Tisková zpráva: Rozhodování o kvalifikaci učitelů přenesme na ředitele škol

ilustrační obrázek. www.audio-luci-store.it (CC BY 2.0)

Ředitelé mají mít právo a odpovědnost vybrat si pedagogický tým podle potřeb a směřování školy.

Praha 7. července – O novele zákona o pedagogických pracovnících, kterou předložilo ministerstvo školství, bude tento týden jednat školský výbor a v polovině července by ji měla schválit mimořádná schůze Sněmovny. Novela může vyřešit nejvážnější problémy, přesto způsobí odchod mnoha vynikajících učitelů. Poslanci by to měli vzít v úvahu při jednání o podobě zákona.

Pro řadu poslanců je znění novely příliš benevolentní. Ale i když ji přijmou v podobě, jak ji navrhuje ministerstvo školství, dostanou ředitele škol do obtížné situace. Často se jim totiž podařilo získat pro práci ve škole lidi z praxe s pedagogickým talentem, ti ale obvykle mají už jeden či více titulů a nevyhovuje jim současná podoba doplňkového studia na pedagogických a učitelských fakultách. Ti budou muset ze škol odejít, velmi často ke škodě studentů i kvality a úrovně studia.

Ani odchod lidí bez požadované formální kvalifikace situaci trvale nevyřeší. Ředitelé budou stát před podobným dilematem i v příštích letech. Lidem se zkušenostmi z reálného života by měly školy cestu k pedagogické profesi usnadňovat, ne je odmítat.  K vyřešení této situace je třeba:

  • Dát ředitelům jasnou pravomoc a odpovědnost, aby si vybrali, koho chtějí do svého pedagogického týmu. Svůj výběr a tedy i míru kvalifikovanosti členů sboru by ale museli být schopni obhájit při kontrole školní inspekce.
  • Stát by měl připravit program, který bude dlouhodobě připravovat lidi z praxe pro učitelskou profesi a umožní jim získat znalosti pedagogiky a didaktiky pro ně přijatelným a časově dostupným způsobem.  Inspirací pro nás mohou být osvědčené programy Teach For America (USA) nebo Teach First (UK).

Jiří Benda, ředitel Gymnázia Nad Alejí, řekl: „I ve světě je běžné, že je spousta lidí, kteří v sobě až během života objeví chuť a talent učit. Jako ředitel o takové stojím, protože mají hodně zkušeností, zažili svět mimo školu a mají studentům co předat. Pro školu jsou mimořádně cenní, ale obvykle nechtějí jít studovat pedagogickou fakultu. Sbor nemůže být složen jen z takových lidí, ale jejich přítomnost v něm je důležitá. Často nás vracejí na zem, když se utápíme v přílišném pedagogickém teoretizování.“

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, o.p.s., řekl: „Existuje většinová shoda, že současný učitel má být pedagogicky vzdělaný člověk. Je ale mylná představa, že něco takového automaticky zaručí jen studium na fakultě. Každý ředitel vám doloží z praxe, že cesty k učitelské profesi jsou velmi rozmanité. Měli bychom to vzít v úvahu. Pokud bude hlavním důsledkem zákona o pedagogických pracovnících, že ze škol odejdou ti, které tam ředitelé horko těžko získali, bude to velmi paradoxní výsledek. Zákon fakticky kvalitu vyučování na mnoha školách zhorší, což jistě nebyl jeho záměr.“

Poznámky pro editory: 

  • Starší tiskovou zprávu k problémům novely zákona najdete ZDE.
  • Stránky programu Teach First najdete ZDE, Teach For America ZDE.
  • Tiskové zprávy věnovanou konkrétním, zatím nevyřešeným případům učitelů bez potřebné kvalifikace, si přečtěte ZDE a ZDE.
  • Záznam únorového Kulatého stolu, který se učitelům bez diplomu věnoval, najdete ZDE.
  • Shrnutí hlavních argumentů v debatě o „nekvalifikovaných“ učitelích si přečtěte ZDE.
  • Shrnutí výsledků ankety Literárních novin mezi odborníky najdete ZDE.
  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
58 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
O. Hausenblas
8 years ago

Je potřeba domyslet otázku moci a zodpovědnosti státu. Svěříme státu (vládě, úřadu, ale i zákonu) jen moc: totiž moc rozhodovat podle formálních osvědčení, kdo smí a nesmí vyučovat naše děti (jež nás budou zanedlouho živit)? Anebo budeme od státu (od rozhodovatelů ve vládě a parlamentu či na úřadech) nemilosrdně požadovat i odpovědnost za tu moc: totiž povinnost investovat do certifikovaného, do jediného úředně posvěceného vzdělávání učitelů tolik peněz a získat pro přípravu a rozvoj učitelstva tolik schopných lidí, aby vydávané učitelské diplomy opravdu garantovaly kvalitu učitele? Přimějeme někdy českou vládu, aby do učitelských fakult šlo tolik peněz, že budou garantovat… Více »

sergo
sergo
8 years ago

novela nezpůsobí odchod mnoha vynikajících učitelů,ale odchod mnoha vynikajících nekvalifikovaných pracovníků,kteří z nějakých prapodivných důvodů,dokonce v rozporu se zákonem mohli být ve školství zaměstnáni,jest podivuhodné,že v nemocnicích nepůsobí nekvalifikovaní pracovníci na místech kvalifikovaných tj. lékařů,stejná diskriminace nekvalifikovaných pracovníků je i v soudniczví,proč se já,kvalifikovaný učitel nemohu stát nekvalifikovaným soudce,latinu ještě zvládám,základy římského práva znám,to současné se doučím v průběhu praxe a k lidem mám pozitivní přístup,proč nemohu býti soudcem,to je nespravedlivé…

l.snirch
l.snirch
8 years ago

ad sergo:
Novela nezpůsobí odchod kvalifikovaných, ale nikdy (nebo již) neschopných učitelů – naopak její pozici posílí a zakonzervuje. Směle vpřed k štastným zítřkům ve školství !

Ondřej Šteffl
8 years ago

K té hloupé analogii s lékaři jsem se již vyjadřoval (http://www.eduin.cz/clanky/ondrej-steffl-ucitel-pro-21-stoleti/). Především v učení neexistuje žádné lége artis, až bude, můžeme se bavit o tom, kdo to všechno zná a ostatní (i kvalifikované) vyhodit. Proč v pedagogice na rozdíl od medicíny (atestace) či práva (soudcovské, advokátské, notářské zkoušky) neexistuje zkouška opravňující k samostatnému výkonu profese? Až bude, jsem všemi deseti pro to, aby ji prošli VŠICHNI učitelé. VŠIHNI! Už se těším, jakou bude mít tento návrh u učitelů podporu, zejména u těch, kteří tak trvají na kvalifikaci. A je tu ještě jedna věc. Na rozdíl od medicíny či justice ve… Více »

l.snirch
l.snirch
8 years ago

Podle mě neexistuje vysokoškolská profese v soukromém sektoru či státním, krom učitelů a úředníků, kde nemusíte obhajovat své kvality práce, ale stačí na celý život jednou získaný diplom (opravte mě, pokud se mýlím). Proč kvůli učitelství, pokud jste si jej nezvolili rovnou v 19 letech, musíte studovat dvě vysoké školy (tu druhou pochopitelně placeně – cca s ježděním 30 000 Kč za 2 roky), ale nestačí doplnující ped. kurz (třeba půlroční, jak jej definuje §22 zákona o PP), aby třeba doktor matematiky na Karlově Univerzitě mohl učit matematiku na gymplu? Nyní nestačí… Na to pane Sergo znáte odpověd? Vystudovat učitelství… Více »

Ondřej Šteffl
8 years ago

„garantuje automaticky sqělou odvedenou práci na dalších 40 let dopředu bez jakýchkoliv zkoušek“

…už negarantuje, pokládám za jisté, že během deseti, nejpozději dvaceti let se profese učitele, jak ji známe dnes, zanikne. A zákon o PP to může chvíli brzdit, o to větší to pak bude náraz.

„Přes takto vysokými zdmi chráněné pískoviště se nikdy prestiž profese ani její kvalitu nepodaří vybojovat.“
To je přesné!

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

A ty soudcovské, advokátské a notářské zkoušky (jak píše OŠ) mohou garantovat kvalitu na 40 let dopředu (jak se obává l.snirch)? Podobně ten věkový automat (a že na něm ve školství sakra bohatneme) – cožpak vznikl ve školství? Byli a jsou snad vojáci povyšováni jen za bojovou chrabrost? A boj ředitelů – kteří by měli mít větší balík pravomocí – za své JISTOTY (přece v tak krátkém čase nemohou rozvinout své koncepce…) vám nevadí? Tváříte se, že chcete měřit všem stejně, ale nejde vám to.

l.snirch
l.snirch
8 years ago

Ty zkoušky jsou pane Sotoláři aspon nějaké síto, jistě nezajistí, že je někdo špatný soudce či lékař. Učitelé mají 40 roků klid – absolvent pedárny je ve 24 letech na dalších 40 let ze zákona definován jako kvalifikovaný a tečka. I kdyby byl neschopný – zákoník práce moc nedovoluje. Pokud neprovede něco na hranici trestného činu (i když to se často ututlá – jde o prestiž školy) Na mé otázky stran 2 vysokých škol jste raději neodpověděl. Ředitel školy patří do školství stejně jako učitel, platí totéž – nevím, z čeho vyvozujete a podsouváte mi opačné tvrzení. Jistě věkem učitele… Více »

Ondřej Šteffl
8 years ago

Zdeněk Sotolář: „A ty soudcovské, advokátské a notářské zkoušky mohou garantovat kvalitu na 40 let dopředu?“ To jistě nemohou, ale mohou alespoň v mezích možností garantovat kvalitu teď a tady. Zatímco absolvování pedagogické fakulty negarantuje NIC (na tom už jsme se myslím shodli). Navíc to vcelku jasně přiznávají i představitelé ped fakult, když píší: „Je třeba začít formulováním profesního standardu – kdo je to kvalitní učitel, jakými klíčovými profesními kompetencemi má být vybaven,…“. Očividně to tedy zatím nevědí. Nebo „Mluvit obecně o jejich (pedF) kvalitě je tedy obtížné… na fakultách připravujících učitele se na změnách ve studijních programech pracuje. V… Více »

Perun
Perun
8 years ago

„Zatímco absolvování pedagogické fakulty negarantuje NIC“ – to myslíte opravdu vážně, pane Šteffle? Máte na mysli NIC po stránce pedagogických kompetencí, nebo NIC po stránce odborné, případně obojí NIC? A co potom garantuje absolvování přírodovědecké nebo filosofické fakulty – také NIC? Je podle Vás nějaký rozdíl mezi absolutoriem PdF, FF a PřF? Táži se, neboť píšete jen o PdF. Atestační zkouška je jistě hezká věc, ale jaký by byl její reálný dopad? Vedlo by její složení k navýšení platu třeba o třetinu až polovinu? Ono se to lehce poví, ale promyslet funkční systém není ani trochu jednoduché, obzvlášť s politickou… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

„At je dané, že učitel má 20 000 a zbytek je jen o kvalitě práce ?“ A tu kvalitu práce bude měřit ředitel? Vidíme to v praxi: jeden fedruje kroužky, druhý školení, třetí cokoliv. Při hodnocení učitele obvykle nejde o kvalitu práce ve třídě, ale o množství práce související (více či méně). Já jsem prostě velice ostražitý k navyšování pravomocí ředitelům bez jasného rámce. Chcete-li to nazývat jistoty, prosím. „Na mé otázky stran 2 vysokých škol jste raději neodpověděl.“ Tady už jsme se shodli. Dvě vysoké školy jsou pitomost. Vždy jsem hájil jednu. „absolvování pedagogické fakulty negarantuje NIC“ PedF mají… Více »

Ondřej Šteffl
8 years ago

NIC Perun a pan Sotolář: Chcete-li vyvrátit mé NIC, doplňte prosím větu: Ředitel školy, když přijímá čerstvého absolventa pedagogické fakulty se může spolehnout na to, že absolvent umí… (A měl jsme na mysli pedagogické kompetence.) Pak bude mé tvrzení vyvráceno. Do té doby jej pokládám za platné. „A co potom garantuje absolvování přírodovědecké nebo filosofické fakulty – také NIC? Je podle Vás nějaký rozdíl mezi absolutoriem PdF, FF a PřF? Táži se, neboť píšete jen o PdF.“ Ano, u některých oborů asi něco garantují (věřím tomu, že například absolvent fyziky umí řešit diferenciální rovnice) ale u některých oborů také celkem… Více »

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago

Ředitel školy, když přijímá čerstvého nekvalifikovaného nadšence se může spolehnout na to, že tento nekvalifikovaný umí……
To pozná podle obličeje, to nadšení ,schopnost,zapálenost?

Perun
Perun
8 years ago

Přiznám se, že Vám, pane Šteffle, nerozumím. Tak přírodovědecké a filosofické fakulty tedy u některých oborů asi něco garantují (jako důkaz uvádíte schopnost absolventa fyziky řešit diferenciální rovnice – dle Vás tedy pedagogické nezvládnou ani odbornou stránku?), ale v prvním odstavci píšete u pedagogických fakult o pedagogických kompetencích. Není to tak trochu, jako když se srovnávají hrušky a jablka? Oba zmíněné druhy fakult (a další) také připravují učitele, takže je nelze vyjmout z dané problematiky a je více než relevantní se bavit i o nich, protože i části jejich absolventů se zákon o PP týká. Jiná situace by nastala v… Více »

l.snirch
l.snirch
8 years ago

Pro pana Peruna: Nepsal jsem, že školství je obklopeno financemi, to jste si vymyslel nebo nerozumíte textu. Psal jsem, že že velká část učitelů vyznává jistoty (i z toho mála, co do školství jde)- plat podle věku ne podle práce, nechtějí, aby kvalitu jejich práce hodnotil ředitel, ale nařízení ministerstva atd. Nevím, kde žijete, já na Bruntálsku, ale poloviční plat proti učitelům třeba berou sociální pracovníci a jedno volné místo se ve výběrovém řízení hlásí 40 zájemců, často i s VS. Vyznavačem divoké ruky volného trhu nejsem, to jste si vymyslel. Ale nejsem ani vyznavačem toho, aby o všem rozhodovaly… Více »

l.snirch
l.snirch
8 years ago

Pane Sotoláři 2 VS je pitomost – shoda. Zádná VS negarantuje, že člověk bude umět svou práci dělat dobře (neřku-li výborně) – na tom se shodnem. Je to jen vstupní podmínka – na to se shodnem. Absolvování pedárny a zákon o PP (zavírající snadný vstup vysokoškoláku s odborným vzděláním – druhá VS je přece pitomost) bez jakékoliv obhajování své pozice, bez možnosti ředitele rozhodovat o kvalitě práce a jejím ohodnocení je to co, české školství sráží – bere motivaci, sebevědomí dobrým učitelům, dovoluje přežívat špatným ale kvalifikovaným (takoví jsou, to nepopřete) ve školství. O tom je celá naše diskuse a… Více »

Perun
Perun
8 years ago

Pane Schnirchu, já jsem finance zmínil jen bokem a v kontextu toho, že platový automat, který jste kritizoval, je součástí i jinde v Evropě, a že tedy na něm není nic špatného. Takže mne posím neviňte z vymýšlení či toho, že nevládnu funkční gramotností. A nedivte se, že existují obavy z hodnocení jen ředitelem – na mnoha školách v boji o žáky tlačí ředitel na to, aby např. nikdo nepropadal. Vzepřete se mu a buď letíte, nebo v lepším případě máte po osobním. Navíc osobní příplatek, i když jej máte, Vám stát NEGARANTUJE. Takže pokud by zůstal malý základ, ale… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Pane l.snirchu, blížíme se ke shodě. „bez jakékoliv obhajování své pozice, bez možnosti ředitele rozhodovat o kvalitě práce a jejím ohodnocení“ Jen nalézt rozumnou formu toho obhajování. Atestace? Kariérní řád? Líbí se vám návrh o čtyřech stupních? Do druhého musíme a do čtvrtého se dostěne jen zlomeček. V čem je ta kariéra? (Chádek řekl, že se pracuje na něčem jiném. Jen nevíme na čem, ale má to nabíhat od září. Nemohl by Eduin něco udělat, abychom věděli?) Jen posat kvalitu práce a jasně odlišit, co učitel musí za tarif, za příplatek a co už nemusí vůbec, aby s ním ředitel… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Pane Šteffle,

já vlastně vaší otázce nerozumím. Vždyť ti absolventi mají už řadu hodin odučených. Takže se před třídu umí postavit. Patříte k obhájcům nekvalifikovaných. Co asi mohl předpokládat ředitel, který je kdysi přijal? NIC? I začátečník z pajdáku musí dostat důvěru, vy byste ji klidně dal těm dívkám z Thajska. Bianko. Zatímco u těch z pajdáku můžeme s jistotou předpokládat nějakou teorii i nějakou praxi. Pedagogickou. Obojího bude časem přirozeně přibývat. Uvidíme také, jaký mají o učiteslkou profesi zájem. Pro některé bude asi lepší, když zavčasu odejdou. I to se stává.

l.snirch
l.snirch
8 years ago

Pane Sotoláři, souhlasím, že definovat způsob „atestace učitele“ či „kariérní řád“ není jednoduché. A spíše tuším, že to bude jen shora definovaný nástroj, jak takzvaně nabídnout větší plat, ale nikdo na něj nedosáhne (bud díky kritériím nebo zanedbatelnému nárůstu mzdy). Člověk nemusí být velký ekonom, aby pochopil, že při množství 145 000 pedagogů nárůst mzdy o 1000 Kč (+340 Kč soc. a zdr. poj. placené zaměstnavatelem) je 2,5 milých Jard. A to nepíšu o neped. pracovnících škol – tam je to tristní taky. V situaci, kdy státu chybí ročně stejných 100 milých Jard. Proto se jedná roky defacto o metodu,… Více »

l.snirch
l.snirch
8 years ago

Pane Perune „platový automat, je součástí i jinde v Evropě a tedy na něm není nic špatného“. Je i jinde z toho plyne není nic špatného? Je to způsob uvažování, nepopírám. Ale existuje i jiný způsob uvažování. Tušíme oba, že atestace k výraznému nárůstu platu nepovede. Bohužel. „Ano, terénní sociální pracovníci jistě mají poloviční plat než učitelé, ale také vám k výkonu profese stačí základní vzdělání a pečovatelský kurz. Jde tedy o místo, které může vykonávat de facto každý, a proto tam je velký přetlak. “ Ze stejnou logikou mohu dehonestovat práci učitelů tak, že k výkonu profese učitelé stačí… Více »

Ondřej Šteffl
8 years ago

Jana Karvaiová: Ředitel školy, když přijímá čerstvého nekvalifikovaného nadšence se může spolehnout na to, že tento nekvalifikovaný umí…… Perun: Tak přírodovědecké a filosofické fakulty … Zdeněk Sotolář: …vy byste ji klidně dal těm dívkám z Thajska… Takové a podobné argumenty od vás i dalších se stále opakují. Z hlediska oprávněnosti požadavku pedagogické kvalifikace, což se snažíte doložit, jsou totiž vaše argumenty buď zcela irelevantní či dokonce směřují proti. Krátké školení z logiky :-) (Zřejmě výuka matematiky na SŠ také mnoho nezaručuje.) Já říkám: Papír z ped. fakulty negarantuje (pro přesnost tedy z pedagogických kompetencí) NIC. ## Z čehož dovozuji, že… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
8 years ago

Dotaz na školitele logiky:
Pokud jsem absolvoval např. pětileté studium českého jazyka a literatury na FF, je reálné předpokládat, že ono „nic“, s nímž údajně předstoupím před žáky, bude to samé „nic“ jako „nic“ češtinářského laika, např. vás? Mohl byste to nějak logicky odůvodnit? Zdůrazňuji slovo LOGICKY.

Ondřej Šteffl
8 years ago

Perun – německý systém.
Ano, pokud bychom zde měli (dobře fungují!) německý systém, tak bych mohl s povinným pedagogickým vzděláním souhlasit. Ale my ho zde NEMÁME. Takže váš argument jen podporuje moji tezi, že naše současné pedagogické vzdělávání není dobré.
A toho já (vy ne) vyvozuji, že činit je obligatorní není logické.

Ondřej Šteffl
8 years ago

Soukal: „Mohl byste to nějak logicky odůvodnit?“
A pročpak bych měl zdůvodňovat vaše teze. Já nikdy nic podobného netvrdil. To jste si zase zkonstruovat sám (figura Imago :-)).¨

Ale jinak vaše tezi poněkud podrývá skutečnost, že učit ve škole nemůže ani absolvent neučitelské bohemistiky.

Ondřej Šteffl
8 years ago

l.snirch. ŠKOLSTVÍ se díky zákonu o PP více zapouzdřuje na úkor kvality.

Přesně, a to je jeho největší problém (v obou významech nejednoznačnosti věty.)

Pane snirchu, napište mi na mail nebo na facebook, rád bych se s vámi někdy sešel :-)

Josef Soukal
Josef Soukal
8 years ago

Pro Ondřeje Šteffla od Ondřeje Šteffla:

„Zatímco absolvování pedagogické fakulty negarantuje NIC“ (viz diskusní příspěvek níže).

J. Soukal pro Ondřeje Šteffla:
Chtěl jsem, abyste argumentoval logicky, ne štefflovsky.

Jinak moji tezi váš příklad vůbec nepodrývá, neboť já jsem srovnával češtináře s laiky, nikoli s jinými vystudovanými bohemisty, tam se jedná o tytéž odborné kompetence.

Josef Soukal
Josef Soukal
8 years ago

Teď jsem si povšiml, že v jiném příspěvku ono „nic“ upřesňujete jako „pedagogické kompetence“, čímž zřejmě myslíte didaktickou vybavenost absolventů (pedagogická kompetence je pro učitele bez odborné složky nemyslitelná). I to je dost odvážné tvrzení, nicméně v této složce je pedagogické vzdělávání pravděpodobně slabší. (Píšu „pravděpodobně“, protože neznám žádný seriozní materiál, který by dané tvrzení prokazoval; mohl byste dodat nějaký odkaz, který by podporoval kategoričnost vašeho výroku?) Ovšem skutečně nevím, kdo by se bez bohemistického vzdělání vůbec odvážil začít svoji učitelskou dráhu jako češtinář. Já osobně bych se přes letitou pedagogickou dráhu do výuky matematiky či chemie rozhodně nehrnul. A… Více »

Václav Votruba
Václav Votruba
8 years ago

Ředitel školy, když přijímá čerstvého absolventa pedagogické fakulty, se může spolehnout na to, že absolvent absolovoval základy psychologie a pedagogiky, má zkoušku z didaktiky svého oboru potvrzenou ještě závěrečnou zkouškou z průřezu odborných a didaktických kompetencí.

Stačí takhle? Samozřejmě, to ještě nic nezaručuje, ale myslím, že oproti nedostatečně kvalifikovanému zájemci (ne už učícímu) je připraven lépe.

Perun
Perun
8 years ago

Pane Schnirchu, nechci zbytečně flameovat, ale napsal jste „Přes takto vysokými zdmi chráněné pískoviště se nikdy prestiž profese ani její kvalitu nepodaří vybojovat.“ a jako jednu ze zdí jste uvedl i platový automat. Ten však existuje i jinde v Evropě, kde je prestiž učitelské profese nesrovnatelně vyšší (vyjádřena i výší platu). Sám o sobě tedy dle mého mínění automat není zdrojem onoho problému, který popisujete (jestli se mýlím, vyvraťte mi to). Vy ze mě ovšem nepřímo děláte zastánce myšlenky, že když něco existuje i jinde než v ČR, tak to automaticky není špatné. Řečeno jinak, snažíte se ze mě dělat… Více »

l.snirch
l.snirch
8 years ago

Pane Perune hlupáka z Vás rozhodně nedělám, nic takového jsem nenapsal,za Vaše pocity neodpovídám. Kličkovanou jste předvedl se slovem zřejmě, nyní se sociálními pracovníky – nemám rád slovní kličkovanou, tu nesnáším u politiků, natož normálních lidí. Napsal jsem že orel má pulcům naslouchat a dozví se leckdy něco užitečného. Bo namyšlený a vševědoucí orel většinou jen škodí. Za tím si stojím a vždy stál i v pozici ředitele, tedy orla, ted klidně i v roli pulce – pokud se vyjadřuji k češtině. Tož tak, užijte hezký večer. Jinak mé jméno, které jste možná x krát četl, je jiné, než mě… Více »

Perun
Perun
8 years ago

Pane Snirchu, jako člověk pracující denně se slovy mám cit pro jejich příznakovost. Propojení formulací „Je i jinde z toho plyne není nic špatného? Je to způsob uvažování, nepopírám.“ v sobě obsahuje zpochybnění tohoto způsobu uvažování, či přiřknutí mu jen minimálního práva na existenci (alá jsou důvody pro popření, ale já tak neučiním). Vy jste k tomu došel na základě vytržení napsaného z kontextu, resp. manipulace, v lepším případě nepochopení toho, co jsem napsal. Cíl takového jednání bývá zřejmý. V jazyce vždy záleží na kontextu, Saussure o tom píše jako o syntagmatické stránce jazykového znaku (stejné slovo, věta, obklopeno/a jinými… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

absolvování pedagogické fakulty negarantuje NIC

Proč já mám dokazovat opak? Dokažte vy toto své tvrzení. Dokažte, že stovky absolventů neumí nic. Dokažte, že nemají žádné kompetence. Kolik jste jich vlastně viděl?

PdF garantuje totéž, co garantují ostatní školy. Shoda je v tom, že jako ostatní školy PdF nemůže garantovat stejnou kvalitu absolventů a jejich další vývoj.

Kam vlastně směřujete? Zrušíme Zákon o PP, zrušíme PdF… co dál?

snirch
snirch
8 years ago

Pane Perune omluva není kličkovaná,proč obyčejnou omluvu zase ironizujete? Celý život mi všichni mění jméno, protože jej poněmčují, německy Schnurch (přehlásované u) a vzniká u skoro všech Schnirch. Jsem zvyklý, vůbec se mě to nedotýká. „Je i jinde z toho plyne není nic špatného? Je to způsob uvažování, nepopírám.“ Matematici umí rozeznávat logickou implikaci a ekvivalenci, nematematici toto často zaměnují a dopouštějí se logické chyby v uvažování. Že je něco jinde, z toho neplyne, že je dobře či že je špatně. Hlavně když se něco odjinud přejímá do jiných podmínek, kultur, historii. Studenty to učím na příkladu: Rodič: „když vyneseš… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
8 years ago

Pane Snirchu,

zcela odbočím: Při četbě rozhovoru s ministrem školství jsem si uvědomil, že jsem úplně zapomněl na váš starší dotaz týkající se ukončení pracovního poměru s učitelem, který pracuje špatně. Obecný ministerský návod najdete zde:
http://www.ceskaskola.cz/2014/07/martin-kovalcik-katerina-lanska-deti-se.html

snirch
snirch
8 years ago

Pane SOUKALE,
návod obecný to určitě je, v souladu se zákoníkem práce.

V praxi – pokud dotyčný beze slov odejde, OK.

Pokud se bude soudně bránit, nevím, jaké máte zkušenosti, to důkazní břemeno o nekvalitní práci je natolik těžké (netýká se jen učitelů, obecně) – v podstatě ředitel v tu chvíli strašně riskuje, že bude doplácet zpětně mzdu.

Jednoduchý je alkohol, napadení, sex. podtext doložený několika svědky apod.

Ale nekvalitní práce?

Josef Soukal
Josef Soukal
8 years ago

Pokusím se o stručné shrnutí svého názoru na problematiku nekvalifikovanosti: Vzhledem k velmi benevolentnímu ministerskému řešení jde o bouři ve sklenici vody. Zpochybňovat nutnost odborné přípravy pro profesi učitele dnes ovšem může jen ten, kdo si neuvědomuje, jaké nároky tato profese na každého klade. Nechat učit kohokoli je typ experimentu, který si může dovolit ten, kdo riskuje pouze své osobní postavení nebo prospěch, škola jako jeden z fundamentů společnosti by měla z principu sázet na jistotu. Ředitel školy je orgán výkonný, který má „hlídat“, zda učitel svoji kvalifikaci uplatňuje, nikoli určovat, co je vlastně kvalifikací – k tomu jsou orgány… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
8 years ago

Doplněk k potenciálnímu propouštění:
Konzultoval jsem to s několika řediteli různých typů škol, a jde to. Jen musí být ředitel skutečně kompetentní v tom, co po učiteli požaduje. A musí tyto nároky uplatňovat (např. v rámci hospitací) na všechny pracovníky.

rodič
rodič
8 years ago

Soukal: „Škola by měla sázet na jistotu.“ Vaše názory jsou velmi předminulé století. Kvalifikace obdržená na Pedf není, nikdy nebyla a v dohledné době nebude jistota. Na co vám je papír, když neumíte děti stimulovat k objevování světa, když neudržíte ve třídě dobrovolnou disciplínu, když z nedostatku Pedf „připravenosti“ okoukáváte formalistické praktiky osvědčených stárnoucích rutinérů. Chápete-li vzdělávání jako přenos sumy informací z učitele na žáka pomocí přinucení, pak je papír kvalifikací. Jde-li vám o něco víc, papír z Pedf je spíše železnou kulí na noze. Definujte kvalifikační priority učitele, definujte cíle vzdělávání, definujte kvalitu myšlení a pak se můžeme začít… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
8 years ago

Pro „rodiče“:

Můj papír (pro přesnost: z FF v Brně) mi v práci rozhodně nikdy nepřekážel, natož aby byl „koulí na noze“. Zdá se, že nejzasvěceněji umíte hodnotit to, co vůbec neznáte.

rodič
rodič
8 years ago

Pane Soukal jak víte, že hodnotím nezasvěceně? Jak víte, že bez papíru by z vás nebyl člověk, který je schopen přemýšlet mimo zajeté koleje, uplatňovat SVŮJ původní tvůrčí potenciál ve výuce, odhadnout, co a jak je potřeba učit v té které třídě bez omezení rvp, švp, nabiflovaných metodik a jiných formalit? Jak víte, že by z vás nebyl pouze produkt sytému, za každou cenu systém bránící, člověk, který by byl schopen přemýšlet i srdcem a ne pouze mozkem? Uměle vytvořená selekce toho, kdo je či není tím pravým kvalifikovaným učitelem bez potřebného sylabu zajišťujícího kvalitu v terciálním vzdělávání je pouze… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Pane „rodiči“, zase zapomínáte, že PdF (nebo FF) také připravuje na nějakou aprobaci, že dělá češtináře češtinářem a tělocvikáře tělocvikářem. Tady si jenom s nadšením nevystačíte.

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago

Promnte,ale tahle debata je fakt už pitomá.Jaké bez papíru? Jaké papíry? Myslím, že většinová shoda tu byla – a ani Eduin ji nepopírá, že vysoká škola pro učitele je nutná. To je ten papír. Proto, kdybychom to vzali ad absurdum,potom bychom v podstatě ty papíry nepotřebovali pro žádné povolání. Chci dělat právníka? Sednu k počítači, nakoupím knihy, půjčím si knihy, někam na nějakou dobu si zalezu a potom se nechám vyzkoušet před nějakou komisí. A ejhle,bude ze mě právník. V podstatě velké množství povolání by se dalo takto samovystudovat někde v ústraní, za pomocí různých zdrojů informací a mé píle.… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
8 years ago

Pane „rodiči“,

co vy víte o mém vzdělání, o tom, čím si získávám respekt žáků a rodičů? Myslíte, že omíláním stejných nesmyslů dokážete něco jiného než ztrapnění sama sebe?

rodič
rodič
8 years ago

attn: p. Soukal Myslím, že nesmysly které omílám, jsou vnímány jako takové představiteli určitého názorového spektra, které se vyznačuje lpěním na hodnotách z dob minulých, konformitě zavedeným, byť nefunkčním systémům a neschopností ani na okamžik připustit fakt, že časy se mění a vzdělávání dětí i učitelů se musí přizpůsobit (čímž nemyslím tablety do škol) jinak je a bude spíše kontraproduktivní. Mimochodem, všiml jste si, že kdokoli s vámi nesouhlasí je ocejchován jako trapný dogmatik, nebo neschopný argumentovat na vámi stanovené, měnící se úrovni, nebo obojí. Počkat…nejsou toto symptomy projevu dogmatika? Paní Karvaiová, učitelské povolání se od jiných poměrně dost liší.… Více »

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago

Jenže podobných „břídilů“ běhá po světě i v mnoha jiných profesích. To nepopřete. A i tam mohou napáchat škody.A velké.Profese učitele je specifická.Ale to je snad každá profese. Třeba psycholog – ten taky nemůže jen sednout ke klientovi a rutinně testovat a analyzovat,musí mít dar empatie,dar naslouchat.Lékař může být skvělý očař nebo gynekolog ,ale jako člověk totální vůl a chování vůči pacientovi (které je součástí přístupu a léčby) může napáchat škody. Prostě nemyslím, že by jen učitelská profese byla tak jedinečná svým přístupem.Byť učím, vůbec nepopírám, že kolem mne „proběhlo“ životem a praxí pár nýmandů a na druhou stranu jsem… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
8 years ago

Rodiči,

protože věcná debata s vámi je skutečně nemožná, odpovídám naposledy: Opět jen plkáte bez argumentů a apriorně hodnotíte věci, o nichž nic nevíte; např. o tom, že se údajně nejsem schopen přizpůsobit době. Možná jste si toho ve své zavilosti nevšiml, ale trvám především na kvalitním vzdělání jako elementárním předpokladu pro výkon učitelského povolání. Pokud vám to připadá jako lpění na hodnotách z dob minulých a konformita s nefunkčními systémy, pak se rozcházíme v tom nejzákladnějším. Je mi vás ovšem upřímně líto, protože vaše zaslepenost a agresivita vašich vyjádření prozrazují jakýsi osobní mindrák. Na neshledanou.

Jan
Jan
8 years ago

Vzdělání vždy nejvíc znevažují nevzdělanci. Učitel, který rozumí učivu a ví, co má učit, má vždy lepší startovní pozici než kterýkoli laik. Diskutovat o prominutí formálního vzdělání mi připadá absurdní.

rodič
rodič
8 years ago

Já úplně zapomněl na argumentaci „osobní mindrák“. Omlouvám se. Paní Karvaiová, Břídilů je v mnoha povoláních mnoho, třeba i já jsem jeden z nich, nicméně vzhledem k tomu, že Eduin je web pro vzdělávání, mluvíme o profesi učitelské. Je také mnoho špatných doktorů, možná více, než bychom byli ochotni připustit. Kolik, to se nikdy nedovíme, mrtví si nestěžují a živí si stěžovat netroufnou. To ať si vyřeší pacienti či lékařská komora. Uznáte, že moc učitele ovlivňovat denně, po dobu nejméně osmi let, myšlení stovky dětí a dospívajících k dobrému či zlému, činí tuto profesi dosti výjimečnou co se týká dlouhodobosti,… Více »

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago

Pane rodiči,nevím, proč se tu stavíte do role břídila. Každý přece máme svou cenu.Nesnižujte se a ceňte si svých předností i když třeba v životě neuděláte nic převratného.Život se skládá z maličkostí. Řekla bych, že role školy se dost přeceňuje.Skoro to vypadá, jako bychom zase měli jakousi ideologickou schopnost, jaká je přikládána škole v dobách socialismu. Můžu vás ubezpečit, že ani v té době škola zcela neovlivnila myšlení dětí,nebo pouze na určitou dobu.Nejdůležitější byla vždy rodina. Takže jsem spíše věřila tomu, co vyprávěli babičky a dědečkové, než co mi oficiálně musela sdělovat p. učitelka. Nijak zvláš´t mě to nepoznamenalo,udělala jsem… Více »