Odpověď Eduarda Fuchse na otevřený dopis Oldřicha Botlíka

ilustrační foto by European Girls' Mathematical Olympiad EGMO 2017 (flickr.com) (CC BY-NC 2.0)

Publikujeme reakci Eduarda Fuchse, člena Nezávislé odborné komise MŠMT pro posouzení maturitního testu z matematiky, na otevřený dopis, který nám k uveřejnění zaslal Oldřich Botlík z iniciativy Maturitní data – otevřeno. Předmětem jejich sporu je maturitní úloha 11 z didaktického testu z matematiky. Přečtěte si předchozí vyjádření Oldřicha BotlíkaEduarda Fuchse Josefa Kubáta. Dopis v PDF si můžete stáhnout ZDE.

Vážený pan

RNDr. Oldřich Botlík, CSc.

  1. května 2019

 

Vážený pane doktore,

již dříve jsem se zavázal, že na Vaše každoroční nepodložené výpady proti zadání maturitního testu z matematiky nebudu reagovat. Vzhledem k tomu, že jste mne však k reakci vyzval otevřeným dopisem, který byl uveřejněn na stránkách www.eduin.cz dne 21. 5. 2019, jsem nucen na uvedený dopis odpovědět.

Především Vás chci ujistit, že na rozdíl od toho, co mně s oblibou podsouváte, nemám nejmenší důvod zastávat se CERMATu, a kdyby se v jejich zadání objevila chyba, budu mezi prvními, kdo na to velmi důrazně a hlasitě upozorní.

Jako již několikrát v minulosti se však ani v tomto případě Vaše námitky proti příkladu 11 a jeho řešení v letošním testu nezakládají na pravdě. Uvedený příklad včetně řešení uveřejněného v klíči správných řešení je naprosto v pořádku.

Jistě jste si dobře vědom skutečnosti, že matematická řeč a terminologie je specifická a pro mnoho žáků obtížná. Úkolem učitelů je tuto bariéru žákům nekomplikovat a neodrazovat je tím od matematiky. (Jako příklad lze uvést význam logických spojek, který je v matematice odlišný od běžného hovorového významu.) Snaha o další zpřesňování školské terminologie tak, aby některé pojmy neměly několik významů, je marná a byla by naprosto kontraproduktivní.

Takových příkladů pojmů s nejednoznačným výkladem  je celá řada, slovo „úhel“ je pouze jedním z nich. Tímto pojmem se stejně často označuje jak příslušný geometrický objekt tak jeho  velikost. Je věcí elementární gramotnosti žáků, o maturantech nemluvě, rozeznat, jaký význam uvedené slovo v daném kontextu má. V příkladu 11 je zcela zřejmé, že se pracuje s velikostí úhlů, úloha je zformulována v ustáleném školském významu a nemůže uvést žáky v pochybnost.

Uchýlím se k Vaší argumentaci, kdy situaci popisujete na ilustrativním příkladu. Učiním tedy totéž. Vaše argumentace je stejná, jako kdybych po sdělení „V koupelně se mně pokazil kohoutek“ nesháněl instalatéra, ale zvěrolékaře, neboť jsem se podle Vás mohl oprávněně domnívat, že řeč je o domácím zvířeti.

Shrnuto: řešení úlohy 11 uvedené v klíči je správné.

Dovolte, abych vás současně upozornil, že na případné další námitky již nebudu reagovat.

S pozdravem

doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
4 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Adam Admiral
Adam Admiral
3 years ago

Otřesný dopis. Nerozlišovat mezi pojmy „úhel“ (jistá uspořádaná trojice vrcholů) a „velikost úhlu“ (reálné číslo) je obří faul. Obhajovat to a podobné zavedlo výuku matematiky, vyjadřování, logiky,… tam kde jsou. Je mi líto všech studentů, které takto doc. Fuchs ovlivňoval. Naštěstí jsme nebyli v pedagogickém kontaktu a možná proto se mi v matematice pár věcí podařilo. Libor Polák

Miroslav Kures
Miroslav Kures
2 years ago

Přečteme-li si pozorně zadání
comment image, zjistíme, že na prvním řádku je slovo „úhel“ použito ve významu velikost úhlu. Na druhém řádku je slovo „úhel“ použito ve významu úhel. (Neboť jistě autor nezamýšlel určení velikosti velikosti úhlu.)
Jedním z hlavních úkolů matematiky ve vzdělávání je precizace myšlenek a vyjadřování. Jestliže se i během stručného zadání změní význam pojmu, je to nepřijatelné a pokud by student zcela odmítl takovou úlohu z důvodu zmatenosti řešit, bude mít pravdu. Právě výuka matematiky a diskuse nad podobnými příklady mu mají dávat příležitost si toto ujasnit! 
Připouštím, že běžná praxe, nota bene středoškolská, někdy musí upřednostnit rychlou srozumitelnost před rigorózností, zejména při výkladu. Samotnému autoru příkladu 11 bych zadání také až tak za zlé neměl (to se stává), spíše je to otázka kontrolních mechanismů. 
Ale jestliže se v oficiálním maturitním příkladu na problém nesprávného zadání následně přišlo, je třeba chybu přiznat. Je ostudné, že někteří profesionálové ji ještě šroubovitě obhajují. Argumentaci doc. Fuchse musím zcela odmítnout a jeho přirovnání s kohoutky nemůžu označit jinak než jako trapné.
Miroslav Kureš

Last edited 2 years ago by Miroslav
Vaclav Votruba
Vaclav Votruba
2 years ago
Reply to  Miroslav Kures

Rozumím tomu správně, pane Kureši, že kdyby v zadání bylo řečeno „určete úhel beta“, budete spokojen? A že jedinou správnou odpovědí budete chápat 248°?

Miroslav Kures
Miroslav Kures
2 years ago
Reply to  Vaclav Votruba

Dobrý den, pane Votrubo, to jsem nenapsal ani tak nemyslel. Má odpověď na oba Vaše dotazy je, že samozřejmě ne. I tehdy přetrvá chybné použití pojmu úhel.
Argumentace obhájců zadání ale byla, že často bývá pojem úhel chápán jako jeho velikost. (To je sice nesprávné, avšak uznávám, že se tak děje, asi i já to patrně někdy takto řeknu.) Ukazuji, že v případě tohoto zadání je ale tato argumentace na vodě, neboť smysl pojmu se během pouhých dvou řádků změnil, což je podle mě prohřešek vůči rigoróznosti ještě závažnější.Zdraví Miroslav Kureš