Ministerstvo školství bez diskuse začlenilo standardy vzdělávání do rámcového vzdělávacího programu pro základní školy

9. 2. 2012
EDUin
logo_EDUinfo

Koalice k RVP upozorňuje na rizika revize rámcových vzdělávacích programů

Praha 9. února 2012 – Minulý týden zveřejnilo ministerstvo školství na svých webových stránkách Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s platností od 1. září 2012. Jde fakticky o první výsledek probíhající revize RVP a ukazuje, jaká rizika tento proces může mít. Reálně hrozí, že školy budou žáky připravovat především na to, co budou obsahovat testy, protože podoba standardů byla zúžena jen na „testovatelné“ položky vzdělávání. Složitější dovednosti a kompetence půjdou stranou.

Dokument nese datum 18. ledna a jeho zveřejnění na webu ministerstva proběhlo bez jakékoli pozornosti veřejnosti a médií. Přitom jde o dokument, který může zásadně změnit podobu vyučování na základních školách. Potvrzují se tak obavy, na které opakovaně upozorňuje koalice neziskových organizací, jež žádají ministerstvo o zveřejnění zadání, postupu a kalendáře prací na revizi rámcových vzdělávacích programů. Na tyto výzvy ministerstvo dlouhodobě nereagovalo. Pouze na žádost o zveřejnění těchto informací podle příslušného zákona o veřejném přístupu k informacím, slíbilo odpověď v zákonné lhůtě.

Odpověď podepsanou novým ředitelem odboru komunikace Antonínem Zelenkou najdete v příloze tiskové zprávy. Stručnost a formálnost odpovědi naznačují, že ministerstvo školství s odbornou veřejností o revizi rámcových vzdělávacích programů věcně komunikovat nehodlá. Jaká to přináší rizika, ukazuje právě „kauza standardy“.

Hlavním rizikem začleněných standardů je, že byly připraveny především pro potřeby plošného testování na základních školách a při jejich uplatňování a ověřování prostřednictvím testů hrozí zúžení výuky právě jen na to, co je možné testovat. Ostatně tento problém zmiňuje sám zveřejněný materiál. Citujeme z preambule ke standardu pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura: Podle zadání zvážil pracovní tým očekávané výstupy podle RVP ZV a možnosti jejich elektronického testování. Vzhledem k tomu, že řada očekávaných výstupů se týká mluveného projevu žáků, popř. předpokládá tvořivé psaní, je jejich elektronické testování problematické. Z celkového počtu 23 očekávaných výstupů po 5. ročníku (2. období) je elektronicky testovatelných 15 očekávaných výstupů a z 27 očekávaných výstupů po 9. ročníku je testovatelných 20.

Z citovaného vyplývá, že mezi podobou standardů a možnostmi jejich ověřování je zásadní rozpor, který je třeba nějak řešit. Ministerstvo školství ale provádí revizi RVP za zavřenými dveřmi, o jejích záměrech a průběhu veřejnost neinformuje, nebo tak činí ryze formálním způsobem.

Tento přístup je v přímém rozporu s doporučením expertů OECD k systému hodnocení. Ti ve své zprávě zveřejněné 30. ledna upozorňují na potřebu důkladně vyvinout standardy, které pokrývají celé rozpětí vzdělávacích cílů a neomezovat se na „standardy pro testování“. Navíc by komplexní standardy měly být vyvinuty před zahájením plošného testování.

Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, řekl: „Už první výstup z revize rámcového programu pro základní školy ukazuje, že jde o proces s podstatnými následky pro výuku. Přesto byl tento dokument zveřejněn na stránkách ministerstva dva týdny po jeho přijetí bez jakéhokoli komentáře, možnosti proces připomínkovat nebo položit otázku. Takový postup považujeme za nepřijatelný, o tak důležitých věcech nemůže o své vůli rozhodovat ministr svým opatřením.“

Kontakty:

· Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin
e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz, mobil: 605 967 368

 

Poznámky pro editory:

 • Český překlad části studie OECD najdete ZDE.

 • Starší tiskové zprávy k tématu naleznete ZDEZDE.

 • Opatření ministra jako dokument najdete ZDE.

 • Standard pro obor Český jazyk a literatura, včetně preambule, najdete ZDE.

 • Stanovisko SKAV k vytváření a práci se standardy najdete ZDE.

 • Odpověď tiskového odboru k revizi RVP najdete ZDE.

 • CEDU (Centrum pro demokratické učení) při GEMINI, o. s. je první platformou v České republice, která se systematicky a  dlouhodobě věnuje metodické a vzdělávací podpoře výchovy k občanství na českých školách. Více na www.cedu.cz.

 • FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci je platformou českých nevládních neziskových organizací, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a  humanitární pomocí. Reprezentuje 38 členských a 22 pozorovatelských organizací, jako například Člověk v tísni, Adra nebo Charita Česká republika. Více na www.fors.cz.

 • SKAV – Stálá konference asociací ve vzdělávání, o. s. je dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a  občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny informací a komunikace mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností. Na činnosti se podílí například AISIS o. s., Asociace waldorfských škol nebo Sdružení Tereza. Více na www.skav.cz.

 • Agora Central Europe je obecně prospěšná společnost, která se snaží ve veřejném prostoru upevňovat principy demokracie. Byla založena v roce 2007. Jejím hlavním současným projektem je Studentská Agora – Cesta do parlamentu, série diskusních klání, jichž se účastní každý rok několik desítek středních škol. Více na www.agora-ce.cz.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a  připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články