Tisková zpráva: „Česká republika nepotřebuje víc učňů,“ říká expertka z OECD

16. 6. 2014
EDUin
IMG_7062

Tématem Kulatého stolu SKAV a EDUin byla Strategie 2020, kterou má vláda projednávat ještě v červnu. V diskusním panelu zasedla Anna Pons, expertka OECD na vzdělávací politiku.

Praha 17. června – Strategie 2020 je zásadní dokument, který určí směr vzdělávání v České republice na příštích několik let. Kulatý stůl SKAV a EDUin se zaměřil na přínosy tohoto materiálu i na to, co v něm chybí. Ukázalo se, že je třeba vyřešit problém selekce v českém školství, mimo jiné i v souvislosti s vysokým podílem žáků, kteří nastupují na střední odborné školy a učiliště.

Anna Pons se ve svém vystoupení soustředila na čtyři hlavní témata: rovnost a kvalita, příliš časná selekce, význam předškolního vzdělávání a odborná příprava. Poukázala na to, že Česká republika je v OECD na druhém místě v podílu žáků, kteří navštěvují střední odborné školy nebo učiliště.

Podle OECD je žádoucí, aby střední školství bylo zaměřené všeobecně. Na tom, že mladí lidé na odborných školách a zejména učilištích nezískávají dovednosti potřebné pro uplatnění na pracovním trhu, se shodli odborníci v celém panelu. Uváděli při tom, že absolventi SOŠ a SOU se nedokážou adaptovat na proměnlivé požadavky trhu práce a samostatně řešit problémy.

Současný systém v České republice je navíc velmi neprostupný a absolventi středních odborných škol a učilišť mají malou šanci si vzdělání doplnit nebo pokračovat ve studiu na vyšším stupni. Podle Jany Strakové, další členky panelu, je problémem i přílišná specializace (na učilištích se vyučuje 300 různých oborů).

Podle Anny Pons tedy není nutné zvyšovat v ČR počet absolventů středních odborných škola a učilišť. Naopak je třeba, aby možnost studovat všeobecně zaměřenou střední školu byla otevřená více zájemcům a žáci mohli snadněji přestupovat mezi jednotlivými vzdělávacími proudy a přizpůsobit se aktuálním požadavkům pracovního trhu.

Shrnutí hlavních sdělení Kulatého stolu a audiozáznam najdete ZDE.

Jana Straková z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání na PedF UK řekla: „Nejdůležitějším tématem je budoucnost odborného vzdělávání. V České republice máme zhruba 300 oborů na úrovni 3C, tedy na úrovni nematuritního vzdělávání. V jiných zemích jsou tyto obory na úrovni 3B, takže tam existuje přímá návaznost na terciární vzdělání. Pro uplatnění absolventů je nutné, aby škola vybavila absolventy obecnými kompetencemi a zároveň jim zajistila odbornou přípravu v praxi. V současné době však máme příliš mnoho specializovaných oborů a chybějí obecné kompetence. Tento problém Strategie 2020 do detailu neřeší a neexistuje v tom ani shoda mezi jednotlivými aktéry.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články