Dyslexie, co (nejen) s ní u maturity

16. 6. 2012
EDUin

V debatách pod články o státní maturitě mnoho rodičů diskutuje o tom, jestli maturita byla dostatečně přizpůsobena speciálním vzdělávacím potřebám jejich dětí. Často jsou nespokojení a mají pocit, že tito studenti, nejčastěji s dyslexií a jinými poruchami učení, byli u maturit poškozeni. Ve věci panuje dosti nejasností, proto vysvětlujeme pravidla státní maturity pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek konání maturitní zkoušky (žáci s PUP MZ) a snažíme se poradit, jak je možné v takovém případě postupovat při odvolání proti jejím výsledkům. Oficiální stránku s dotazy a odpověďmi týkajícími se maturit žáků s PUP MZ najdete ZDE.

 

Uzpůsobení podmínek pro žáky s PUP MZ je ukotveno i ve vyhlášce o maturitě. Cílem není maturitu zjednodušit, ale zmírnit či zcela vyrovnat hendikep. Protože každý žák má jiné potřeby, byly vytvořeny bloky opatření rozdílné pro jednotlivé kategorie (tělesné postižení, zrakové postižení, sluchové postižení a specifické poruchy učení). V každé kategorii jsou pojmenovány tři skupiny definující míru uzpůsobení.

 

Jak je maturita uzpůsobena

Uzpůsobení se mohou týkat například různé míry navýšení časového limitu. Je možné testy převést do  Braillova písma, nebo přeložit do českého znakového jazyka. Další úpravy mohou být formální (například zvětšené písmo, zvýraznění klíčových slov), nebo obsahové (nahrazení některých úloh). Může jít o úpravy poslechového subtestu (rozdělení větších celků na menší části, delší pauzy mezi promluvami) a též úpravy hodnocení písemných prací z českého a cizího jazyka. Ukázky upravených úloh najdete ZDE. Přehled všech uzpůsobení je možné nalézt ZDE.

 

Jak si zajistit uzpůsobení u maturity

Podstatné je vědět, že žák, který uzpůsobení potřebuje, si jej může zařídit pomocí školského poradenského zařízení. To společně se žákem vyhodnotí míru potřeb, zařadí ho do příslušné kategorie a skupiny podle konkrétních uzpůsobení. To vše je popsáno v posudku, který od poradny škola dostane. Pod posudkem musí být podpis žáka, aby bylo jasné, že s navrženým řešením souhlasí. Posudky mají automaticky k dispozici zadavatelé a především hodnotitelé didaktických testů, písemných prací i hodnotitelé ústních zkoušek, aby mohli potřeby žáka zohlednit. Z popsaného a i z maturitní vyhlášky je jasné, že toto uzpůsobení si musí žák vyjednat ještě PŘED zkouškou. Pokud to tak není, odvolací orgán nejspíš nebude při odvolání brát na speciální vzdělávací potřeby zřetel.

 

Proč jsou rodiče nespokojení

Rodiče nejvíce diskutují případy studentů se specifickými poruchami učení. Nejčastěji se jedná o maturanty s dyslexií a jejich argument zní, že: „jenom navýšení času je málo“. Obvykle jde o studenty, kteří byli zařazeni do skupiny I s nejnižší mírou potřeb a tedy s nejnižší mírou uzpůsobení. Ta, zahrnuje především navýšení časového limitu (v tomto případě o 25%), ale už nezahrnuje formální ani obsahovou úpravu testů, poslechových subtestů a úpravu hodnocení, tak jako je to například ve skupině II a III.

Bohužel někteří žáci kvůli tomu u maturity neuspěli a až pozdě zjistili, že by potřebovali větší míru uzpůsobení. Například zařazení do skupiny II, které by zahrnovalo i úpravu hodnocení písemné práce. Nicméně je třeba připomenout, že žák byl s mírou navržených uzpůsobení dopředu obeznámen a pokud zjistil, že neodpovídají jeho potřebám, nemusel posudek nepodepsat a mohl vyhledat jiné školské poradenské zařízení. To by mělo být poučení především pro studenty, které maturita teprve čeká.

 

Kdy a jak se odvolávat

Dá se taková situace nějak napravit? Nejprve zvažte, zda bylo konání maturity nebo její části pro žáka opravdu v rozporu s předem danými pravidly. Zároveň nejsou k dispozici žádné oficiální informace o tom, jak postupovat v případech, když žák je přihlášen jak žák s PUP, ale až při maturitě zjistí, že mu daná uzpůsobení nevyhovují. Termín pro odvolání je relativně krátký, ale pravděpodobně lze navštívit jiné poradenské zařízení a požádat o vystavení jiného posudku, který buď potvrdí, nebo bude rozporovat posudek předchozí. Tento druhý posudek je pak třeba přiložit k odvolání. Pokud se budou odvolávat i žáci z II a III skupiny, mohou v odůvodnění zdůraznit důležitost uzpůsobení hodnocení písemné práce a otevřených úloh v testu s ohledem na posudek a žádat o kontrolu, jestli tak bylo opravdu učiněno.

Ač se to tak nemusí zdát, tato část organizace maturitní zkoušky patří k těm výrazně povedenějším. A zároveň je třeba dodat, že systém se také občas snaží zneužívat žáci, kteří žádné znevýhodnění nemají. Poradny hlásí oproti loňsku dvojnásobný nárůst počtu žadatelů o vystavení posudku k přiznaným uzpůsobením podmínek.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články