Jaká jsou slabá a silná místa dlouhodobého záměru rozvoje našeho školského systému

Co přinesl týden  6. 4. – 12.4. 2015

Témata týdne: Agentura pro sociální začleňování, prostřednictvím průzkumné agentury MEDIAN, zveřejnila výsledky průzkumu v romské populaci, který ukazuje, že předškolní vzdělávání má výrazný vliv na zaměstnanost (ČT). Jde o první průzkum svého druhu v ČR. Vláda schválila novelu zákona o dětské skupině, která umožňuje dobrovolnou registraci a tedy další existenci ohrožených lesních školek. Nad problematikou povinného předškolního vzdělávání se setkali poslankyně za ČSSD Vlasta Bohdalová a Bob Kartous (EDUin). Další centralizace a utahování maturit kvalitu vzdělávání nezvýší, píše Tomáš Feřtek na webu Respektu. O pasti často nesplatitelných půjček na školné v USA píše Deník Referendum. O úrovni vzdělanosti v ČR a dalších tématem s rektorem UK Tomášem Zimou (ČRo). Teolog Radim Ucháč se dělí o své zkušenosti s domácím vzděláváním. Bude mít automatizace vliv na hloupnutí lidí (Česká pozice)?

Výrok týdne: 

„Poděkování si dnes zaslouží hlavně pedagogové, kteří mají nelehký úkol své žáky a studenty nadchnout k touze vědět víc. Nesmíme ale zapomínat ani na nepedagogické pracovníky škol, bez kterých by školství nemohlo fungovat. Žákům a studentům všech věkových kategorií k tomuto dni přeji, aby je touha poznávat nikdy neopustila. Vzdělání  je trvalou hodnotou, kterou nám nemůže nikdo vzít.“ Tento nedatovaný vzkaz ministra školství Marcela Chládka ke Dni vzdělanosti (7. 4.) lze nalézt na webu MŠMT. Je patrné, že ministr stále spojuje vzdělanost pouze se školstvím, mnohem širší charakter, který vzdělanost má, se v jeho pojetí neodráží.

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • České vzdělávání zaostává desítky let za rozvinutým světem. Vláda dostala k projednání dlouhodobý záměr rozvoje českého školského systému. Dlouhodobý záměr by měl implementovat cíle Strategie vzdělávání 2020, zejména posílení docházky sociálně slabých na předškolní úrovni, vyrovnání kvality mezi 2. stupněm ZŠ a víceletými gymnázii a posílení výstupů SŠ vzdělávání směrem k potřebám zaměstnavatelů, což ostře odmítá Asociace ředitelů gymnázií. Některé kroky, jako třeba povinný poslední rok předškolní docházky, už obsahuje návrh novely školského zákona, jenž je aktuálně v meziresortním připomínkovém řízení. Obsahuje také velmi přínosné kapitoly o zvýšení rovnosti v přístupu ke vzdělání a o potřebě přechodu na formativní hodnocení ve školách. Ve srovnání s rozvojem v jiných zemích ale cíle na dalších 5 let poukazují na výrazné zpoždění za zeměmi jako Dánsko či Finsko. Komentář Boba Kartouse k dlouhodobému záměru vyšel dnes v HN. Stejný deník během týdne o záměru psal.

  • Ministr školství si upevnil pozici v rámci vlastní strany. Ministr Marcel Chládek politicky posiluje (ČT), stal se členem předsednictva ČSSD. Jeho pozice v rámci strany se tím upevní a zdá velmi nepravděpodobné, že by premiér Sobotka vyslyšel kritiku ze strany koaličního partnera Andreje Babiše (LN), který právě Chládka otevřeně kritizoval. Chládek tak pravděpodobně posílí i proti opozici v rámci ČSSD, kterou v oblasti vzdělávání představuje zejména Stanislav Štech, poradce premiéra pro vzdělávání. Oslabit by ale mohlo samotné ministerstvo, pokud by premiér skutečně vytvořil zvláštní úřad pro sport, Chládek se tomu brání (ČT).

  • „Nastupující obráběč má dnes vyšší plat než právní koncipient“. Tímto výrokem motivuje ředitel SOŠ a SOU Hradební v Hradci Králové Pavel Janovský potenciální uchazeče k přihláškám na jeho školu (iDNES.cz). Média opakovaně přinášejí podobné informace bez potřebného korektivu, kterým by v tomto případě měla být informace, jak si platově stojí obráběč a právník s dvacetiletou praxí.  Tentýž informační server přinesl podobný článek, tentokrát z Opavska, jiný (starší) pochází zase z Jihočeského kraje. Ve všech se mluví o tom, jak údajně finančně výhodné je pro absolventy vyučení ve strojařských oborech. Jednoznačný zájem rodičů a dětí o maturitu, která v českém školském systému zaručuje možné pokračování ve vzdělávání, dokumentuje článek v Deníku.cz.

  • Úspěch pro každého žáka spěje ke konferenci. Iniciativa Úspěch pro každého žáka, na níž se podílí široké spektrum organizací zapojených do podpory vzdělávání a která se snaží zejména najít a pojmenovat přenositelné příklady dobré praxe, které by pomohly žákům ve školách zažít pocit úspěchu, pořádá další ze série konferencí (DOX, 21. 4.). Navazuje tak na únorovou konferenci, na které lídři zapojených organizací hledali odpověď na otázku, jak rozvíjet osobní potenciál každého žáka.

Inspirace z (a do) praxe

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • Rodiče na start. Druhý ročník benefičního běhu pro celou rodinu.
  • Symposium. Pro mladé podnikatele (Mimo školu), 29. 4., Scala, Moravské nám. 3, Brno.
  • EDUpoint na „Staromáku“. Peďák + nad filmem Tomáše Škrdlanta Škola demokracie. Kam se české školství v tomto směru posunulo od roku 1997? 21. 4. 17 – 19:00, Staroměstské nám. 4.
Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook

Přidat komentář

28 komentářů k "Jaká jsou slabá a silná místa dlouhodobého záměru rozvoje našeho školského systému"

Upozorňovat mě na
avatar
Seřadit dle:   nejnovějších | nejstarších | nejoblíbenějších
wpDiscuz