Tisková zpráva: Volební program pro vzdělávání KDU-ČSL: Reforma vzdělávání učitelů

3. 10. 2017
EDUin
Screenshot_1-9

Praha, 3. října – KDU-ČSL jde do voleb s programem, který obsahuje velké množství většinou smysl dávajících a potřebných kroků, jež je třeba v oblasti vzdělávání učinit. Program vykazuje velký průnik témat se strategickým dokumentem Vzdělávání přede-vším: podpora ředitelů a učitelů, otevřenosti škol, vytvoření koncepce rozvoje v podobě Národního vzdělávacího programu. Programu chybí větší prioritizace jednotlivých kroků, nástin konkrétní realizace a populistická potřeba vymezovat se proti „ideologii multikulturalismu“.

EDUin představuje sérii hodnocení politických programů stran kandidujících do parlamentních voleb v roce 2017. Vycházíme z volebního modelu Median a zahrnujeme strany, které mají šanci překonat pětiprocentní klauzuli a také ty, které mají šanci dosáhnout na státní příspěvek na provoz (3 %). Následuje hodnocení programu KDU-ČSL:

Pozitiva:

 • Důraz na roli ředitelů a učitelů, potřeba dát učitelství novou náplň a smysl ve vztahu k měnícím se podmínkám okolního světa. Vyšší odměna učitelům (ve výši podobné ČSSD a ODS) je diskutabilní s ohledem na efekt.
 • Otevřenost učitelství odborníkům z jiných oblastí.
 • Potřeba vypracovat Národní program vzdělávání.
 • Důraz na připravenost čelit výzvám reálného světa.
 • Vyšší podpora doktorského studia s důrazem na kvalitu.

Negativa:

 • Populismus v podobě odmítání „ideologie multikulturalismu“.
 • Představa o novém předmětu „příprava na praktický život“ sice obsahuje částečně zajímavý obsah, nicméně nesourodý. Tyto oblasti je nutné podporovat napříč předměty, ne jednu hodinu za týden.

Co chybí:

 • Jasnější prioritizace jednotlivých návrhů a opatření, z nichž některá představují velké systémové změny, některá dílčí kroky.
 • Návrh realizace takových kroků, jako je „reforma vzdělávání na pedagogických fakultách“ za situace, kdy vzdělávací politika nemá efektivní nástroje, jak to provést.
 • Příslib navýšení celkové investice do vzdělávání min. na průměr OECD.
 • Práce s daty, využití zahraničních zkušeností.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Je sympatické, že KDU-ČSL staví vzdělávání do popředí programu. Jako jedna z mála stran vnímají křesťanští demokraté nutnost vytvořit koncepci rozvoje. Stejně tak potřebu reformovat přípravu učitelů, kde by ale bylo vhodné navrhnout konkrétní kroky, jak to udělat. Potřebu bojovat s multikulturalismem vnímám jako potřebu vyjít vstříc populismu. Věřím, že by o tom, stejně jako o způsobu realizace tzv. praktické připravenosti na život, byli politici KDU-ČSL ochotni hovořit a změnit koncept.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články