Skladba testů vzbuzuje otázku, zda jsou v souladu s maturitními katalogy

9. 5. 2013
EDUin
logo_EDUinfo

Validační komise by se měla vyjádřit k souladu letošních maturitních testů s Katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky.

Praha 9. května – Dosavadní zveřejněné testy společné části státní maturity nejspíš neobsahují zjevně nekorektní, chybně zadané úlohy. Měli bychom ale od validační komise žádat vyjádření, nakolik je skladba těchto testů v souladu s katalogy maturitních požadavků. Ty jsou podle rozsudku Nejvyššího správního soudu pro CERMAT závazným zadáním. Maturitní testy z matematiky i češtiny vzbuzují pochybnost, zda CERMAT zadání dodržel.

Maturitní katalog předepisuje, kolik úloh má být věnováno ověřování konkrétní dovednosti (podívejte se na maturitní katalogy ZDE). V letošních testech se vyskytly dva problémy.

Matematika: Test obsahuje množství úloh vyžadujících úpravu algebraických výrazů, výrazně více než 10–20 %, jak předepisuje katalog. Naopak úloha ze stereometrie (práce s tělesy) je tu fakticky jen jedna: č. 20 z celkem 26 úloh. Závazný rozsah pro stereometrii je ovšem také 10–20 % úloh, maturant má mít možnost získat za stereometrii minimálně 5 bodů.

Čeština: Test obsahuje úlohy založené na porovnávání dvou textů, k jejich vyhodnocení potřebujete využít i poznatky z jiných oborů. Na tom jsou založeny úlohy 10 a 11. To odpovídá katalogu. Problém je, pokud tyto poznatky pocházejí z oborů, které se na některých školách nevyučují, jako například dějepis na odborných školách. Validační komise by měla rozhodnout, zda je to oprávněný postup.

Proč to vadí: Nedodržení katalogu nespravedlivě postihuje ty studenty, kteří jsou v konkrétní ověřované disciplíně dobří, nebo naopak slabí. Pokud například student ovládá stereometrii, mohl by získat pět či více bodů, a vylepšit si tak skóre, ale test mu umožní získat pouhé dva body. Pokud student navštěvoval školu, kde například nebyl vyučován dějepis, a v testu se vyskytuje více úloh, k jejichž vyřešení je třeba znát historii (např. úloha č. 10 a 11), je opět poškozen. Na pováženou je to právě u studentů odborných škol, kteří se často pohybují na hranici maturitní úspěšnosti. Proto je důležité, aby CERMAT skladbu testů dodržel.

Maturitní testy a katalogy z ČJL a Matematiky najdete v příloze tiskové zprávy.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Zatím zveřejněné testy společné části státní maturity pravděpodobně neobsahují nekorektní či sporné úlohy. To lze považovat za významný posun. Detailnější vady některých zadání jsou na posouzení validační komise. Velké pochybnosti ale vzbuzuje složení testů. Bylo by na místě, aby se validační komise ve své zprávě vyjádřila k tomu, zda jsou maturitní katalogy a maturitní testy v souladu. Nejde o drobnost. Maturitní katalogy jsou nejen informací pro učitele, z čeho budou jejich studenti zkoušeni, ale i zadáním pro CERMAT, z čeho studenty vyzkoušet musí. Nedodržení skladby předepsané v katalogu může některé studenty poškodit. Stát nesmí porušovat pravidla, která sám stanovil.“

 

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Poznámky pro editory:

  • Starší texty k tématu státních maturit najdete ZDE.

  • Maturitní katalogy z jednotlivých předmětů najdete ZDE.

  • Maturitní testy z jednotlivých předmětů najdete ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články