Tisková zpráva: Maturitní testy letos znevýhodnily žáky odborných škol

17. 5. 2016
EDUin
Reading.

Iniciativa Maturitní data – odtajněno nabídla Cermatu spolupráci ve snaze předejít dezinterpretaci zveřejněných dat z maturitních testů.

Praha, 17. května 2016 – Zástupci iniciativy upozorňují na fakt, že v letošních maturitních testech se vyskytly úlohy postavené na akademicky pojatém učivu, které znevýhodňují maturanty ze středních odborných škol. Proto je důležité vědět, proč Cermat rok od roku zvyšuje podíl takto pojatých úloh v testech. Iniciativa nabídla řediteli Cermatu, že uveřejní u každé úlohy doplňující informace, které objasní, proč ji Cermat do testu zařadil.

V letošním testu z Českého jazyka a literatury šlo například o úlohu 28, podle níž měli žáci najít v básni epizeuxis. Namísto interpretace šlo tedy o velmi specializovanou znalost z literární teorie. Jiným příkladem je výchozí text pro úlohy 18–22, který je úryvkem z knihy Mechanický pomeranč. Úryvek obsahuje velké množství novotvarů odvozených z angličtiny, jehož čtením ztratí víc času než ostatní ti maturanti, kteří jako svůj jediný cizí jazyk studují například němčinu. V obou případech jde o typické úlohy znevýhodňující žáky středních odborných škol (na SOŠ není povinnost studovat dva cizí jazyky).

Posun k literární teorii, historii a akademicky pojatému učivu je ale zřetelný z celého testu. Iniciativa proto považuje za důležité, aby u každé úlohy bylo zveřejněno krátké autorské odůvodnění správné odpovědi i pojmenování, jakou znalost či dovednost úlohou Cermat ověřuje.

Oldřich Botlík, zakladatel iniciativy Maturitní data – odtajněno, řekl: „Ředitel Cermatu Jiří Zíka se obává, že by nově zveřejněné údaje mohly být laiky dezinterpretovány. Jeho obavy sice nesdílíme, přesto jsme mu ale navrhli, jak tomu společně předejít. Jsme připraveni přidat k výsledkům každé testové úlohy, které získáme na základě našich žádostí, stručné autorské odůvodnění správné odpovědi a rovněž informaci o tom, co Cermat úlohou zjišťoval. Rok co rok vnímáme v maturitních testech jasnější posun k akademicky pojatému učivu, které znevýhodňuje žáky odborných škol oproti gymnazistům. Je proto důležité vědět, kdo o tom rozhodl a s jakým záměrem jsou podobné úlohy do testů zařazovány.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články