Důležité zkoušky z dílny Cermatu nevycházejí cizojazyčným dětem nebo dysgrafikům

8. 6. 2020
EDUin
bEDUin_clanek_obrazek2

Co přinesl týden  1. 6. – 7. 6. 2020

Krátce:

Výrok týdne: „U ústních zkoušek budeme mít před sebou plexisklo, předseda maturitní komise prý bude z bezpečnostních důvodů sedět někde v rohu místnosti. Myslím i na to, jestli se vůbec uslyšíme, jestli si budeme rozumět. Možná je na čase naučit se pro jistotu i znakovou řeč. Už aby to bylo všechno za mnou.“ Maturantka Anna Müllerová píše o těžké studijní situaci (Rodiče vítáni), v níž se letošní maturanti nacházejí.

V souvislostech: 

  • Důležité zkoušky z dílny Cermatu nevycházejí cizojazyčným dětem nebo dysgrafikům

Společná část maturitních zkoušek proběhla minulý týden, tento se konají jednotné přijímací zkoušky. U těchto významných zkoušek, které ovlivňují další studijní a návazně kariérní a sociální dráhu, je zásadní, aby byly pro všechny žáky přístupné a smysluplné. A to i když mají speciální vzdělávací potřeby. Od vzniku státních maturit CERMAT nabízí rozsáhlý seznam přípustných uzpůsobení podmínek pro konání zkoušky, které stejně jako u jednotných přijímaček zohledňují doporučení školských poradenských zařízení. Jde především o úpravu prostředí, navyšování časového limitu, formální nebo obsahové úpravy zkušební dokumentace (testu), použití kompenzačních pomůcek, odlišné hodnocení zkoušky nebo asistence a tlumočení u zkoušky.

Zákon rozlišuje, zda má žák tělesné, zrakové nebo sluchové postižení a u nich, pokud jsou jediným znevýhodněním žáka oproti ostatním, nabízí adekvátní úpravy – například zvětšené nebo Braillovo písmo, přítomnost praktického, motivujícího asistenta nebo asistenta-předčitatele, navýšení časového limitu až o 100 % nebo nahrazení některých úloh. Právě nahrazení některých úloh a potažmo celých testů je předmětem diskusí, které se věnují výsledkům znevýhodněných žáků u důležitých zkoušek. Současně je otázkou, zda CERMAT nabízí dostatečné úpravy pro žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie…) a kombinovanými postiženími.

Učitelé českého jazyka sdružení v Učitelské platformě upozorňují (Učitelská platforma), že úlohy, ve kterých mají studenti vyhledávat v textu slova napsaná pravopisně špatně a napsat je správně, jsou nevhodné pro žáky se specifickými poruchami učení. „Těmto žákům je jejich znevýhodnění zohledňováno po celou dobu studia a didaktický test je s tím najednou v rozporu. Pro dysortografiky a dysgrafiky je splnění tohoto úkolu takřka nemožné,” uvádí Věra Kosmáková ze Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. Pro tyto i jiné žáky, kterým z povahy jejich znevýhodnění „nejde“ nějaký typ úlohy, ale nahradit úlohu nelze.

Další skupinou, kterou CERMAT při úpravách maturitních testů zanedbává, jsou žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Ti mohou u přijímacích zkoušek jednotný test nahradit ústním pohovorem a u maturity mohou požádat o prodloužení časového limitu a mohou mít k dispozici překladový slovník. Pro maturanty, kteří ještě nemají dostatečně osvojený jazyk, je ale extrémně náročná písemná práce, která se hodnotí centrálně a stejným metrem pro všechny, rodilé mluvčí i cizince. Ze statistiky vyplývá, že jsou o 22,5 % méně úspěšní oproti spolužákům (Inkluzívní škola). Letos se jim však velmi ulevilo, protože se slohové práce psát kvůli mimořádně uzavřeným školám nebudou.

Programová ředitelka META, o. p. s., Kristýna Titěrová, ale varuje, že ani při odpuštění testu z češtiny z jednotných přijímaček nemají cizojazyční žáci vyhráno. „Matematický test skládají stejný jako jejich čeští spolužáci, takže smůla, ten je pro ně opět nesrozumitelný. Obsahuje totiž složité instrukce, které zamotají hlavu kolikrát i rodilému mluvčímu, ale i jednotlivé úkoly vyžadují porozumění dlouhým textům slovních úloh a podobně,“ píše Titěrová (Blog Aktuálně). Pro vytvoření rovných podmínek pro žáky s OMJ u maturitních zkoušek je podle META nutné přijmout systémové změny. V první řadě by se mělo upravit zadání testů z českého jazyka a literatury, pouhý čas navíc to nespraví. Žáci s OMJ potřebují zadání, které pro ně bude srozumitelné. Stejně jako je tomu v případě neslyšících maturantů, kteří již upravená zadání mají, navrhuje META.

Samotný CERMAT se k úspěšnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo OMJ dlouhodobě nevyjadřuje. Ve svých analytických výstupech nebo závěrečných zprávách neuvádí počty těchto žáků, ani informace o jejich úspěšnosti, nenabízí reflexi toho, zda jsou uzpůsobení v podmínkách pro konání zkoušky dostatečná. Jednotné přijímačky a maturity jsou zkoušky, které by měly nastavovat výzvy splnitelné pro každého spravedlivě. Přestože stát usiluje o rovné příležitosti, zkušenosti organizací, které pracují s jinými než „intaktními“ žáky, ilustrují, že k nim ale vede ještě dlouhá cesta.

Štěpán Kment, analytik EDUin

Výběr z Edukalendáře: 

  • 17. 6., 14.00, Praha, Kulatý stůl SKAV a EDUin: Budou naše školy schopny zvyšovat mediální gramotnost žáků?
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články