Tisková zpráva: Co změní kariérní řád? Může pomoci učitelům v jejich rozvoji?

10. 12. 2015
EDUin
7733052252_6d5f466ec3_z

Současný návrh se soustředí na začínající učitele, neřeší profesní rozvoj déle sloužících pedagogů.

Praha, 10. prosince – Ministerstvo školství představilo na listopadové konferenci Škola pro budoucnost – budoucnost pro školu přepracovanou podobu kariérního řádu. Namísto čtyřstupňového systému, který měl pomáhat začínajícím učitelům stejně jako těm zkušeným, zůstal prozatím dvoustupňový systém. Ten počítá s podporou začínajících učitelů a plošných přidáním na platech po dvou letech strávených ve školství. Taková podoba kariérního řádu devalvuje původní záměr na alternativu platových tabulek.

Hlavní funkcí kariérního systému musí být dlouhodobá motivace pro většinu pedagogů v celém spektru pedagogických profesí (učitelé mateřských, základních i středních škol, vychovatelé, asistenti pedagoga atd.).  Souhlasíme s tím, že je třeba zaměřit se i na pedagogy, kteří se rozhodli věnovat své úsilí především žákům, v tom byla velká slabina původního systému. Současný návrh ale de facto rezignuje na faktický kariérní postup. Víceméně automaticky odmění ty, kteří ve školství vydrží dva roky. Žádná další motivace, ať už finanční nebo pracovní připravena není. Ministerstvo sice deklaruje záměr později zavést ještě třetí kariérní stupeň pro déle sloužící učitele, na něj ale budou potřeba další peníze a jeho zavedení je nejisté.

Současná podoba návrhu kariérního řádu:

  • První stupeň = absolvent studia učitelství.
  • Druhý stupeň = po konci dvouletého adaptačního období pedagog projde „administrativně nenáročným atestačním řízením“ a bude mu zvýšen plat.

Je třeba, aby se kariérní systém soustředil především na dlouhodobou motivaci zkušených délesloužících pedagogů, kteří jsou potenciálně ohroženi syndromem vyhoření a ve stávajícím systému platového automatu nenalézají motivaci pro svůj profesní rozvoj. Aby mohl kariérní řád opravdu sloužit rozvoji učitelské profese, je nutné vytvořit nejprve standard profese učitele, tedy popis toho, co by měl pedagog na jednotlivých stupních karierního systému ovládat, doplněný o etický kodex.  O návrhu je nezbytné vést s učiteli debatu tak, aby ho po zavedení přijali za svůj, jako nástroj, který vnímají jako užitečný a podporující jejich profesi. Jedině tak splní svoji funkci.

Miroslav Hřebecký, EDUin, řekl: „Smyslem a cílem kariérního řádu by měl být učitel jako otevřený člověk, který se celý život vzdělává, je při tom podporován a jeho inciativa pro něj má i finanční přínos. Na takový systém by ale musely být vyčleněny mnohem větší prostředky. Dnes, v rámci peněz přidělených školám na další vzdělávání, nemá ředitel ani na to, aby poslal jednou za rok všechny své učitele na jednodenní seminář.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články