Tisková zpráva: Rok technického vzdělávání končí: Stane se něco?

3. 12. 2015
EDUin
22179846201_97f7cc08fb_z

Komentujeme právě probíhající konferenci Svazu průmyslu a dopravy, která zakončuje roční kampaň na podporu technického vzdělávání

Praha, 3. prosince Kampaň Svazu průmyslu a dopravy v ČR, nad kterou převzalo záštitu MŠMT, vyvrcholila závěrečnou konferencí v Kongresovém centru. Podle vystoupení řečníků se podařilo prostřednictvím kampaně změnit pohled české společnosti na požadavky, které by měly být kladeny na vzdělávací systém. To se ukáže až poté, kdy kampaň realizovaná prostřednictvím společnosti Economia (vydavatel HN, Respekt, Ekonom a dalších periodik) odezní. Co se ale reálně změní?

Ministryně školství Kateřina Valachová rekapitulovala v diskusi na závěrečné konferenci to, co se podle jejího mínění – v souvislosti s Rokem technického vzdělávání – povedlo. Jednotlivé úspěchy uvádíme s komentářem.

Zavedení povinných přijímacích zkoušek
Komentář EDUin: Neexistuje analýza dopadů tohoto opatření do systému. Pravděpodobně dojde pouze k zúžení obsahu vzdělávání na ZŠ a zakonzervování neuspokojivého stavu výuky klíčových předmětů (MAT, ČJ).

Zavedení povinné maturity z matematiky
Komentář EDUin: Obdobný problém, jako v případě povinných přijímacích zkoušek. Nelze se odkázat na to, že zamýšlené dopady (zlepšení úrovně absolventů, vyšší míra zájmu o technické obory) lze reálně očekávat.

Vzorové smlouvy mezi žákem a podnikem
Komentář EDUin: Dobrý počin, může českým firmám usnadnit vstup do sekundárního vzdělávání a v důsledku lépe propojit praxi s teorií.

Účast zaměstnavatelů ve správních radách VŠ
Komentář EDUin: To může být dvousečná zbraň. Přítomnost zaměstnavatelů na vysokých školách má smysl jen v případech těch škol, které mají výrazně profesní charakter. V opačném případě to může vést ke snaze omezovat vzdělávání na VŠ pouze na zájmy zaměstnavatelů.

Dlouhodobý záměr vzdělávání 2015 – 2020
Komentář EDUin: Není jasné, zda je úspěchem myšleno samotné přijetí dlouhodobého záměru, nebo jeho naplňování. V oblasti středního školství je záměr, přijatý za ministra Chládka, výrazně ovlivněn  průmyslovou lobby a nebere v potaz dlouhodobé trendy rozvoje. Paradoxně právě naplňování těchto kapitol záměru by mohlo českému vzdělávání do budoucna spíše uškodit.

Projekt Pospolu
Komentář EDUin: Jde o projekt postavený na principu duálního vzdělávání a jako takový by skutečně mohl dobře posloužit jako vodítko pro firmy, jak postupovat. Projekt však skončil a na využití jeho výstupů neexistuje žádný konkrétní program. Hlavně ale neexistuje systémová dohoda na finanční účasti průmyslu na praktické části vzdělávání, jako je tomu v Německu.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Rok technického vzdělávání žádné systémové dopady velmi pravděpodobně mít nebude, společenskou poptávku danou mnohem hlubšími sociálními a ekonomickými tendencemi nelze změnit kampaní. Pokud se podaří nastartovat spolupráci mezi firmami a odborným vzděláváním, bude to dobře. Pokud průmyslová lobby dosáhne toho, že vzdělávání bude z dlouhodobého hlediska vnímáno jako příprava na profesi, bude to špatně.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články