Oldřich Botlík: Vodí Cermat členy schvalovacích komisí za nos?

ilustrační foto by Bratislavská župa (flickr.com) (CC BY 2.0)

Letos se hodně diskutovalo o úloze 11 maturitního testu z matematiky (úloha o úhlech alfa, beta). Pan Eduard Fuchs, člen schvalovací komise MŠMT, opakovaně vyjádřil názor, že úloha a řešení 248° jsou naprosto v pořádku a formulace zadání nemohla žáky uvést v pochybnost. Podobně se vyjádřil pan Josef Kubát, člen schvalovací komise Cermatu. Požádal jsem proto MŠMT o informace, s nimiž pracovala schvalovací komise MŠMT: jakou četnost měly jednotlivé odpovědi maturantů, jak byly bodovány a zda Cermat tyto hodnoty později nějak upřesnil. Z odpovědi MŠMT není vůbec jasné, co vlastně zmíněné komise schvalovaly. Zaprvé, Cermat už během vyhodnocování odpovědí žáků de iure jasně uznal, že zadání úlohy nevyloučilo druhý výsledek 112°. Někdo si to ovšem nechal pro sebe: Cermat nebo oba pánové. Zadruhé, oba schvalovatelé nemohli svůj tak přesvědčivě vyjádřený názor opřít o žádná data: disponovali pouze nepřímo vyjádřenou informací, že samotný výsledek 112° uvedlo nanejvýš 6 189 maturantů. Jejich skutečný počet prý neznají v Cermatu ani na ministerstvu dodnes – alespoň podle sdělení, jehož obsah dále uvádím v plném znění. To ovšem vyvolalo další otázky, o jejichž zodpovězení požádám Cermat v nejbližší době. A odpovědi opět zveřejním.

Předchozí texty a tiskové zprávy k tématu najdete ZDE.

Vážený pane doktore,

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy byla dne 27. 5. 2019 doručena žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), týkající se výsledků úlohy č. 11 maturitního didaktického testu Matematika společné části maturitní zkoušky ve zkušebním období jaro 2019.

K Vaší žádosti uvádíme, že podle Klíče správných řešení bylo správné řešení úlohy č. 11 „β = 248°“, přičemž jako správná odpověď byla uznávána nejen hodnota „248°“, ale též 248° ve spojení s 112°. Zároveň byly uznány jako správné odpovědi i stejné číselné hodnoty, i když u nich maturant neuvedl jednotku, tedy stupně. Tento postup je v souladu s obecnými pravidly hodnocení otevřených úloh hodnotiteli (posuzovateli otevřených úloh didaktického testu). Obecně platí, že pokyny pro hodnotitele jsou v procesu hodnocení testů průběžně aktualizovány a doplňovány v případě, že se objeví další možný zápis řešení, které je uznáváno jako správná odpověď. V takovém případě se zastavuje hodnocení úlohy, pokyny se rozšiřují a vzniká jejich další verze, která je následně v systému zveřejněna. Teprve potom se znovu spouští hodnocení dané úlohy.

Co se týče části žádosti stran úplného přehledu výsledků úlohy č. 11, které žáci uvedli, ve struktuře tak, jak navrhujete v tabulce v žádosti, ministerstvo uvádí následující:

Ministerstvo v současné době nedisponuje informací, vyplněnou tabulkou, tak, jak ji požadujete, neboť neeviduje přesnou odpověď, kterou žák v záznamovém archu uvedl, nýbrž pouze přidělený počet bodů za odpověď (viz tabulka v příloze). Nutno podotknout, že otevřené úlohy se nevyhodnocují strojově, ale vyhodnocují je školení hodnotitelé (posuzovatelé otevřených úloh didaktického testu). Pro zpracování požadovaných informací by tedy bylo nezbytné ručně projít záznamové archy všech žáků konajících maturitní zkoušku, kteří na úlohu č. 11 odpověděli (celkem 12 617 žáků).

S pozdravem
Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D.
ředitel oboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy

 

Příloha:

Tabulka odpovědí na úlohu č. 11:

 

ŽÁCI CELKEM Počet žáků, kteří výsledek uvedli Počet přidělených bodů
Uvedena správná odpověď 6 428 1
Uvedena chybná odpověď 6 189 0
Neuvedena žádá odpověď
(nevyplněno)
3 085 0
Celkem konajících 15 702

 

 

 

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
31 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Josef Soukal
Josef Soukal
3 years ago

Zásadní je, že Cermat maturanty při hodnocení nepoškodil. Diskuse zde: http://www.pedagogicke.info/2019/06/oldrich-botlik-vodi-cermat-cleny.html

Sam Krnov
Sam Krnov
3 years ago
Reply to  Josef Soukal

Každý matematik ví, že pokud Cermat uznával neúplné řešení „jen 248°“ a souběžně neuznával neúplné řešení „jen 112°“ (viz vyjádření MŠMT) , tak je to z hlediska matematiky i maturity velký průšvih. A poškození studentů u maturity.
A měl byste to vědět, pokud máme elementární smysl pro spravedlnost nebo pro matematiku.

Josef Soukal
Josef Soukal
3 years ago
Reply to  Sam Krnov

Nevím, kolik matematiků se takto vyjádřilo, i s vámi jsem zatím zaznamenal dva.

Sam Krnov
Sam Krnov
3 years ago
Reply to  Josef Soukal

O matematice nerozhoduje počet hlasů, nemusíte svolávat demonstrace na Václavák.
MŠMT Vám jasně napsalo, co je správný výsledek.
Úplný 248 a 112, částečný 248 a částečný 112.
Věříte aspoň MŠMT, když mě a panu Botlíkovi ne?
Pokud nevěříte ani MŠMT, tak to máte fakt blbý.

Josef Soukal
Josef Soukal
3 years ago
Reply to  Sam Krnov

To jste špatně pochopil:
„… podle Klíče správných řešení bylo správné řešení úlohy č. 11 „β = 248°“, přičemž jako správná odpověď byla uznávána nejen hodnota „248°“, ale též 248° ve spojení s 112°…“.

Sam Krnov
Sam Krnov
3 years ago
Reply to  Josef Soukal

Tedy kompletní řešení je 248 a 112, částečně jen 248 (a taky je částečné jen 112).
Protože kdyby to tak nebylo, tak musí logicky uznávat i 248 ve spojení s 111, 248 ve spojení s 115, 248 ve spojení s 79 atd.
Logické , že?
Bavíme se o matematické logice, ne o dojmech, jest tak?

Josef Soukal
Josef Soukal
3 years ago
Reply to  Sam Krnov

Pouze vám vysvětluji váš omyl.

Sam Krnov
Sam Krnov
3 years ago
Reply to  Josef Soukal

Byl by po ruce nějaký argument, proč si myslíte, že se mýlím?

Josef Soukal
Josef Soukal
3 years ago
Reply to  Sam Krnov

Mýlíte se v interpretaci odpovědi MŠMT.

Sam Krnov
Sam Krnov
3 years ago
Reply to  Josef Soukal

Vy ste odborník na interpretaci sdělení MŠMT?
Vidíte jasně tabulku.
Kompletní řešení 112 a 248.
Částečné jen 248.
A logicky je částečné jen 112.
Když jsou 2 řešení, jedno z nich je částečné a tedy i druhé je částečné.
A vy se zastřešujete jménem všech matematiků (vyjma dvou) a tohle nedáte?

Josef Soukal
Josef Soukal
3 years ago
Reply to  Sam Krnov

Nevím, co konstruujete vy , ale připojuji odkaz na komentář z PI, kde je snad dostatečně srozumitelné vysvětlení toho, proč Cermat uznává jen dvě řešení a která řešení to jsou.
14. června 2019 23:37
http://www.pedagogicke.info/2019/06/oldrich-botlik-vodi-cermat-cleny.html

Sam Krnov
Sam Krnov
3 years ago
Reply to  Josef Soukal

Já reaguji na dopis MŠMT – viz článek, pod kterým diskutujeme.
Tedy pokud je uznáváte jako autority.
Pokud vím, nejste mluvčím Cermatu ani MŠMT, který má právo vysvětlovat, co si oni myslí.
Držme se tedy faktů. Správně je 112 a 248. To máte od ministerstva. Správně je i jen 248. Každý matematik i občan s logikou vidí, že je správně i jen 112.
Fakt to nevidíte? Vy, který jste kdysi učil matiku (tedy pokud si dobře pamatuji)?

Sam Krnov
Sam Krnov
3 years ago
Reply to  Josef Soukal

Proč je Klíč správných odpovědí Cermatu v rozporu s vyjádřením MŠMT? Maturitu to dehonestuje. Umíte si to nějak vysvětlit?

Josef Soukal
Josef Soukal
3 years ago
Reply to  Sam Krnov

Proč nebyl Klíč doplněn o další řešení, to nevím. Myslím, že maturitu to nedehonestuje, ale dobrý postup to skutečně není.

Sam Krnov
Sam Krnov
3 years ago
Reply to  Josef Soukal

Takže je to špatně, ale nedehonestuje. Pozoruhodná úvaha. Vysoká škola života?
Třeba je to špatný člověk, ale vážený. Geniální.

Josef Soukal
Josef Soukal
3 years ago
Reply to  Sam Krnov

Najděte si význam slova dehonestace. Dehonestace je to, o co se v souvislosti s maturitou soustavně pokouší O. Botlík.

Sam Krnov
Sam Krnov
3 years ago
Reply to  Josef Soukal

Pan Botlík pojmenovává pravdivé řešení úlohy a snaží se napravit pošramocené jméno maturity úlohou 11.
Minimálně již dokázal, že se mýlili pánové Fuchs a Kubát, kteří mylně tvrdili, že úloha má jednoznačně jen řešení 248.
Což jim MŠMT vyvrátilo.
A že Klíč správných odpovědí Cermatu je špatně. Což MŠMT potvrdilo. A dokonce to vidíte i Vy.
A že Cermat postupoval při hodnocení úlohy 11 v rozporu s uveřejněným Klíčem.
Úcty hodná práce pana Botlíka, viďte?
Cermat by mu měl poděkovat? Já vím, neudělá to.
A ještě ho nepravdivě osočujete.
Čert a Vaše svědomí ví proč.

Josef Soukal
Josef Soukal
3 years ago
Reply to  Sam Krnov

Nalistujte si libovolnou diskusi O. Botlíka se mnou, třeba tu dnešní, a význam slova dehonestace vám bude zcela jasný. Co se týče Botlíkova vyjadřování k Cermatu, bez manipulací se to neobejde nikdy. Naprosto neuvěřitelné bylo např. jeho počínání ohledně „předvídatelnosti hodnocení maturitních slohových prací“ letos v březnu. Co se týče úlohy 11, váš názor na to, co je „pravdivé“ řešení zatím nebyl dokázán. Ani O. Botlík, ani vy jste se nevyrovnali se skutečností, že úloha odpovídá standardům při zadávání matematických úloh a že že přinejmenším pro část řešitelů a matematiků evidentně funguje. Cermat své řešení rozšířil velmi pravděpodobně sám, bez… Více »

Sam Krnov
Sam Krnov
3 years ago
Reply to  Josef Soukal

Bavíme se o úloze 11, vaše soukromé minulé diskuse s p. Botlíkem jsou v tomto irelevantní. Jestliže MŠMT potvrdilo, že Cermat uznával i správné řešení 112, aniž o tom do vyjádření MŠMT vynuceného p. Botlíkem kdykoliv informoval, byť je to v rozporu s Klíčem řešení a byť je to v rozporu s vyjádřeními p. Fuchse a Kubáta o o jednoznačnosti řešení (členové komisí MŠMT a Validační komise ) a nevidíte zásluhy p. Botlíka – tak musíte i sám uznat, že jste zaslepený. Proč a čím to víte Vy, nebudu spekulovat a je to irelevantní. Nebýt pana Botlíka, nikdy nikdo by… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
3 years ago
Reply to  Sam Krnov

Ve vztahu k O. Botlíkovi zaslepený skutečně nejsem, poznal jsem málo lidí tak naplněných zlobou a falší. kdyby mu šlo skutečně o studenty, jimiž se tak zaklíná, neměl bych proti jeho pitvání maturity vůbec nic. Jak už jsme psal, v mých očích veškeré jeho zásluhy o zveřejnění problému s úlohou 11 nuluje právě to, s jakými cíli a jakým způsobem se k věci vyjadřuje. Dostávám se s ním do sporu již někdy od r. 2008 a nikdy nebyl jiný. Je jeho neblahou „zásluhou“, že je maturitní téma poznamenáno toliko nepravdami a pokrytectvím. Zkuste jako pars pro toto třeba tohle: https://www.ascestinaru.cz/dalsi-pokus-jak-oddelat-novou-maturitu-aneb-oldrich-botlik-si-neco-mysli/… Více »

Sam Krnov
Sam Krnov
3 years ago
Reply to  Josef Soukal

To je Vaše hodnocení jiné osoby. Jiní totéž píšou o Vás – stačí se podívat na Českou školu. Mě jde o věcně pojmenování úlohy 11. Ne o hodnocení osob. Nicméně Vaše schopnost vidět do duší lidí je geniální – před tím musí padnout na zadek úplně každý. Zpět k faktům: 1) Cermat hodnotil jinak úlohu 11 než uvádí v Klíči správných řešení a aniž veřejnost do doby dopisu MŠMT (tento týden) vynuceného žádosti p. Botlíka o tom informoval 2) členové komisí p. Kubát a p. Fuchs mystifikovali veřejnost, že úloha má jedno řešení a přitom Cermat uznával 2 řešení v… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
3 years ago
Reply to  Sam Krnov

Mimochodem úplně jste nechal stranou svoje nepochopení vyjádření Cermatu.

Sam Krnov
Sam Krnov
3 years ago
Reply to  Josef Soukal

Znám jen oficiální vyjádření MŠMT k úloze 11 na základě žádosti p. Botlíka. Vyjádření Cermatu k úloze 11 na žádost p. Botlíka již byla někde zveřejněna? Dejte odkaz, kterým Cermat veřejně a oficiálně vysvětluje sdělení MŠMT o uznávání 2 řešení 112 a 248 a hlavně proč z částečných řešení uznává jen jedno a jak se matematicky dá zdůvodnit (tedy dokázat), že druhé částečné ne. Nic takového zatím není, musíme si 14 dní počkat, až se vyjádří na základě dnešní žádosti podle 106. Věřím, že to konečně a transparentně udělá, dluží to všem občanům a studentům. Lepší napravit reputaci pozdě než… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
3 years ago
Reply to  Sam Krnov

Vaším probléme je, že ignorujete argumenty. Cermat nemusí zdůvodňovat, proč nerespektuje vaše údajné řešení. To „řešení“ totiž funguje jen v rámci vámi podporované konstrukce. Vzhledem k tomu, že se stále točíme v kruhu, diskusi o úloze ze své strany končím. S předpovědí, že – jak je obvyklé, když se s O. Botlíkem dostanu do sporu – Botlíkovy vývody žádná seriozní instituce neakceptuje, resp. vůbec se jimi nebude zabývat.

Sam Krnov
Sam Krnov
3 years ago
Reply to  Josef Soukal

Cermat musí vysvětlit to, co napsal MŠMT – tedy proč se choval v rozporu s vlastním Klíčem. Nevěřím, že poruší zákon 106.
To, že se MŠMT již žádosti p. Botlíka zabývala, znamená, že není podle Vaši úvahy seriozní institucí?

Josef Soukal
Josef Soukal
3 years ago
Reply to  Sam Krnov

Už jste ze sebe začal dělat hloupého, takže bohužel jako za starých časů – diskuse s vámi úplně přestala mít smysl.

Sam Krnov
Sam Krnov
3 years ago
Reply to  Josef Soukal

Věcný argument by nebyl, jen osobní útok? Od učitele čekám obecně více. Víte, jak si stěžujete na osobní útoky a taky s nimi nešetříte.
Co říkáte na tento článek? Smutný příběh.
https://www.eduin.cz/clanky/oldrich-botlik-e-fuchs-a-j-kubat-z-maturitnich-schvalovacich-komisi-jednali-neeticky/

Josef Soukal
Josef Soukal
3 years ago
Reply to  Sam Krnov

Nejlepší je, když si někdo, kdo se uchyluje k nefér hře, začne stěžovat na to, když na to jiný poukáže. Čím dál lépe, pane kolego, a potvrzení toho, že diskuse s vámi nemá smysl.

Sam Krnov
Sam Krnov
3 years ago
Reply to  Josef Soukal

Moje nefér hra? Nebo čí nefér hra? Nechápu.
To máte jak dokázat nebo jste si jen vymyslel?

Sam Krnov
Sam Krnov
3 years ago
Reply to  Josef Soukal

Maturitní téma písemné práce Účel světí prostředky by nemělo býti konstatováním pro praktický život, ale morálním varováním.