Tisková zpráva: Inkluze od představ a ideálů k praxi

 

Mezinárodní konference Škola pro všechny ukáže, jak inkluzivní přístup dokáže propojit různé oblasti vzdělávání a proměnit pojetí školního prostředí.

Praha 16. března – Inkluze neznamená pouze integraci, tedy začlenění dětí, které mají nějaké speciální vzdělávací potřeby do kolektivu dětí v běžné škole. Jde o komplexní proměnu školního prostředí, která se týká jak samotné úpravy prostor školy a tříd, tak změny metod práce, hodnocení dětí až po práci s učitelským sborem, rozvíjením komunitního charakteru školy a její spolupráce s rodinou a dalšími institucemi a organizacemi. To vše se pokusí ukázat na příkladech z praxe a zkušenostech těch, kteří se o takovou proměnu školy snaží, konference Škola pro všechny, která se koná 16. a 17. 3. v Praze.

  • Proměna na úrovni školy: Účastníci konference se přímo ve školách seznámí s tím, jak může vypadat inkluzivní prostředí, které je upraveno tak, aby vyhovovalo potřebám různých dětí, a jaké metody práce volí učitelé v těchto školách pro práci s dětmi ze sociálně nepodnětného prostředí, s dětmi, pro které čeština není rodným jazykem a přicházejí z jiného kulturního zázemí, s dětmi s poruchami učení a jinými speciálními vzdělávacími potřebami, ale i s nadanými dětmi.

V rámci workshopů se pak budou účastníci moci seznámit s tím, jak mohou strukturované nástroje hodnocení napomáhat vytváření klimatu inkluzivní školy, jak pracovat s pedagogickým sborem a proč vůbec měnit kulturu ve škole a jakou roli při začleňování romských dětí hraje šikana.

  • Proměna na úrovni širší komunity: Inkluzi v kontextu celoživotního vzdělávání bude věnován blok přednášek, který připravila Agentura pro sociální začleňování. Tematicky se dotkne různých oblastí od podpory osob ohrožených sociálním vyloučením vzděláváním v oblastech dluhové a finanční gramotnosti, sociální a zdravotní gramotnosti, po vzdělávací programy pro migranty a osoby po výkonu trestu.

Radek Jiránek, ředitel Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, říká: „O inkluzi v kontextu celoživotního vzdělávání se mluví méně než o inkluzi ve školách, ačkoliv se týká všech vrstev naší společnosti, sociálních, věkových, etnických a dalších. Vzdělávání je mocným nástrojem prevence sociálního vyloučení a jeho obsah i forma se musí přizpůsobit potřebám zástupců různých částí společenského spektra. Proto jsme rádi, že máme na konferenci příležitost toto téma otevřít, a hodláme jej dále rozvíjet.“

  • Proměna na úrovni vzdělávací politiky: Jedním z nejpalčivějších problémů vzdělávací politiky v České republice je její nestabilita. Chybí zde vize sdílená napříč politickým spektrem, která by v horizontu několika desetiletí představovala jasný a vydiskutovaný směr, kterým se má školství a vzdělávání ubírat. Proto jsme se rozhodli hledat inspiraci v zahraničí tam, kde mají v tomto směru více zkušeností.

Bob Kartous na konferenci představí publikaci Skandinávské zkušenosti s inkluzivním vzděláváním, která mapuje situaci ve skandinávských zemích a přináší řadu podnětů právě z oblasti vzdělávací politiky. Jeho prezentace je ke stažení ZDE, publikace bude dostupná na konferenci.

Bob Kartous, EDUin, říká: „Skandinávské společnosti mají s vytvářením inkluzivního vzdělávání bohaté zkušenosti. Od prohlášení ze Salamanky z poloviny 90. let se snaží Norsko, Švédsko, Dánsko a Finsko najít částečně společnou, částečně vlastní cestu k tomu, jak proměnit ideu začleňování dětí se speciálními potřebami do běžného vzdělávání. Jejich zkušenosti lze vytěžit k tomu poukázat na specifika systémových změn spojených s inkluzí, problémy, které je třeba překonat i k vytvoření souhrnu společných znaků a doporučení, z něhož by se země, které jsou na cestě ke společné škole, mohly inspirovat.“

Na konferenci vystoupí Susanna Rajala z Finské národní rady pro vzdělávání, která představí základní stavební kameny finské společné školy jako vize sdílené napříč politickým spektrem.

Siri Ellen Sletner, Velvyslankyně Norského království, říká: „Norsko zavedlo inkluzivní vzdělávání před téměř 25 lety a zkušenosti s ním jsou velmi pozitivní. Tisícům hendikepovaných dětí byla dána možnost realizovat svůj talent, a díky tomu se stát aktivními členy společnosti. Neméně důležité ale je, že tisíce nehendikepovaných dětí se naučily žít společně s dětmi, které mají nějaké speciální potřeby. Pro ně pak inkluze znamená praktickou výuku v lidské solidaritě. Ze zkušeností, které máme v Norsku, je inkluze win-win situace jak pro hendikepované, tak pro ty, kteří žádný hendikep nemají, a tím i pro společnost jako celek.“ 

  • Proměna na úrovni veřejné debaty: Konference by kromě praktických příkladů pro ředitele, učitele a zřizovatele měla vnést také věcný pohled do veřejné debaty o inkluzi, která u nás momentálně probíhá.

O tom, jak se debata o inkluzi vyvíjela v Norsku, bude během slavnostního zahájení mluvit Jette Steevenson.

Christian Johann z Německa k tomuto tématu říká: Inkluze ve školách je v Německu široce akceptovaný a sdílený cíl. Času, který spolu tráví všechny děti dohromady – ať už hendikepované nebo ne – by mělo být rozhodně více. Nicméně, existuje řada otázek týkajících se začleňování, které zatím stále nejsou dostatečně zodpovězené – některé z nich jsou docela zásadní. V Německu se debata právě teď zaměřuje jak na praktickou implementaci, tak na filosofické a pedagogické otázky: Může inkluze znamenat to, že potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami už nejsou v centru zájmu? Kdy může volání po inkluzi vyvolávat nerealistické cíle? Jaký je nyní stav inkluze v německých školách?“

Konference se koná 16. a 17. března v Impact Hub Praha, Drtinova 557/10, Praha 5.

4
Přidat komentář

avatar
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
PěniceIliqJanek Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Odebírat komentáře  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozorňovat mě na
Janek Wagner

Doporučuji v této souvislosti článek Ludmily Pubalové: Inkluze po Norsku http://www.ceskaskola.cz/2016/03/ludmila-pubalova-inkluze-po-norsku.html

Iliq Nightwork

Mam z vas strach, era nerozumu je tady a v plne sile. Prosazuji se veci proti selskemu rozumu. Jedina preference je: jsi mensina? Pak jsi utlacovan… Inkluze=nesmysl. Svet se zblaznil. Zalozim si neziskovku „nechme metare vest ekonomiku“. Metari jsou mensina a maj jen koste. Chci pro ne stejne podminky jako pro management CNB!!!! Chci aby metari pracovali s CNB managementem v CNB! Chci aby meli asistenty a pochopili o cem manazeri mluvi a chci aby manazeri mluvili tak rychle jak to metari chapou. Jdu na to… Treba to EU ZAPLATI!

Pěnice Skalicová

Chci – skandinávský plat, skandinávské školy, skandinávské podmínky k mé práci. pak budu dělat stejně, jako oni tady. Tam kácejí lesy motorovými pilami, tady vyfasujete malou skautskou sekyrku, a makej!

Pěnice Skalicová

Jak pomůže dětem s LMP zrušení RVP ZV s přílohou LMP?
Jak jim pomůže, pokud nebudu vzdělávány v prostředí s kvalifikovanými učiteli, v menších třídách a podle programu uzpůsobeného jejich hendikepu?
Kde jsou neziskovky, které se postaví za diskriminaci dětí s LMP, které (na rozdíl od všech ostatních ) budou každý rok přezkoumávány v poradně, zda se již neuzdravily z neuzdravitelné nemoci?!?!?!?!?!