Dyslexie, co (nejen) s ní u maturity

V debatách pod články o státní maturitě mnoho rodičů diskutuje o tom, jestli maturita byla dostatečně přizpůsobena speciálním vzdělávacím potřebám jejich dětí. Často jsou nespokojení a mají pocit, že tito studenti, nejčastěji s dyslexií a jinými poruchami učení, byli u maturit poškozeni. Ve věci panuje dosti nejasností, proto vysvětlujeme pravidla státní maturity pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek konání maturitní zkoušky (žáci s PUP MZ) a snažíme se poradit, jak je možné v takovém případě postupovat při odvolání proti jejím výsledkům. Oficiální stránku s dotazy a odpověďmi týkajícími se maturit žáků s PUP MZ najdete ZDE.

 

Uzpůsobení podmínek pro žáky s PUP MZ je ukotveno i ve vyhlášce o maturitě. Cílem není maturitu zjednodušit, ale zmírnit či zcela vyrovnat hendikep. Protože každý žák má jiné potřeby, byly vytvořeny bloky opatření rozdílné pro jednotlivé kategorie (tělesné postižení, zrakové postižení, sluchové postižení a specifické poruchy učení). V každé kategorii jsou pojmenovány tři skupiny definující míru uzpůsobení.

 

Jak je maturita uzpůsobena

Uzpůsobení se mohou týkat například různé míry navýšení časového limitu. Je možné testy převést do  Braillova písma, nebo přeložit do českého znakového jazyka. Další úpravy mohou být formální (například zvětšené písmo, zvýraznění klíčových slov), nebo obsahové (nahrazení některých úloh). Může jít o úpravy poslechového subtestu (rozdělení větších celků na menší části, delší pauzy mezi promluvami) a též úpravy hodnocení písemných prací z českého a cizího jazyka. Ukázky upravených úloh najdete ZDE. Přehled všech uzpůsobení je možné nalézt ZDE.

 

Jak si zajistit uzpůsobení u maturity

Podstatné je vědět, že žák, který uzpůsobení potřebuje, si jej může zařídit pomocí školského poradenského zařízení. To společně se žákem vyhodnotí míru potřeb, zařadí ho do příslušné kategorie a skupiny podle konkrétních uzpůsobení. To vše je popsáno v posudku, který od poradny škola dostane. Pod posudkem musí být podpis žáka, aby bylo jasné, že s navrženým řešením souhlasí. Posudky mají automaticky k dispozici zadavatelé a především hodnotitelé didaktických testů, písemných prací i hodnotitelé ústních zkoušek, aby mohli potřeby žáka zohlednit. Z popsaného a i z maturitní vyhlášky je jasné, že toto uzpůsobení si musí žák vyjednat ještě PŘED zkouškou. Pokud to tak není, odvolací orgán nejspíš nebude při odvolání brát na speciální vzdělávací potřeby zřetel.

 

Proč jsou rodiče nespokojení

Rodiče nejvíce diskutují případy studentů se specifickými poruchami učení. Nejčastěji se jedná o maturanty s dyslexií a jejich argument zní, že: „jenom navýšení času je málo“. Obvykle jde o studenty, kteří byli zařazeni do skupiny I s nejnižší mírou potřeb a tedy s nejnižší mírou uzpůsobení. Ta, zahrnuje především navýšení časového limitu (v tomto případě o 25%), ale už nezahrnuje formální ani obsahovou úpravu testů, poslechových subtestů a úpravu hodnocení, tak jako je to například ve skupině II a III.

Bohužel někteří žáci kvůli tomu u maturity neuspěli a až pozdě zjistili, že by potřebovali větší míru uzpůsobení. Například zařazení do skupiny II, které by zahrnovalo i úpravu hodnocení písemné práce. Nicméně je třeba připomenout, že žák byl s mírou navržených uzpůsobení dopředu obeznámen a pokud zjistil, že neodpovídají jeho potřebám, nemusel posudek nepodepsat a mohl vyhledat jiné školské poradenské zařízení. To by mělo být poučení především pro studenty, které maturita teprve čeká.

 

Kdy a jak se odvolávat

Dá se taková situace nějak napravit? Nejprve zvažte, zda bylo konání maturity nebo její části pro žáka opravdu v rozporu s předem danými pravidly. Zároveň nejsou k dispozici žádné oficiální informace o tom, jak postupovat v případech, když žák je přihlášen jak žák s PUP, ale až při maturitě zjistí, že mu daná uzpůsobení nevyhovují. Termín pro odvolání je relativně krátký, ale pravděpodobně lze navštívit jiné poradenské zařízení a požádat o vystavení jiného posudku, který buď potvrdí, nebo bude rozporovat posudek předchozí. Tento druhý posudek je pak třeba přiložit k odvolání. Pokud se budou odvolávat i žáci z II a III skupiny, mohou v odůvodnění zdůraznit důležitost uzpůsobení hodnocení písemné práce a otevřených úloh v testu s ohledem na posudek a žádat o kontrolu, jestli tak bylo opravdu učiněno.

Ač se to tak nemusí zdát, tato část organizace maturitní zkoušky patří k těm výrazně povedenějším. A zároveň je třeba dodat, že systém se také občas snaží zneužívat žáci, kteří žádné znevýhodnění nemají. Poradny hlásí oproti loňsku dvojnásobný nárůst počtu žadatelů o vystavení posudku k přiznaným uzpůsobením podmínek.

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
60 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
matka maturanta dyslektika
matka maturanta dyslektika
10 years ago

Jsem ráda, že se zde objevil i blog věnovaný dyslektikům. My osobně máme ne zrovna dobrou zkušenost s přístupem k těmto žákům. Syn je dyslektik, dysgrafik, dysortografik. Do poradny chodí již od první třídy, k maturitě se přihlašoval s platným potvrzením a byl zařazen do skupiny SPU-O II. Na stánkách http://www.novamaturita.cz, kde bylo „Přehledu uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky“ u SPUO skupiny 2 uvedeno: „navýšení čas. limitu o 50 %; formální úpravy zkušební dokumentace; případně obsahové úpravy, možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu;…“ – přímá citace. Dle těchto informací z výše uvedených stránek se syn rozhodl využít při… Více »

Tomáš
Tomáš
10 years ago

Při návštěvě poradny před maturitou jsem dostal jako úkol přečíst článek, opsat článek, doplňovačku a poslech, nikoliv vymyslet a psát nějaký slohový útvar. Snažil jsem se zkoušku zvládnout co nejlépe a to byla asi chyba. Dostal jsem 25% času navíc a říkal si, že už jsem skoro v pohodě,..jako ostatní. Nevěděl jsem, že to bude tak rozhodující a ten sloh mi zlomí vaz. Tím pádem jsem mimo i s odvoláním. Nikdy jsem nevyhledával úlevy navíc. Ty co jsem měl mi i tak dělaly problémy se spolužáky. Měl jsem předstírat, že je to daleko horší, než to vypadalo, být za hlupáka… Více »

Jaroslav
Jaroslav
10 years ago

Zařazení do kategorie každý podepisuje, tudíž souhlasí s danými úlevami. Pokud jste se neodvolával i z jiných důvodů, tak je téměř jistě rozhodnuto. Možná jste neměl úplné informace, ale to už je pozdě. Nové vyšetření a následnou kategorizaci zajistí jak původní PPP, tak nově zvolená. Bohužel, nebude to jednoduché. Pokud nepřiložíte k přihlášce opravné zkoušky novou kategorizaci PPP, bude se přihlížet k té původní . Ještě jedna možnost přichází v úvahu ohledně vašeho odvolání: Rozhodnutí Krajského Úřadu ve váš prospěch, to je hlavní arbitr v celém případě. Přeji hodně stěstí

Jarka
Jarka
10 years ago

Tomáši já mám to samé ale z písemné němčiny. Celou dobu studia nikdo na nějakou moji dysleksii, dysgrafii nebral ohled. Pak najednou přišla poradkyně a že musím maturovat jako PUP. V PPP jsem dostala zprávu, ve škole podepsala papíry, řekli mi, že budu mít úlevy při psaní. Nakonec jsem měla 25% času navíc co každý kdo dys zná ví, že je k ničemu. Neuspěla jsem. Kdybych to mohla odříkat ústně, vím že to bude v pohodě. Takhle jsem si nechala práci opravit a jsou tam 3 hrubé chyby a zbytek jasná porucha dys. Sloh v písemný formě je pro mě… Více »

Lenka
Lenka
10 years ago

Tomáši,Vy se potřebujete dostat do II.kategorie, Tím už se více zohlední Vaše porucha.Sloh je vždy problém u těchto poruch. Maturanti s poruchou dys… jsou velice špatně informováni do jaké skupiny by patřili.Vemte sebou tatínka at s vámi přečte zprávu a potom zvažte jestli podepíšete.Táta určitě už se v životě toho napodepisoval hodně ,tak raděj 3 krát přečíst a potom podepsat.Jo člověk by si myslel ,mám čas 25 %, budou brát ohled na chyby,ale ohled na chyby nebrali. Mám syna,v pátek podepisoval papír v poradně,Když jsem mu sdělila, at si ho přečte jako dospělý člověk .Tak řekl -ale.Takže jako dysletikovi jsem… Více »

Rodič z loňského roku
Rodič z loňského roku
10 years ago

Tomaši, nevzdávej to. My jsme loni byli v podobné situaci, pro změnu kvůli testu z ČJ (doufám, že letos, po loňském dramatu, měl test kratší texty v zadání??). Určitě si dojdi znovu na PPP, a předem si tam i zavolej, aby jsi věděl, co vše potřebuješ doložit k tomu, aby jsi mohl být ve skupině SPU2. Nevadí, že chvíli budeš mít pocit, že jsi negramotný, to přežiješ, protože NEJSI. Tím, že všichni neumí vše dle tabulek, to ještě neznamená, že musí být špatní. Možná by Ti pomohlo donést i do PPP pár slohů, co jsi kdy napsal a případný popis… Více »

Tamara Kováčová
10 years ago

Dobrý den, děkuji všem za cenné podněty v diskusi. @matka maturanta dyslektika: pokud student píše do testového sešitu (dle posudku), tak zodpovědnost, že CERMAT dostane běžné vyplněné záznamové archy, má škola. To škola měla zajistit (přepsat) z testového sešitu odpovědi do záznamového archu, které dále doručí do CERMATu. Školy v tomto ohledu (co vím) měly být poučeny. V žádném případě to neměl dělat student, pokud má možnost psaní do TS napsané v posudku. @Tomáš Feřtek, Jarka: Opravdu není CERMATem popsán žádný oficiální postup jak řešit, pokud žák až u maturity zjistí, že by potřeboval jiná uzpůsobení nežli má uvedená v… Více »

Lenka
Lenka
10 years ago

smutné příběhy rodičů a maturantů.
Ještě jsem nepochopila ,proč se nebere u těchto poruch ohled na chyby.Maturanti s touhle poruchou nikdy nenapíšou sloh perfekně.Třeba na jedničku.
Byla bych pro. Přidat na bodech při maturitě. Někteří budou opakovat maturitu na podzim ,ale pochybuji ,že se zlepší sloh.Ten totiž nejde naučit.
Zjistila jsem opravdu ,že na některých školách nevědí jak vypadá test SPU-O II.skupiny.
Ani neví jak se v tom pracuje,když ho ani nedrželi v ruce.Cermat má ukázky na stránkách ,ale nikoliv ,jak přesně se sním pracuje to jsem tedy nenašla.

Tamara Kováčová
10 years ago

@Lenka: právě, že i u těchto maturantů se na chyby plynoucí z poruch učení ohled bere. Žáci zařazení v kategorii SPU-O ve skupině II a III mají nárok na úpravy hodnocení písemné práce z českého a cizího jazyka. Přidávat na bodech by asi nebylo spravedlivé, ale zohlednění faktu, že žáci s těmito potřebami potřebují úpravy hodnocení se děje. Žák má v posudku přesně napsáno jaké chyby se v písemné práci nehodnotí a hodnotitel dostane práci i v elektronické podobě a to že žák má úpravy hodnocení se mu v systému objeví. Ten test už je upraven sám o sobě (žák… Více »

Rodič z loňského roku
Rodič z loňského roku
10 years ago

Dobrý den, i přes odpovědnost školy, na kterou se odvoláváte, je zřejmé, že profesoři na škole o mnohém nevěděli loni i letos, a ačkoliv se domníváte, že máte vše dobře připravené, prosím, udělejte si nezávislý pokus se studentem zařazeným do SPU sk.II nebo III., jako např. týden ho nechte pracovat s testy z ČJ, tak jak je máte uvedené na Vašem webu a pak mu bez tréninku dejte prožít, to co se pak děje u maturity a to přesně tak jak se to děje tj. bez vysvětlení od profesorů. Např. náš kluk byl úplně vedle z textů na celou stránku… Více »

Lenka
Lenka
10 years ago

Bylo by dobré,aby Cermat dal na svoje stránky testy SPU=O II.a III.skupiny,aby to všichni viděli,nikoliv nějaké ukázky, to nikomu nic neřekne. Do škol testy.A když jsem se ptala před týdnem profesorky co učí němčinu ,tak mě řekla,že ještě testy tohoto zaměření nedržela ani v ruce. Ani neví jak se s němi pracuje.Pátrala jsem dál i na jiných školách, mají ty stejné problémy.Těsně před maturitou maturanti dělají testy a proč by maturanti ,kteří už mají diagnostikovanou poruchu,by mohli už zkoušet svoje upravé testy.A potom při oficiální maturitě už by nebyl problém.Myslím ,že by byla potřeba v tomto změna.

Veronika
Veronika
10 years ago

Přestože jsme v 21. století stále si myslím, že se dys. poruchám nevěnuje dostatek pozornosti. Ještě pořád se vyskytuje názor, že studenti s dys. jsou hloupý a nemají právo na maturitu. Já sama jsem dyslektik a tak vím, jaké je to s touto porucho žít. Moc se s tím nechlubím a rozhodne se na to nevymlouvám. Proč taky nikdy mi to nic dobrého nepřineslo. Na základce jsem proseděla nad učením celé odpoledne, zatím co moji kamarádi běhaly po venku. Na moje rodiče se koukalo, jako na ty chudáky co mají s tím dítětem takové starosti a moji spolužáci mi vyčítaly… Více »

Tomáš
Tomáš
10 years ago

Děkuji všem za rady, ale opravdu se mi nechce někde dyndat poruchu II stupně. Berte to jako rozhodnutí mladého člověka, není mi to vlastní, táta zuří, ale dnes mi přišla kniha od nakladelství Tauris ( Český jazyk a literatura- písemné práce), pani učitelce češtiny jsem poslal už 2 slohy na meil a myslim, že daleko lepší, než ten co jsem dal k maturitě. Když překonam ten stres, kdy mam okna, tak to snad na podzim vyjde. Jedna praktická rada, do 9 třídy jsem psal jako prase, ale začal jsem každý den vést deník, tak jedna stránka stačila a je neuvěřitelné,… Více »

matka maturanta dyslektika
matka maturanta dyslektika
10 years ago

Přeji všem dys-, kteří u jarního termínu neuspěli, aby na podzim bylo vše OK. Dnes jsem slyšela hezké rčení „spadané listí maturitu jistí“ :-) – takže věřme. A synovi a všem dys- teď připomínám jednu základní věc. Dyslektik musí vynaložit daleko víc energie, aby se vyrovnal ostatním studentům. Jednoduše se musí učit dvakrát tolik, co ostatní. Důkaz, že maturanti-dyslektici toto dokázali, je, že se došli až k maturitě. Takže, zaberte, nemá smysl řešit, co bylo, ale připravte se na podzimní termín. Dokažte, že právě Vy umíte zabrat víc než ostatní. Zároveň věřme, že si výše uváděné problémy uvědomí i lidé,… Více »

Tomáš
Tomáš
10 years ago

Zavřela se nad námi voda, už nikoho neoslovíme. Moje odvolání dopadlo znova 9/12 je jedno, že umim hodně v podnikání, bohužel, sloh mě dál nepustí

Martin
Martin
10 years ago

Dobrý den. Chtěl bych požádat o radu, i když nevím, je-li tato diskuse tou správnou. Byl jsem od malička veden jako dyslektik,dysortografik,dysgrafik s hyperaktivitou. Kuli těmto důvodům a vadě řeči, jsem měl i odklad školní docházky. V polovině 3 ročníku jsem poslal žádost o vyšetření do PPP, abych dostal potvrzení, že mám nárok na PUP MZ. Začátkem 4 ročníku v září jsem konečně přišel na řadu a byl jsem pozván do PPP. Po psychologickém vyšetření mi bylo sděleno „paní ředitelkou PPP“. Že se diví, jak jsem mohl s takovými problémy dojít do 4 ročníku střední školy. Ale že potvrzení mi… Více »

Lenka
Lenka
10 years ago

Martine,a máte už vyjádření z PP? Do jaké kategorie jste se dostal,jelikož budete psát sloh zřejmě v září. Popřečtení komentářů je jasné, jak Cermat zametl tyhle děti maturanty pod stůl.

Martin
Martin
10 years ago

Dobrý den. Vzhledem k tomu že, mi při první pokusu o získání PUP MZ v září 2011. Paní ředitelka PPP pod kterou krajem spadám, nechtěla vyhovět(viz první komentář). Začal jsem to znova řešit, až 8.6. když jsem obdržel výsledky písemných pracích. To nové psychologické vyšetření, jsem podstoupil u, soukromích psycholožek. Abych měl v ruce nějaký potvrzení, že mam na to nárok. Na PPP jsem zatím novou žádost nepodával. Vzhledem k tomu že, potvrzení o PUP MZ mělo být u přihlášky k opravným MZ, které mělo být nejpozději do 25.6 odevzdáno ve škole. Nikde jsem se nedočet, jestli se to potvrzení… Více »

Lenka
Lenka
10 years ago

Martine,byl jste vedený v SPC a nebo hned odmala v PPP? A nyní záleží jestli na střední škole vám každý rok vystavili zprávu do školy,zkrze možnou úlevu.

Martin
Martin
10 years ago

Dobrý den. Ve školce mi bylo doporučeno učitelkami, docházet do speciálně pedagogického centra (SPC). Kde jsem podstupoval řadu cvičení. A začal chodit na logopedii, tam jsem docházel 9 let. Ve 2 třídě mi bylo doporučeno vyšetření v PPP. Celou základku jsem dostával místo diktátu doplňovačky. A probíhala i nějaká komunikace mezi školou a PPP. Při nástupu na střední mi v PPP dali pro školu doporučení, že mají brát ohled, na moje problémy. Ale že nemohou přímo nic nakazovat. Ve škole se mi učitelé snažili vycházet vstříc, Nebyl žádný problém. Po dobu střední školy mi PPP nijak nekontaktovala, aspoň o tom… Více »

Tomáš
Tomáš
10 years ago

Tak jsem to dal. Známky: 1,1,2/2,3 s těmi 25% času navíc ( sloh). Všem přeji mnoho štěstí, Tomáš

Tamara Kováčová
10 years ago

Děkuji všem za podněty a komentáře. a) na základě Vašich podnětů budeme informovat příslušné oddělení CERMATu, že je třeba aby: i) dali na web KOMPLETNÍ ukázkové testy pro skupinu SPU-O II a III a ii) aby podnikli aktivní kroky k tomu, aby ředitelé, učitelé a zadavatelé byli opravdu informováni o svých povinnostech vzhledem k MZ a vykonávali je jak náleží. b) Veronika – jen doplňuji, že žáci ve skupině III mají nárok na úpravu hodnocení, jak paní Veronika navrhuje c) Tomáš- srdečně gratuluji Tomášovi k zaslouženému úspěchu u MZ a velmi si cením, že svoje zkušenosti s problémy s organizací… Více »

maturanti
maturanti
7 years ago

Zdravim, tak jsem v spu-o 2 tezky dyslektik a dysortografik.Vcera a dnes problehli didakticke testy z cj a aj.Nevim na co ten cermat ubec je, jelikoz v dokumentech z ppp byli ze ulohy muzou byt zmeneny nez co maji ostatni.A jak to dopadlo cj-hromadu textu na precteni , nesrozumitelne otazky, hledani chyb ve velkem textu a vypsat ji, sice jsem mela cas na vic ale ty texty me dali zabrat a ani jsem je nestlihla, myslim zejsem toho vedela dost ale je to blbe hodnoceny 13 uloh zpravne ale I tak me to neda.A Aj to sami strasne moc textu,… Více »

Šárka Kadlecová
Šárka Kadlecová
7 years ago

Tolik pravopisných chyb skutečně ani čas nespraví, co děláte u maturity ?!

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
7 years ago

Vážení maturanti: 1/Jak máte podloženou vaši dys- poruchu? (vyšetření v poradenském zařízení)? 2/Má k dispozice doporučení poradny vaše škola? 3/Jakou reedukací jste procházel(li?) během studia (nápravné metody)? 4/Vyhledal(li) jste během studia nějakou odbornou pomoc (speciální pedagog) nebo jste to nechali osudu a těď při maturitě jste z toho na větvi? Každý je totiž z velké části strůjcem svého osudu.Jestliže jste si vědomi , že tyto vady máte, nic nedělali po celou dosavadní dobu studia, nepomůže vám teď nahonem nic. Jinak nesouhlasím s paní Kadlecovou – dys- poruchy nijak nesouvisí s IQ a i takto postižení mohou dosáhnout VŠ studia.Což ovšem… Více »

maturanti
maturanti
7 years ago

Na skole jsem mela indivualni vzdelavaci plan,take jsem chodila k psychology, ma to byt maturita bez hendikepu a oni daj tarka vsechny zadani jak pp tak u didaktickych jako meli ostatni zaci, prijde mi zw to delaj naschal a nedaj si Zadnou praci stim aby opravy ulohy mebo zemezili mnoho textum.Anglictinu jsem nedala 4 roky chodim na intenzovni kurzy anglictiny a pak me to utece o 5 bodu., samozrejme talove textu, tale tam byla uloha kterou ani nechapali jini lide. Docela sklamani na jejich strane, nwdali si stim ubec praci aby zamezili techto veci.

maturanti
maturanti
7 years ago

Jeste k te sj-poslechu. Byl upraveny ze tam byly vetsi pauzy jak u ktereho cviceni , pak tam bylu otazky a odpoved kte ukazce pusril se text a museli jste doplnit co zminil v textu. Tak ze tam byla China ja napsala on the china, jsem to tam tak slysela, pak 70 a ja slysela 7 days, byl problem :-( Zůstává například problém v oblasti sluchu pro řeč, tedy sluchové analýzy a syntézy, fonologického uvědomování neboli manipulování s hláskami v mysli,“

Václav Votruba
Václav Votruba
7 years ago

Chápu, že jste roztrpčená a zklamaná, ale problém je mezi Vašimi posudky, psychology a školou – škola na základě posudku z Pedagogicko-psychologické poradny Vás zařadí do skupiny, která má různé úlevy – delší čas, pomůcky, … Na Vašem místě se půjdu poradit do PPP a ke školnímu výchovnému poradci, seznámím se s tím, jaké úlevy mi moje postižení přináší a pokusím se připravit na další termín. Největší chyba, která Vám nepřinese žádný kladný výsledek, je obviňovat všechny kolem sebe – poradna i výchovný poradce jsou tu od toho, aby Vám poradili, tak je k tomu využijte.

maturanti
maturanti
7 years ago

ne, rozhodně nehledám chybu na ostatních,maturita ,která je uspuzobena by nemela byt aby zjistili co všechno člověk neumí ale přizpůsobit tak že mužou ukazat ,že něco umí.Ja proto něco dělam, chodim na intentzivni kurz angličtiny, kde se mi věnujou jako dys.Ale u maturity poslech- kde vam začnou něco vypravět a vy musíte zastihnout to slovo co řekl abys te odpověděl do ulohy bylo velmi těžké i pro lidi bez PUP- např. spelovaní to spoustu lidi napsalo všechno možna jelikž to byl fakt rychly, a texty byl težky na pochopení.Kdo nemá doma člověka dys, a zná jenom teorii tak neví co… Více »

Iva Švarcová
Iva Švarcová
7 years ago

Myslím, že by se mělo vyřešit, jakou úroveň písemného projevu je možné ještě tolerovat, aby člověk mohl získat maturitu.

maturanti
maturanti
7 years ago

Je to slozity, nevim prov poradny delaj posudky pro skoly ty se cely roky venujou tak jak urcuje poradna a u maturity to je k nicemu, lepsi nechodit do poradny aby nam pomohli ale spis zapojit se do ttidy jako ostatni a nebrat na to ohled, je to slozity tento postup pro statni maturitu neni dobre vyresen. Lituju ty ktere taky neuspeli. Od zacatku mqm od poradny nezatezovat gramatikou pro overeni je lepsi ustni projev, ale vest tak abych sem se dorozumela s ostatnimi…cesta, letisce, restaurace…a pak vam daji test ktery je jak pro gymplaky na vysim levlu a kde… Více »

Pavel Doležel
Pavel Doležel
7 years ago

To se mi snad zdá. Tohle chce někdo nechat udělat maturitu? To je tedy systém superinkluze. No, stát si může za naše peníze, pod tlakem organizací placených rovněž z našich peněz udělat zástupy maturantů i doktorů. Ve srovnávacích statistikách to bude vypadat dobře – zejména marketingově. Už nám sem nebudou posílat ambasadory z Kanady, aby nám vyčinili, ani generální tajemníky samozvaných organizací světového významu. Bude to skvělé, jen ty zástupy nikdo nezaměstná, protože – narovinu – tohle není ani na pokladnu v supermarketu.

Pavel Doležel
Pavel Doležel
7 years ago

Navrhuji pro dyskalkuliky maturitu z matematiky na nižší úrovni. Stačí se podepsat a správně spočítat 1+2. A u státnic taky úlevy. Nemůžeme přece po dyskalkulikovi chtít, aby udělal státnice ze statiky. Na druhou stranu ovšem nelze dyskalkulikům bránit ve studiu stavební fakulty, když je to baví. Ulevme jim. Nám se taky uleví, až s námi spadne most, nebo výšková budova.

Pavel Doležel
Pavel Doležel
7 years ago

„Myslím, že by se mělo vyřešit, jakou úroveň písemného projevu je možné ještě tolerovat, aby člověk mohl získat maturitu.“ Paní Švarcová, to jste se vyjádřila hodně eufemisticky. Já bych snad mohl jen slovy klasika říci: „Co to je za klauni?“ Nicméně toto je přesně ten důvod, proč chci centrální a jednotnou maturitu. Pokud nebude jednotná, nemá smysl. Celá ta diskuse je postavená na hlavu. Pokud chce někdo úlevy, nechť je má, ale pak se zkouška nebude jmenovat maturitní. Nadefinujme systém státních certifikací a zkoušek a jejich vzájemnou podmíněnost ve formě nutných a postačujících prerekvizit. A nechť se každý s tímto… Více »

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
7 years ago

V tomhle s vámi nemohu souhlasit. Dyslektik může být člověk s IQ i 150 a výš. jeho hendikepem je čtení a psaní (dysgrafie, dysortografie). Může to být člověk, který se nebude živit psaním.Může ale být výborný matematik, fyzik, biolog.Dnes je možné psaný text převést na audiozáznam, takže místo čtení odborných knih ten člověk knihy poslouchá a rozumí jim.V tom je technika přínosem. Setkala jsem se s pár takovými a vím, že jsou to chytří lidé.Bylo by škoda je vyčlenit kvůli jejich hendikepu. Jistě víte, že nejsem zastáncem plošné inkluze, jaká se tu chystá.Je nutné brát děti jako určitá individua. Jestliže… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
7 years ago

Souhlasím s p. Karvaiovou. Kopíruji svůj komentář z České školy, psaný jako odpověď na přímý dotaz: U dyslexie je to v principu stejné jako u některých jiných poruch, jež mohou postihnout i studenty s vysokou inteligencí. Stanovit nějakou obecnou „nepodkročitelnou“ hranici v jistém ohledu nemá smysl. Je pravda, že když jsem studoval úpravy zkoušky a hodnocení pro studenty s nějakou formou poruchy, kladl jsem si v některých případech otázku, zda by nebylo lepší určitou část zkoušky pro ně rovnou zrušit. Výsledné hodnocení se totiž rozchází s realitou, s požadavky, které na středoškoláky zcela samozřejmě klademe. Maturant to přirozeně ví; podle… Více »

Iva Švarcová
Iva Švarcová
7 years ago

Pane Soukale, děkuji Vám za Vaši odpověď na můj dotaz v České škole Také se domnívám, že „výsledné hodnocení se …. rozchází s realitou, s požadavky, které na středoškoláky zcela samozřejmě klademe“ a nejsem si jistá, zda je to správné. Zda bychom žákům s „dysporuchami“ neměli upravit podmínky studia i zkoušky tak, aby nakonec dospěli k výsledkům, odpovídajícím požadavkům, které klademe na ostatní žáky. V nedávné době jsem zaznamenala zajímavou zkušenost se studentem s dyslexií na vysoké škole. Žádal mne, aby vzhledem ke svému postižení dyslexií mohl psát pouze polovinu písemné zkoušky. Když jsem mu nabídla dvojnásobek času a tolerování… Více »

Pavel Doležel
Pavel Doležel
7 years ago

Já samozřejmě nejsem žádný odborník na speciální pedagogiku. Vnímám to tak, že u vývojových poruch jde o postižení určitého výseku intelektových schopností, zatímco ostatní jsou nedotčeny. Celý tento problém bych ale řešil úplně jinak. Dal bych maturitu mnohem variabilnější. Když někdo nezvládá jazyky, ať už z jakéhokoliv důvodu, nechť maturuje z matematiky, informatiky a fyziky. Když někdo nezvládá matematiku, nechť maturuje z jazyků. Vytvořme seznam maturitních předmětů na jednotlivých typech škol a nechme žáky si vybrat libovolně s tím, že se počítá s tím, že ten, kdo chce jít na Matfyz musí mít maturitu z matematiky a kdo chce jít… Více »

Iva Švarcová
Iva Švarcová
7 years ago

Pane Doležele, já se domnívám, že na střední škole by už každý měl mít svoji dysporuchu do značné míry zvládnutou.
To znamená, že že by měl mít vlastní styl učení a případně využívat různé kompenzační pomůcky. Někdy jsou například žáci s dysortografií od pravopisných cvičení „osvobozováni“, místo, aby se snažili pravopis trénovat. Pravopis asi takový žák nikdy nebude zvládat na jedničku, ale chce- li mít maturitu, nemůže psát jako absolvent základní školy speciální. Vadilo by mu to i v praktickém uplatnění a ta maturita by mu nakonec nebyla k ničemu.
Názory různých odborníků na tuto problematiku se dost liší.

Pavel Doležel
Pavel Doležel
7 years ago

Rozumím. Mně dává smysl cokoliv, co nepovede k různým nárokům na maturanty. Maturita klidně může být variabilní s odkazem na to, že ne každý musí nutně být matematik a ne každý musí nutně být spisovatel. Je to sice krok směrem, který moc neuznávám, ale je to stále podstatně lepší, než upravovat nároky na maturanty podle toho, jaké mají poruchy. To vede pak k otázkám na diagnostiku, pak ke kulturní podmíněnosti této diagnostiky a nakonec k tomu, že vlastně všichni by měli dosáhnout stejného výsledky, aby to bylo politicky korektní. Nakonec i lenost bude mít své místo v mezinárodním seznamu chorob… Více »

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
7 years ago

Paní Švarcová,dysporuchu na konci základky mohou mít zvládnutou ti, kdož navštěvují nějakou reedukaci u někoho, kdo to umí. na základkách často působí lidé s pouhými několikatýdenními kurzy a hrají si na speciální pedagogy a „nápravníky“.Podle toho taky vypadá ta reedukace. Kdysi jsme to konzultovali na školení s paní Zelinkovou a ta nám dala za pravdu.Čest výjimkám.

Iva Švarcová
Iva Švarcová
7 years ago

Pane Doležele, v tom si rozumíme. Já jsem pro to, aby se lidem s různými druhy postižení vytvořily optimální podmínky k tomu, aby mohli zvládat učivo, ale nejsem pro to, aby se tolerovaly jejich závažné neznalosti.
Také souhlasím s tím, že matematika by měla být samozřejmou součástí maturity, protože tam se prokazuje schopnost logického myšlení. Prominula bych ji snad jenom baletkám a dalším studentům konzervatoře, kteří musí několik hodin denně cvičit.
Pokud jde o tu lenost, tak ta už je považována za poruchu a různí psychologové se jí terapeuticky zabývají. Odborně se jí říká prokrastinace.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
7 years ago

„dysporuchu na konci základky mohou mít zvládnutou ti, kdož navštěvují nějakou reedukaci u někoho, kdo to umí“

To byste se divila!!! Často mají dysporuchu zvládnutou především ti, kteří do žádného dys kroužku nikdy řádně nechodili. Tedy alespoň podle naší PPP. Nebo někdo nezvládl diagnózu?

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
7 years ago

Pravda pravdoucí, zázračně uzdravených tu máme víc jak v Lurdech(nebo jak se to píše).

maturanti
maturanti
7 years ago

Tak cj-didaktak.jsem dala ale aj didaktak jsem.nedala o 6 bodu, byl narocny, texty byly velmi slozite a dlouhe, a opet zadna nahrazena uloha zde nebyla…rohodne si myslim ze nektere ulohy meli byr nahrazeny , a koukam ze spousta lidi pres polovinu spu-o 2 to neda..Meli by to vice prizpusobit cas jen nestaci…

Stanislava Emmerlingová
Stanislava Emmerlingová
7 years ago

Dobrý den, souhlasím s paní Karvaiovou, že poruchy učení lze napravit, pokud to dělá někdo, kdo to umí. Jistě existují jedinci, u kterých se např. dyslexie úplně neodstraní, i když jsou cíleně odstraňovány příčiny ( např. výpadky nervových spojů ), ale to je velmi malé procento. Americká odborná literatura to nazývá „pravou dyslexií“ a předpokládá, že se jedná asi o 2 – 3 % všech případů. Školní reedukace typu „čteme a čteme kolem dokola“, i když zábavnou formou, doopravdy problém nevyřeší. Praxe ukazuje, že se to ještě stává. Východisko lze vidět v prevenci v předškolním věku, kdy se dá rozvíjet… Více »

Johana Krtičková
Johana Krtičková
7 years ago

Koukám, že se tady řeší pouze teoreticky kdyby, kdyby,kdyby..nevím jestli jsou tady lidí, který mají vlastní zkušenosti( dcera, syn) podle toho co jsem koukala na stránky http://statnimaturita-anglictina.cz/wp-content/uploads/novy-amos-AJ-zadani-pisemne-prace-2015-jaro.pdf je pravda, že textu tam je příliš a myslím si že normalní lidé bez dys by stím měli problémy natož dys…A poté vzádu doplnit časy, dit je dys pořádně nepozná…Opravdu si myslím, že by to mělo být více přizpusobeno =)

Pavel Doležel
Pavel Doležel
7 years ago

A já si myslím, že osobní zkušenost je irelevantní a že by se nic přizpůsobovat nemělo. To je jako bych dělal v reklamní agentuře a dával návrh na plakáty. Myslíte, že se klienti přizpůsobí, když na plakát napíšete: „Poslední vistoupení Karla Gota v roce 2015“, nebo „Mymořadná sleva na ruční mití aut“? To nemyslíte snad vážně. Jako řešení výrazně jednostranného zaměření, či výrazného jednostranného znevýhodnění jedince vidím maturitu na míru. Student jakékoliv střední školy s maturitou by mohl skládat maturitu pouze ze státem garantovaných a testovaných maturitních předmětů: Matematiky, Fyziky, Informatiky, Českého jazyka, Cizího jazyka, Historie, Ekonomicko-právního základu, Biologie, Chemie,… Více »

Pavel Doležel
Pavel Doležel
7 years ago

Kolegové češtináři snad prominou několik chyb v interpunkci a jednom neudržení čísla podmětu. V mém věku něco udržet…

Iva Švarcová
Iva Švarcová
7 years ago

Pane Doležele, souhlasím s Vámi, žádná dysporucha by neměla omlouvat neznalost. V současné době se takovým žákům poskytují různé úlevy, např., že nemusí psát pravopisná cvičení a pod., a pak se někdo diví, že u maturity neovládají pravopis. Měly by se jim vytvořit podmínky, např. delší časová dotace na písemné zkoušky, ale pak už by se měli klasifikovat stejně jako ostatní. Takže takový žák asi nenapíše sloh na jedničku, ale může ho napst na trojku nebo na čtyřku. Na střední škole by žáci již měli mít tyto poruchy do značné míry kompenzované, měli by mít vlastní styl učení, používat kompenzační… Více »