Tisková zpráva: Strategie vzdělávání 2020: Jak se ji vlastně daří naplňovat?

ilustrační foto by Rae Allen (flickr.com) (CC BY 2.0)

Přečtěte si čtvrtou ze série tiskových zpráv, které upozorňují na nejdůležitější témata v oblasti vzdělávání v roce 2016. Seriál navazuje na druhé vydání Auditu vzdělávacího systému v ČR, který EDUin zpracoval ve spolupráci s nezávislými experty a následně zveřejnil v prosinci 2015. Audit analyzuje stav vzdělávacího systému, důležité kroky roku 2015, které měly významný vliv na další vývoj systému, a také přináší souhrn témat, na která by se měla zaměřit pozornost. Na jednotlivá témata z auditu budeme s týdenním odstupem upozorňovat. Audit vzdělávacího systému v ČR, včetně souhrnu, infografiky i kompletní analýzy, najdete ZDE.

V Praze 27. 1. 2016Strategii vzdělávání 2020, která je součástí celoevropské strategie rozvoje, začalo MŠMT vypracovávat v době, kdy byl ministrem školství Petr Fiala. Od té doby se na ministerstvu vystřídali tři ministři. V současnosti by mělo docházet k implementaci opatření, která podporují rovný přístup ke vzdělávání, rozvoj učitelů a řízení systému. Děje se to? A podle čeho to zjistíme?

Na podporu rovného přístupu ke vzdělávání jsou v novele školského zákona zakotvena podpůrná opatření. Účinnost zákona by měla nastat se začátkem dalšího školního roku, ale z krajů se (před podzimními krajskými volbami) ozývá hlasitý odpor. O tom, že bude účinnost novely školského zákona posunuta, se vážně uvažuje.

Stejně tak by měl rovnost v přístupu ke vzdělávání podle MŠMT pomoci povinný poslední rok v MŠ. Ministerstvo si nechalo vypracovat studii, která tento krok s ohledem na dopady do systému nedoporučuje. Přesto v záměru dál pokračuje.

Z nedávných diskusí v cyklech Akvárium a Kulatý stůl SKAV a EDUin vyplynulo, že českému vzdělávání chybí analýza důležitých dat, která jsou k dispozici, ale nikdo se jimi nezabývá. Bez toho není možné systém efektivně řídit.

Z uvedených příkladů vyplývá, že nelze jednoduše říct, zda a jak je naplňována Strategie vzdělávání 2020. Je to jedno z důležitých témat, kterým by měla být věnována pozornost.

Doporučujeme:

  • Nepřijímat ad hoc řešení, která nebudou v souladu s cíli, jež jsou definované ve Strategii 2020.
  • Sestavit plán uskutečňování Strategie 2020 a průběžně jej vyhodnocovat.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Nad tím, jak je naplňována Strategie vzdělávání 2020, lze jen spekulovat. MŠMT by mělo vydat zprávu o tom, jak to s naplňováním strategie je. Pokud není strategie a její naplňování prioritou, mělo by být řečeno proč. Příště by bylo možné věnovat se něčemu, co bude zužitkováno.“

Přidat komentář

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Odebírat komentáře  
Upozorňovat mě na