Tisková zpráva: Jak zveřejňovat data získaná ze státních maturit?

ILUSTRAČNÍ FOTO. BY Kamyar Adl (FLICKR.COM) (CC BY 2.0)

Informace má Cermat zpracované, jejich anonymizace by trvala několik minut.

Praha, 23. června 2015Po letech fungování státních maturit přetrvává výrazný nedostatek v poskytování informací o jejich výsledcích. Cermat, ministerstvem školství přímo řízená organizace, která státní maturity připravuje a vyhodnocuje, na svém webu zveřejňuje pouze agregované (souhrnné) informace, které neumožňují pokročilejší analýzu testů, ověření jejich náročnosti ani rozvoj v oblasti výuky. Stát přitom disponuje zpracovanými informacemi a jejich uvedení do stavu, v němž mohou být zveřejněny tak, aby nebylo porušeno právo na ochranu osobních údajů, je technicky triviální a trvalo by jen několik minut.

V současnosti jsou na webu Cermat dostupné agregované výsledky maturitní zkoušky za roky 2013 a 2014. Agregované výsledky jsou přitom zveřejňovány s velkým časovým odstupem od hlavního (jarního) kola maturit, tedy až po kole podzimním. Rozdělení výsledků podle kol a jejich zveřejnění v návaznosti na jejich konání by nemělo nic bránit.

Dostupné výsledky by však mohly být mnohem přesnější. Mohly by obsahovat jednak informace o jednotlivých žácích z konkrétních škol, a to za každou maturitní zkoušku, kterou absolvují. Identitu žáků a škol je možné zaměnit za číselný nebo jiný kód, jehož klíč bude mít k dispozici pouze Cermat, aby nedocházelo ke zneužití osobních dat a také proto, aby nebylo možné sestavovat žebříčky škol dle úspěšnosti. Jejich výpověď je bez znalosti mnoha dalších podrobností o škole a jejích žácích silně zavádějící.

U každého žáka by zároveň mohla být zveřejněna informace o jeho odpovědích v jednotlivých úlohách každého testu, který absolvoval. Takové informace by bylo možné využít k přesnější analýze výsledků maturitních testů, k případnému odhalení problémových úloh, a to jak z hlediska jejich možné závadné konstrukce, tak z hlediska dalšího rozvoje výuky na školách. Každý rok se také diskutuje o tom, zda maturitní test z matematiky není náročnější než ostatní testy. Při hledání odpovědi by jistě pomohlo vědět, jak byli v testu Český jazyk úspěšní ti maturanti, kteří si vybrali jako druhý předmět matematiku, a jak v něm byli úspěšní ostatní, kteří si jako druhý předmět vybrali cizí jazyk. To se však z údajů na webu Cermatu zjistit nedá.

Stát v současnosti disponuje potřebnými daty a jejich anonymizace je technicky i časově nenáročná. Důvod, proč podrobnější informace nejsou zveřejňovány, není znám. Oldřich Botlík ze společnosti Kalibro připravil konkrétní návod opatřený příklady, podle kterého lze jednoduše transparentnost informací o maturitách podstatně zvýšit. Návod najdete ZDE.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Utajování informací o maturitních zkouškách dlouhodobě snižuje jejich důvěryhodnost a otevírá možnost jejich širokého zpochybňování, což se také velmi často děje. Paní ministryně Valachová by si mohla připsat velmi snadný, a přitom významný úspěch ve vedení resortu, kdyby tento problém odstranila. Stačí postupovat dle návodu, respektive dát k dispozici data, která už Cermat má.“

 

 

Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook

Přidat komentář

15 komentářů k "Tisková zpráva: Jak zveřejňovat data získaná ze státních maturit?"

Upozorňovat mě na
avatar
Seřadit dle:   nejnovějších | nejstarších | nejoblíbenějších
wpDiscuz