Jak probíhá revize rámcových vzdělávacích programů?

19. 2. 2018
EDUin
beduin_210x210

Co přinesl týden 12.2. – 18.2.

Témata týdne: Víceletá gymnázia představují problém. O působení VG v českém vzdělávacím systému, zahraničních zkušenostech a dalších souvislostech v Kávě o čtvrté (ČRo 2) David Greger a Bpb Kartous. Metody výuky matematiky jsou různé a různost je důležitá. Vlastimil Dlab, emeritní profesor matematiky, tvrdí, že Hejného metoda je pouze „sebranými zkušenostmi dobrých kantorů“. Jako důležitou vidí podporu různosti výuky a přístupů. Jako problém vidí nízkou úroveň uchazečů a absolventů pedagogických oborů (ČT). Tlak na to, aby si děti vybíraly v útlém věku kariéru, je blbost. Peter Hoeg, úspěšný dánský spisovatel, v rozhovoru pro iDNES.cz mimo jiné říká, že současný vzdělávací systém reprodukuje už neexistující společenský modelŠkolák jako voják. O anachronismu v pozadí představ ministryně obrany Karly Šlechtové o branné výchově ve školách, Stanislav Biler v A2larm.

Výrok týdne: 

„Když jsem dal vysokoškolákům namalovat osobní erb, mnozí kreslili naprosté fádnosti. (…) Tutéž techniku jsem dělal ze žáky tříletého oboru farmář na SOU. Mnoho z nich má různé ´diagnózy´. Ale jejich osobní erby – to byla radost! Ten miluje traktory, na kterých jezdí, opravuje je a pomáhá tátovi, druhý kreslil zvířata v hospodářství, o které se doma stará, třetí půdu, ze které rostou plodiny, které on tak rád pozoruje, aby viděl, co vlastníma rukama zasadil.” Robert Čapek, učitel a psycholog, o osobnostech dětí na učilištích (Rodiče vítáni).

Novinky: 

  • REVIZE RÁMCOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ. KOMU TÍM PROSPĚJEME?

Tuto otázku se ve čtvrtek 22. 2. 2018 pokusí zodpovědět hosté Kulatého stolu SKAV a EDUin (Pedagogická fakulta v Praze v 15:00). Určitě nejpovolanější příspěvek k tomu by mohla mít Olga Kofroňová, vedoucí oddělení pro koncepci kurikula Národního ústavu pro vzdělávání, jenž je zmocněn k tomu, aby revizi připravil a provedl (další hosté v pozvánce). Dosavadní informace o průběhu revize jsou kusé a na veřejnost se dostávají spíše neoficiální cestou. Na webu NÚV se již objevila stránka s informacemi o revizi, je však informačně velmi strohá a nic podstatného k navrhovaným změnám neříká. Nejasný je nejen záměr, ale také způsob, jakým je revize projednávána. Na jiném kulatém stole prohlásil Ondřej Šteffl, ředitel společnosti Scio, že se stal součástí expertní skupiny, která měla debatovat celkový záměr revize, společně s některými dalšími lidmi jen díky tomu, že se o projednávání dozvěděl (neoficiálně) a o účast požádal. Zajímavé je srovnání s informacemi, které dala k dispozici finská Národní rada pro vzdělávání, když prováděla kurikulární reformu (jde o informace určené pro zahraniční zájemce, v angličtině). Audit  vzdělávacího systému v ČR 2017 hodnotí revizi jako nutnost, příležitost, ale s doposud nejasným záměrem a průběhem a velkým rizikem spočívajícím v možné snaze omezit autonomii škol a zrušit průřezová témata. Audit zároveň vnímá revizi jako jednu z nejvýznamnějších událostí tohoto roku a doporučuje otevřenost odborné diskuse, transparentnost a vyhodnocení zkušeností ze zahraničí.

  • UČILIŠTĚ: ODPADKOVÉ KOŠE VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU, V NICHŽ KONČÍ ČASTO ZAJÍMAVÉ MLADÉ OSOBNOSTI

Nebývalý zájem o téma vzdělávání vzbudil rozhovor s Andreou Svobodou, učitelkou angličtiny na učilišti. Učitelka otevřeně poukazuje na demotivaci dětí, které skončí na učilišti, a na to, že nejsou považovány za „vzdělavatelné“. Článek, uveřejněný na serveru Rodiče vítáni, zhlédlo téměř 100 tisíc návštěvníků. Na článek reagoval komentářem pro Respekt.cz Tomáš Feřtek, který v souvislosti s jednoznačnou společenskou propastí, kterou demonstrují rozdíly politických preferencí mezi učilišti a gymnázii, poukazuje na trvalou snahu udělat z učilišť odpadkový koš vzdělávacího systému. Na Feřteka reaguje lektor, psycholog a učitel Robert Čapek, který uznává Feřtekovy argumenty, ale zároveň poukazuje na to, že učiliště by měla plnit velmi důležitou vzdělávací roli v přípravě těch, kteří se chtějí věnovat praktickým odborným činnostem a mohou v tom dosáhnout skutečného mistrovství, pokud by k tomu existovaly adekvátní podmínky. S Robertem Čapkem následně vyšel rozhovor na serveru Rodiče vítáni, v němž své myšlenky rozvádí. V rozhovoru mimo jiné popisuje poutavé „osobní erby“ dětí z učilišť, často hluboce oddaných oblasti svého zájmu a vzdělávání. Příčinu demotivace většiny pak, podobně jako Andrea Svobodová, vidí už v předchozím vzdělávání.

  • PROSPĚŠNOST INKLUZE: SPOLEČNOST JE ROZDĚLENA PODOBNĚ JAKO V PREZIDENTSKÉ VOLBĚ

V uplynulém týdnu byly zveřejněny výsledky průzkumu, který ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Praze provedla agentura Nielsen Admosphere s využitím Českého národního panelu. Průzkum na téma „inkluze“ byl proveden na více než 500 respondentech, kteří mají reprezentovat českou populaci starší 15 let. Pravděpodobně nejzajímavějším výsledkem průzkumu je zjištění, že zatímco 53 % respondentů nepovažuje společné vzdělávání za prospěšné, 47 % si myslí opak. Tento výsledek zajímavým způsobem doplňuje v minulosti provedené průzkumy. Poslední vyhodnocení pravidelného průzkumu CVVM, prováděného vždy v září, ukazuje, že 60 % dospělé populace společné vzdělávání odmítá. Z průzkumu, který vzešel ze spolupráce EDUin, Medianu a SocialBakers (2016), vyplývá, že byť mezi zastánci vyhraněných postojů převažují ti, kdo jsou proti inkluzi (31 % ku 14 %), největší skupinu tvoří lidé, kteří za určitých okolností inkluzi neodmítají (53 %). MŠMT stále sbírá příklady pozitivní praxe společného vzdělávání. Přibyly zkušenosti učitelky, asistentky pedagoga a ženy, která vychovala dvě děti s Downovým syndromem.

  • NEJLEPŠÍ UČITELÉ NA SVĚTĚ A NEJLEPŠÍ UČITELÉ V ČR (STÁLE MŮŽETE NOMINOVAT)

Varkey Foundation, hlavní organizátor mezinárodní ceny Global Teache Prize, zveřejnila seznam deseti finalistů ročníku 2018. K vyhlášení celkového vítěze dojde zanedlouho, 18. 3. 2018, v rámci konference Global Education&Skills Forum v Dubaji. EDUin, organizátor národní ceny Global Teache Prize, rozběhl první oficiální ročník, v současnosti jsou stále otevřené nominace do soutěže. Tři nejlepší, kteří budou hodnoceni dle jasně stanovených kritérií odbornou porotou (podle dokumentace i podle výkonu přímo ve třídách) získají podporu v přihlášce do mezinárodního kola ceny o učitele světa 2019. Na mezinárodní úrovni podporují Global Teache Prize např. Bill Gates nebo Bill Clinton. Na národní úrovni jsou to rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, ekonom Pavel Kysilka, učitelka a bývala kapitánka basketbalové reprezentace Hana Němcová a další…

Inspirace z (a do) praxe: 

Výběr z EDUkalendáře:

  • 20. 2., 17.00, EDUpoint Praha, Peďák+ – Divadelní improvizace pro učitele
  • 20. 2., 15.00, PedF UK Praha, Kulatý stůl SKAV a EDUin – Revize RVP: Komu tím prospějeme?
  • 27. 2., 17.30, EDUpoint Praha, Učitelský večer
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články