Kde jsou riziková místa jednoúrovňové maturity

27. 9. 2012
EDUin
logo_EDUinfo

Novela maturit prošla Poslaneckou sněmovnou beze změny, mnoho otázek ale zůstává nezodpovězených

 

Praha 27. září – Novela státních maturit prošla v Poslanecké sněmovně velkou převahou hlasů. Pokud ji v předepsaném termínu schválí i Senát a prezident, bude třeba vyřešit mnoho sporných otázek okolo konkrétní podoby jednoúrovňových maturit.

 

Mezi změnami v nové podobě maturit, která by měla platit pro příští dva roky, je nejzávažnější zrušení vyšší úrovně a redukce státní části jen na didaktické testy z jednoho povinného a dvou volitelných předmětů. Je ale dobré si uvědomit, že změna přináší další problémy, které je třeba co nejdříve vyřešit. Přinášíme jejich stručný výčet.

 

 • Jaká bude podoba didaktických testů? Cermat předpokládá, že náročnost jednoúrovňového testu bude vyšší než náročnost dosavadního testu základní úrovně.I ten ale byl pro mnoho studentů obtížně splnitelný. Jakým způsobem a podle jakých kritérií tedy stanovíme náročnost testu?

   

 • Jak budeme pomáhat slabým studentům? První dva ročníky ukázaly, že pro poměrně velkou část maturujících je zkouška náročná. Pokud nechceme snižovat úroveň zkoušky, měli bychom se zabývat otázkou, jak poskytnout učitelům metodickou pomoc, aby uměli zlepšit výsledky studentů.

   

 • Kdo bude rozhodovat o korektnosti úloh? Je třeba vyřešit existenci na Cermatu nezávislého orgánu, který bude rozhodovat, které úlohy v testech jsou nekorektní a neměly by být při hodnocení započítány. To zatím dělá fakticky anonymní Validační komise Cermatu a bylo by vhodné tuto praxi nahradit ustanovením na Cermatu nezávislého kontrolního orgánu.

   

 • Kam se budeme odvolávat? Je třeba dořešit zatím velmi nepřehledný systém odvolávání a poskytování informací studentům o výsledcích jejich zkoušky.

   

 • Ověřujeme opravdu to podstatné? V celém tomto procesu je třeba si neustále klást otázku, jestli státní maturita i v nové podobě opravdu ověřuje to, co je pro profesní i občanskou budoucnost studentů důležité. Jen tak se vyhneme tomu, aby se státní maturita postupně stala jen samoúčelnou zkouškou pro zkoušku. Tato úvaha je rozhodující pro koncipování nového maturitního modelu, který by měl platit od roku 2015.

Odbornou diskusi o problémech nové podoby státních maturit a hodnocení písemných prací můžete sledovat na webu eduin.cz ZDE, nejnovější příspěvek Ondřeje Hausenblase z Pedagogické fakulty UK najdete ZDE.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Je třeba začít řešit, co s velkým počtem těch, kteří maturitu nesložili. Po prvních dvou ročnících se ukazuje, že i po opravných zkouškách nakonec zůstane bez maturity desetina studujících. To je problém pro ně osobně, ale je to velmi neefektivní i z hlediska státní investice do vzdělávání. Je pravděpodobné, že to ani v příštích letech nebude jiné. Ministerstvo školství by tedy mělo začít hledat způsob, jak odhalit, kde přesně je podstata problému a jak studentům a učitelům pomoci, aby své výsledky zlepšili.“

 

Kontakty:
Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

 

Poznámky pro editory:

 • Maturitní diskusi najdete i na severu Česká škola. Například ZDEZDE.
 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.
 • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na fertek.blog.respekt.cz.
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články