Tisková zpráva: Audit vzdělávacího systému podruhé, s expertní oponenturou

7. 12. 2015
EDUin
4486691969_bcdb03a6c4_z

Rok po vydání prvního Auditu vzdělávacího systému v ČR zveřejňujeme tuto zprávu v aktuální podobě podruhé.

Praha 7. prosince – Cílem auditu je poskytnout ucelený pohled na stav vzdělávacího systému a témata, události či zásahy, které ho výrazně ovlivňují a kterým je proto třeba věnovat pozornost. Kromě samotné analýzy, doplněné o poznámkový aparát a komentáře profesionálů zabývajících se vzdělávací politikou, zveřejňujeme také krátký souhrn a infografiku se stěžejními body auditu.

Audit má opět tři části: SWOT analýzu popisující přednosti, slabiny, příležitosti a rizika, přehled nejvýznamnějších témat posledního roku s hodnocením jejich dopadu a přehled témat, která budou pro systém klíčová v následujícím období.

Celý audit je ke stažení ZDE.
Infografika ke stažení ZDE.

Souhrninfografika poskytují rychlý přehled o obsahu analýzy. Infografika znázorňuje i důležitost a naléhavost témat blízké budoucnosti.

Václav Trojan, vedoucí Centra školského managementu při PedF UK v Praze, řekl: „Samotný fakt, že se již loni někdo pokusil o tak nelehký úkol, jako je audit českého vzdělávacího systému, považuji za pozitivní skutečnost. Takový počin totiž přinese jeho autorům paradoxně více negativních ohlasů než chválu. Vzdělávací systém je determinován historií, tradicí, ovlivňuje generace lidí. Z tohoto důvodu je bohužel často zkresleně nazírán, zpětně vyzdvihován a jeho objektivní popis je nesmírně složitý. EDUin přichází s Auditem vzdělávacího systému v ČR již podruhé. Jsem přesvědčen, že jde v maximální míře o objektivní popis stávajícího stavu. Jistě přinese kladné i záporné ohlasy, budou na něm vyhledávána bílá i černá místa. Dokument samozřejmě obsahuje několik diskutabilních bodů, na nichž se klíčoví aktéři zatím nedokážou shodnout (např. kariérový systém, kvalifikovanost učitelů, inkluze, reálnost společenských požadavků na školy). Pokud dokument vyvolá širokou diskuzi, bude to pro vzdělávací systém jen dobře.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články