více kontroverzních pohnutek, jako je finanční náročnost asistentů pedagoga.

Vyhláška upřesňuje, za jakých okolností se doporučuje sestavení individuálního vzdělávacího plánu pro žáky, předkládá jeho vzor a zpřesňuje poskytování podpůrných opatření prvního stupně, mimo jiné formou plánu pedagogické podpory. Došlo ke snížení požadavků na tvorbu individuálního vzdělávacího plánu – v některých případech stačí, aby škola pouze plnila doporučení školského poradenského zařízení. Škola však je povinna doložit školskému poradenskému zařízení, případně České školní inspekci, informaci o podpůrných opatřeních prvního stupně poskytovaných žákovi.

Ministerstvo dále uvádí, že efektivita personální podpory jako formy podpůrného opatření je dalším principem navrhovaných změn. Inkluzivní vzdělávání má nejen individuální, ale i sociální dimenzí. Adresnost podpory (která je považována za přínos celého procesu společného vzdělávání), umožňuje významně individualizovat strukturu podpůrných opatření, vychází ze skutečných potřeb žáka, je cílená. Sociální dimenze inkluze spočívá v posilování komunitních zdrojů školního sociálního prostoru, jehož dynamika ovlivňuje kompetence všech žáků pro zvládání náročných životních situací. Zapojení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do těchto sítí a podpora jeho aktivní participace ve školním životě jsou proto neméně důležitým opatřením.

Proto vyhláška omezuje maximální počet pedagogických asistentů (tedy učitelů a asistentů) v běžné třídě na tři. Podle ministerstva je jejím cílem na jednu stranu poskytnout žákům se speciálními vzdělávacími potřebami individuální podporu, ale současně omezit riziko pro dynamiku sociálních procesů edukačního prostoru školní třídy, které přináší přítomnost více pedagogických pracovníků ve třídě. Cílem úpravy je také důraz na kvalitu a odbornost poskytovaného vzdělávání, k čemuž přispěje i reforma financování regionálního školství. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které lze saturovat personální podporou, vyžaduje podle mnoha názorů zapojení spíše druhých pedagogů.

Dalšími změnami, které už vyhláška v dřívějších verzích představila, je zrušení jednodruhovosti speciální škol, a to kvůli praktickým důvodům: místně tyto školy často nejsou adekvátně rozloženy po republice, a tak se musí rodiny stěhovat nebo děti i v nízkém věku bydlet na internátech. Speciální školy nadále budou fungovat, ale budou muset přijímat děti s různými znevýhodněními. Současně v novele nadále zůstane zachováno pravidlo, podle kterého se ve školách či třídách zřízených pro žáky s mentálním postižením nebudou vzdělávat žáci bez tohoto postižení.

Za velmi důležité lze považovat zlepšení podmínek práce pro asistenty pedagoga. Podle současných tarifních tabulek na plný úvazek berou asistenti pedagoga v základu kolem 13 a půl tisíce korun hrubého měsíčně. To se sice s odučenými roky může postupně zvedat, v reálu ale bývají platy ještě menší (iRozhlas). Asistenti se totiž přidělují přímo ke konkrétním dětem a ředitelé je tak často najímají jen na částečný úvazek.

Novela předpokládá, že skončí princip zaměstnání asistenta na základě přiznání podpůrného opatření. „Záměrem ministerstva školství je, aby byl uplatňován princip takzvaného sdílení asistenta. Namísto současného stavu, kdy je asistent doporučený na konkrétní dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, a je tedy spíše asistentem dítěte než asistentem pedagoga,“ popisuje mluvčí resortu Aneta Lednová.

Inspirace z (a do) praxe:

Výběr z EDUkalendáře: 

 • 15. – 17. 10.., Liberec, Mapy kolem nás
 • 22. 10., 17.00, EDUpoint Praha, Akvárium – Co a jak moc funkčně řeší obědy do škol?
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články