Oldřich Botlík: Vodí Cermat členy schvalovacích komisí za nos?

13. 6. 2019
EDUin
16837563076_231959cc92_z

Letos se hodně diskutovalo o úloze 11 maturitního testu z matematiky (úloha o úhlech alfa, beta). Pan Eduard Fuchs, člen schvalovací komise MŠMT, opakovaně vyjádřil názor, že úloha a řešení 248° jsou naprosto v pořádku a formulace zadání nemohla žáky uvést v pochybnost. Podobně se vyjádřil pan Josef Kubát, člen schvalovací komise Cermatu. Požádal jsem proto MŠMT o informace, s nimiž pracovala schvalovací komise MŠMT: jakou četnost měly jednotlivé odpovědi maturantů, jak byly bodovány a zda Cermat tyto hodnoty později nějak upřesnil. Z odpovědi MŠMT není vůbec jasné, co vlastně zmíněné komise schvalovaly. Zaprvé, Cermat už během vyhodnocování odpovědí žáků de iure jasně uznal, že zadání úlohy nevyloučilo druhý výsledek 112°. Někdo si to ovšem nechal pro sebe: Cermat nebo oba pánové. Zadruhé, oba schvalovatelé nemohli svůj tak přesvědčivě vyjádřený názor opřít o žádná data: disponovali pouze nepřímo vyjádřenou informací, že samotný výsledek 112° uvedlo nanejvýš 6 189 maturantů. Jejich skutečný počet prý neznají v Cermatu ani na ministerstvu dodnes – alespoň podle sdělení, jehož obsah dále uvádím v plném znění. To ovšem vyvolalo další otázky, o jejichž zodpovězení požádám Cermat v nejbližší době. A odpovědi opět zveřejním.

Předchozí texty a tiskové zprávy k tématu najdete ZDE.

Vážený pane doktore,

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy byla dne 27. 5. 2019 doručena žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), týkající se výsledků úlohy č. 11 maturitního didaktického testu Matematika společné části maturitní zkoušky ve zkušebním období jaro 2019.

K Vaší žádosti uvádíme, že podle Klíče správných řešení bylo správné řešení úlohy č. 11 „β = 248°“, přičemž jako správná odpověď byla uznávána nejen hodnota „248°“, ale též 248° ve spojení s 112°. Zároveň byly uznány jako správné odpovědi i stejné číselné hodnoty, i když u nich maturant neuvedl jednotku, tedy stupně. Tento postup je v souladu s obecnými pravidly hodnocení otevřených úloh hodnotiteli (posuzovateli otevřených úloh didaktického testu). Obecně platí, že pokyny pro hodnotitele jsou v procesu hodnocení testů průběžně aktualizovány a doplňovány v případě, že se objeví další možný zápis řešení, které je uznáváno jako správná odpověď. V takovém případě se zastavuje hodnocení úlohy, pokyny se rozšiřují a vzniká jejich další verze, která je následně v systému zveřejněna. Teprve potom se znovu spouští hodnocení dané úlohy.

Co se týče části žádosti stran úplného přehledu výsledků úlohy č. 11, které žáci uvedli, ve struktuře tak, jak navrhujete v tabulce v žádosti, ministerstvo uvádí následující:

Ministerstvo v současné době nedisponuje informací, vyplněnou tabulkou, tak, jak ji požadujete, neboť neeviduje přesnou odpověď, kterou žák v záznamovém archu uvedl, nýbrž pouze přidělený počet bodů za odpověď (viz tabulka v příloze). Nutno podotknout, že otevřené úlohy se nevyhodnocují strojově, ale vyhodnocují je školení hodnotitelé (posuzovatelé otevřených úloh didaktického testu). Pro zpracování požadovaných informací by tedy bylo nezbytné ručně projít záznamové archy všech žáků konajících maturitní zkoušku, kteří na úlohu č. 11 odpověděli (celkem 12 617 žáků).

S pozdravem
Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D.
ředitel oboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy

 

Příloha:

Tabulka odpovědí na úlohu č. 11:

 

ŽÁCI CELKEM Počet žáků, kteří výsledek uvedli Počet přidělených bodů
Uvedena správná odpověď 6 428 1
Uvedena chybná odpověď 6 189 0
Neuvedena žádá odpověď
(nevyplněno)
3 085 0
Celkem konajících 15 702

 

 

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články