Postaví se ministerstvo školství ke sporu o úlohu č. 11 v maturitním testu z matematiky čelem?

24. 6. 2019
EDUin
beduin_210x210

Co přinesl týden 17. 6. – 23. 6. 2019

Krátce:

  • Výzva k zastavení revizí rámcového vzdělávacího programu. EDUin po nečinnosti ministerstva školství a Národního ústavu pro vzdělávání zveřejňuje kolektivní stanovisko, aby se do doby finalizace Strategie vzdělávací politiky 2030 zastavila revize RVP, a to v zájmu koncepčnosti vzdělávací politiky. Ministerstvo výzvu vyslyšelo, samo ale informaci nezveřejnilo.
  • Odklad nebo zrušení maturity z matematiky, budoucnost platů učitelů a nové financování škol. Ministr školství Plaga odpovídal ve velkém rozhovoru pro Právo. „Rozhodně nejsem hluchý a slepý k číslům, která se na maturitě z matematiky ukazují už nyní. Diskutovali jsme, jestli má být povinná matematika, ale opomněli jsme debatu o užitečném obsahu,“ říká Plaga a dodává, že si chce nechat vytáhnout čísla úspěšnosti u „užitečných úloh“ (Novinky.cz).
  • Koncepčnost a kontinuita vzdělávací politiky, to jsou podle aktérů ve vzdělávání dvě nejdůležitější priority. Výsledky šetření metodou Delphi představil SKAV.
  • Výsledky TALIS 2018 byly zveřejněny: dávají vhled do učitelství. Subjektivně vnímaná profesní zdatnost českých učitelů je v oblasti motivace a aktivního zapojování žáků do výuky v porovnání s EU velmi podprůměrná a patří k nejnižším v rámci celého šetření TALIS. Přečtěte si další výstupy o učitelské profesi a výuce ve zprávě ČŠI.
  • Jak na sociální sítě, aby nám nepřerostly přes hlavu? Rodiče by se měli zajímat o to, jak jejich děti používají sociální sítě. To se samozřejmě řekne snadněji, než udělá. Rodiče vítáni nabízí tipy, jak ze špatného pána udělat opět dobrého sluhu.
  • Inkluze nesnížila počty mentálně postižených Romů, ČR musí kvůli rozsudku ESPL revidovat diagnostiku. Zákonem nařízené společné vzdělávání mentálně postižených dětí s dětmi zdravými nikterak výrazně nesnížilo počty mentálně postižených Romů vzdělávaných ve zvláštních programech (Česká justice).
  • Save the date: Konference pro zřizovatele Lepší škola v každém městě proběhne 21. 10. 2019. Mezi dobrou a špatnou školou není rozdíl v nákladech, ale ve výsledcích. Co potřebují školy, aby se staly dobrými a ještě lepšími? Již nyní se můžete registrovat na říjnovou konferenci organizovanou EDUinem (Města vzdělávání).
  • Proč jsou finské školy tak dobře připraveny na robotizaci a české tak špatně? Jan Čulík zpovídá finskou pedagožku Susannu Bäckman o hodnotách finské pedagogiky (Britské listy) a o tom, jak pozoruhodně inteligentním způsobem je finské školství připraveno na blížící se revoluci umělé inteligence.

Výrok týdne: „Když mě třídní učitelka vidí vystupovat v televizi [o klimatické změně], jsem podle ní trapná, stejně jako když si připnu odznáček Fridays for Future.“ Některé studenty aktivní v hnutí Fridays for Future za to jejich učitelé odsuzují a trestají. Třídní důtku za neomluvené hodiny dostala i Anna Mezgerová, mluvčí za českou větev hnutí, ze základní školy v Praze. Zaznělo to na debatě ke změně klimatu a protestům žáků organizované SKAV a EDUinem (Rodiče vítáni).

V souvislostech: 

  • DIDAKTICKÝ TEST Z MATEMATIKY OBSAHUJE CHYBU. MINISTERSTVO SE ALE NEMÁ K TOMU JI NAPRAVIT

Státní maturita se ani letos neobešla bez kontroverze, a to bohužel té nejzávažnější. Oldřich Botlík na základě komentářů maturantů, rodičů i středoškolských učitelů shrnul, proč úloha č. 11 didaktického testu z matematiky má více řešení než ty, které oficiálně uznává CERMAT, resp. ministerstvo školství. Následně se nad možnostmi strhla ostrá debata matematiků, v níž na jedné straně stojí matematici hodnotící úlohu v testu a na druhé zastánci školského jazyka, který omylu dal vzniknout. Pokud již více než měsíční vývoj nesledujete, připomeňme, o co v inkriminované části testu šlo.

V didaktickém testu z matematiky vyžaduje úloha č. 11 po maturantovi, aby na základě znalosti úhlu s velikostí 112º vypočítal úhel druhý. Zadání definuje, že jde o dva různé úhly, nikoliv však dva různě veliké úhlů. Zatímco CERMAT tedy očekával, že maturant vypočítá druhou velikost s výsledkem 248º, nedostatečnou formulací fakticky žádal o vypočtení velikosti druhého úhlu, který může mít stejnou velikost jako úhel původní, a přitom být úhlem protilehlým, tedy jiným. Z matematického pohledu je tedy správně nejen oficiálně platné řešení 248º, ale také 112º a obě uvedené velikosti.

Na argumentaci Oldřicha Botlíka ovšem nechtěli přistoupit členové komisí schvalujících maturitní testy z matematiky. Eduard Fuchs a Josef Kubát tvrdí, že pod pojmem „dva různé úhly“ se ve skutečnosti skrývá „dvě různé velikosti úhlů“, tudíž jedinou správnou odpovědí je 248 stupňů. Přitom CERMAT již při vyhodnocování odpovědí – navzdory zveřejněnému klíči správných řešení – začal uznávat i odpověď 248 a 112 stupňů. „Nečestně se zachoval kdekdo ke kdekomu: Cermat ke členům schvalovacích komisí a k veřejnosti, interní členové schvalovací komise Cermatu k jejím externím členům a Eduard Fuchs s Josefem Kubátem k maturantům i k veřejnosti. Akademická etika přitom šla stranou ve všech případech,“ komentoval Botlík, který marně čekal na omluvu. Na jeho obhajobu vydal stanovisko i renomovaný matematik Václav Chvátal.

Následovalo upozornění na nedostatečnou práci CERMATu. O rozšíření uznávaných odpovědí organizátor zkoušek neinformoval členy schvalovacích komisí a ani nedokáže sdělit, kolika maturantů se změna týká a kolika maturantům neuznal další částečně správnou odpověď na úlohu 11. Z toho plyne, že CERMAT nezpracovává odpovědi na podobné úlohy tak, aby mohl včas odhalit, že z hlediska maturantů není zadání jednoznačné. Komisím zase nedodává podklady v takové podobě, aby jim umožnil kvalifikované posouzení korektnosti testů. V tomto případě komise nedostaly ani informaci, že CERMAT uznával také další odpověď, a někteří jejich členové dokonce veřejně popírali její správnost. V neposlední řadě opakovaně rozhoduje bez řádného odborného zdůvodnění, které odpovědi uzná a neuzná za správné.

Přesto ministerstvo školství trvá na tom, že odpověď 112º není správná, a dosud neznámému počtu žáků (nejvýše však 6 189 z 16 702 celkem) upírá bod za tuto úlohu. Nedostatečná data a nezájem napravit vzniklou situaci přimělo Oldřicha Botlíka a EDUin vydat prohlášení, v němž po ministerstvu žádají, aby byly úlohy přebodovány s přihlédnutím ke všem třem možným odpovědím. Současně požadují, aby byly přijaty kroky, které poskytnou vyšší veřejnou kontrolu nad testy CERMATu a umožní jejich řádnou analýzu. Státní maturity provází problémy již od svého počátku, v poslední době se nejvíce řeší chyby ve vyhodnocování (iRozhlas), písemné práce (Respekt) nebo odtajnění dat.

Inspirace z (a do) praxe: 

Výběr z EDUkalendáře: 

  • 26. 6., 13.00, Praha, Kulatý stůl na téma finance ve vzdělávání
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články