Tisková zpráva: Strategie vzdělávání 2020 je klíčový dokument a je třeba o něm diskutovat

EDUin vyzývá politické strany a další aktéry vzdělávání, aby se vyjádřili k předložené strategii vzdělávací politiky do roku 2020, kterou ministerstvo školství poslalo do připomínkového řízení.

Praha 22. května – Ministr školství představil tento týden Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, jak ji schválilo vedení ministerstva, a poslal ji do vnějšího připomínkového řízení. Vláda by ji měla schválit v polovině června. Je to příležitost jak pro politické strany, tak učitelské profesní organizace, praktikující učitele, ale i nevládní organizace, aby podpořili myšlenku kontinuity práce ministerstva a dali najevo, co si o dokumentu myslí a v čem by bylo dobré ho doplnit, aby mohl být respektován i příštími politickými reprezentacemi.

Jde o zásadní dokument, který pojmenovává, kde existují v českém vzdělávání problémy a navrhuje jejich řešení. Je proto třeba, aby se všichni, kdo se v oblasti vzdělávání a školství pohybují, pokusili udělat co nejvíce pro to, aby politická reprezentace a širší veřejnost důležitost této strategie vnímala. Jen to může zvýšit pravděpodobnost, že ji veřejné mínění vezme na vědomí a budou se jí řídit i ministři příštích vlád České republiky. EDUin proto vyzývá polické strany i odborníky, aby využili tuto příležitost, a veřejně komentovali navržený text.

Pracovní verzi textu Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 čtěte ZDE.

Stránky s dalšími informacemi dokumentujícími vznik Strategie najdete ZDE.

Odborné veřejnosti mimo oficiální připomínková místa nabízíme možnost debatovat o tomto textu na stránkách www.eduin.cz .

O textu Strategie 2020 budeme diskutovat i v rámci Kulatého stolu SKAV a EDUin 12. června 2014.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Současný text strategie začal vznikat ještě za ministra Petra Fialy z ODS a fakt, že ho dopracovává ministr Marcel Chládek z ČSSD je jedním z mála pozitivních příkladů, že ve strategických otázkách na sebe mohou navazovat i strany s protichůdnou politickou orientací. Proto bychom považovali za důležité, aby současné opoziční strany jen neshodily tento dokument se stolu, ale komentovaly ho opravdu jako text, který aspiruje být koncepcí i pro další vlády, které přijdou po té současné. EDUin proto vyzývá jak parlamentní a neparlamentní politické strany, ale i zástupce odborné a učitelské veřejnosti, aby dokázali, že jsou schopni konstruktivního přístupu při dlouhodobém uvažování, kudy máme směřovat vzdělávání v České republice.“

 

Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook

Přidat komentář

4 komentářů k "Tisková zpráva: Strategie vzdělávání 2020 je klíčový dokument a je třeba o něm diskutovat"

Upozorňovat mě na
avatar
Seřadit dle:   nejnovějších | nejstarších | nejoblíbenějších