Tisková zpráva: Zákon o dětské skupině jeden problém řeší a druhý vyvolává

25. 6. 2014
EDUin
lesnie3a_z1

Hrozí, že zákon o dětské skupině, který schválili poslanci minulý týden, povede k zániku některých lesních mateřských škol a rodinných center a způsobí konflikt s aktivními rodiči.

Praha 25. června – Podle zákona budou muset všechna předškolní zařízení odpovídat pravidlům mateřské školy nebo dětské skupiny. Lesní školky a rodinná centra mají roční výjimku. Pokud by ale došlo k zániku i jen části z nich, hrozí, že se vzbouří rodiče, kteří se o jejich vznik zasloužili.

Podle schválené verze zákona o dětské skupině se lesní mateřské školy a rodinná centra budou muset registrovat jako dětské skupiny. Mají sice roční výjimku, ale ani tak mnohá z nich nevyhoví stanoveným provozním a hygienickým podmínkám. Důsledkem tohoto kroku nebude jen omezení kapacity předškolních zařízení v době, kdy je míst ve školkách velký nedostatek, ale také vlna odporu ze strany rodičů, kteří lesní školky a rodinná centra zakládali.

Počet iniciativních rodičů v posledních letech strmě vzrůstá. Tito rodiče jsou zpravidla dobře informovaní a o tom, jak by měla vypadat škola pro jejich děti, mají přesnou představu. Jejich hlas je v debatě o školství nejsilnější a právě oni budou spoluurčovat podobu vzdělávání u nás.

Stát by si toho měl být vědom a ne si tuto vlivnou skupinu proti sobě popudit. Může se stát, že jejich důvěra ve stát ještě poklesne a zesílí už tak výrazný trend, kdy řada rodičů své děti do státních škol nedává, posílá je do soukromých nebo zakládá vlastní školy. Důsledkem bude pokračující odliv potenciálně nejschopnějších dětí z hlavního vzdělávacího proudu a rozevírání sociálních nůžek.

Tereza Valkounová, předsedkyně Asociace lesních mateřských škol, řekla: „Schválením zákona o dětské skupině stát zreguloval to, co zde již léta funguje a řadě alternativ hrozí zánik. To se týká i více než stovky lesních mateřských škol. Asociace lesních MŠ prosazovala místo povinné registrace volitelnou možnost vybrat si, zda být dětskou skupinou zaštítěnou státem či nikoli. Tento návrh však neprošel. Jako řešení zákonodárci zvolili posunutí povinnosti registrace na září 2015 s tím, že se do té doby lesní MŠ ‚vyřeší.‘ Vzhledem ke stanoviskům Ministerstva zdravotnictví je však oprávněná obava, že takto rychle to nepůjde. Za lesními mateřskými školami tak nyní tiká časovaná bomba.“

Olga Pohl, tisková mluvčí EDUin, řekla: „Lesní mateřské školy a rodinná centra zaplňují mezeru, kterou zatím nedokázal vyplnit stát. Nabízejí řešení rodinám, jejichž děti se do státní školky nedostaly, a umožňují ženám vrátit se na pracovní trh, proto není dobré ohrozit jejich existenci. Lesní školky už z povahy věci nemohou splnit podmínku, že děti budou mít k dispozici zděný objekt nebo předepsaný počet splachovacích záchodů. Nařizovat jim něco podobného opravdu nedává smysl.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články