OECD: Nedostatky a doporučení pro české školství

Předkládáme odborné veřejnosti překlad první části materiálu, který byl zveřejněn na stránkách OECD 30. ledna 2012. V českých médiích z něj zatím byl publikován jen zlomek, informace o doporučení zvýšit četnost slovních hodnocení. Jeho význam je ale výrazně větší. Je třeba zdůraznit, že Česká republika má tímto k dispozici kvalitní koncepční materiál, který se zabývá klady a nedostatky systému regionálního školství a navrhuje kroky k nápravě. Jako první část poskytujeme v překladu přehled identifikovaných slabých stránek a doporučení.
Výňatek pochází z materiálu OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education, Czech Republic, MAIN CONCLUSIONS. Autoři: Paulo Santiago, Alison Gilmore, Deborah Nusche and Pamela Sammons. Celý dokument v angličtině najdete ZDE. Podrobnější komentář k doporučením OECD zveřejníme v nejbližších dnech, stejně jako celý materiál v českém překladu.

 

NEDOSTATKY

Celkový rámec hodnocení

 • Není dopracován celkový konsistentní rámec pro hodnocení ve vzdělávacím systému

 • V současných dokumentech a záměrech týkajících se hodnocení je věnována nedostatečná pozornost problematice spravedlivosti a inkluze

 • RVP nejsou dostatečně specifické, aby mohly sloužit jako návod pro učení a hodnocení

 • Není zřejmé, že hodnocení musí sloužit především zlepšování učení každého jednotlivého žáka

 • Vědomosti a dovednosti jednotlivých aktérů v oblasti hodnocení ve vzdělávání jsou nedostatečné

 • Aktivity jednotlivých úrovní státní správy jsou nedostatečně provázány, nedostatečně jsou zajištěny též podpora a vedení z centra

Hodnocení práce žáků

 • Přístup k výuce a hodnocení je velmi tradiční

 • Hodnocení není systematicky používáno jako podpora učení a závěrečné (sumativní) hodnocení je řadou aktérů považováno za problematické

 • Hodnocení v jednotlivých školách a třídách je nesrovnatelné

 • Národní standardizované testování zahrnuje řadu omezení a rizik

 • Obavy vzbuzuje skutečnost, že standardizované testy mají sloužit řadě rozmanitých účelů

 • Rodiče dostávají velmi omezenou informaci o výsledcích jejich žáků

Hodnocení práce učitelů

 • Neexistuje sdílená představa o tom, jak vypadá kvalitní výuka

 • Nedochází k systematickému hodnocení práce učitelů, čeští ředitelé tradičně nevěnují dostatečnou pozornost řízení pedagogického procesu

 • Není zřejmé, zda hodnocení práce učitelů sloužit primárně ke zlepšování jejich práce nebo jako nástroj kontroly a oceňování

 • Není transparentní vazba mezi hodnocením práce učitele a jeho odměňováním

 • Měly by být posíleny vazby mezi hodnocením práce učitele a jeho dalším profesním rozvojem

Hodnocení práce škol

 • Externí hodnocení omezený dopad na zlepšování práce škol

 • Je věnována nedostatečná pozornost výsledkům, respektive pokroku žáků

 • Je třeba posílit vlastní hodnocení škol, dostupné informační zdroje jsou nedostatečně využívány ke zlepšování práce škol

 • Není dostatečně vnímán význam práce ředitele školy, hodnocení práce ředitele je velmi sporadické

Hodnocení systému

 • Je kladen malý důraz na hodnocení vzdělávacího systému

 • Nejsou k dispozici informace o výsledcích žáků

 • Není možno monitorovat výsledky žáků jednotlivých škol a jejich vývoj v čase

 • Dostupné informace o vzdělávacím systému jsou nedostatečně využívány

DOPORUČENÍ

Celkový rámec hodnocení

 • Vymezit cíle vzdělávání

 • Vytvořit integrovaný rámec hodnocení ve vzdělávání a posílit některé jeho složky

 • Lépe propojit jednotlivé složky rámce

 • Posílit odbornost všech aktérů v oblasti hodnocení

 • Lépe provázat aktivity jednotlivých úrovní státní správy a zajistit podporu centrálních orgánů

Hodnocení práce žáků

 • Vývoji standardizovaných národních testů předřadit vývoj standardů, které budou specifikovat cíle, kterých žák ve vzdělávání dosáhnout

 • Omezit nežádoucí dopady standardizovaných testů

 • Vypracovat komplexní strategii hodnocení výsledků žáků a posílit úlohu hodnocení podporujícího učení (formativní hodnocení)

 • Systematicky rozvíjet dovednost učitelů hodnotit práci žáků

 • Poskytnout učitelům rozmanité nástroje, které jim pomohou hodnotit práci žáků

 • Nastartovat procesy, které pomohou zajistit vyšší srovnatelnost hodnocení v jednotlivých školách a třídách

 • Zajistit, aby hodnocení práce žáků nesloužilo jejich vyčleňování, a poskytovat rodičům a žákům dostatečně obsažnou informaci o práci žáků

Hodnocení práce učitelů

 • Vytvořit standardy práce učitele

 • Posílit hodnocení práce učitelů zaměřené na zlepšování jejich práce

 • Posílit význam řízení pedagogického procesu

 • Vytvořit systém certifikace a kariérního postupu učitelů

Hodnocení práce školy

 • Posílit externí hodnocení

 • Zlepšit propojení mezi externím hodnocením a autoevaluací a zvýšit kvalitu autoevaluace

 • ce se zaměřit na sledování postupu při odstraňování nedostatků zjištěných při evaluaci

 • Zvýšit kapacitu škol provádět evaluaci školy a kapacitu ředitelů řídit pedagogický proces

 • Posílit hodnocení práce ředitelů škol

Hodnocení systému

 • Zvýšit kvalitu hodnocení systému v rámci systému hodnocení

 • Zajistit sběr dat o výsledcích žáků pro účely monitoringu systému

 • Stanovit priority ve vztahu k zajišťování informací pro monitoring systému

 • Posílit role krajů a obcí při zlepšování práce škol

 • Optimalizovat zpracovávání a zveřejňování dat na úrovni systému

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
2 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Milada Blatná
Milada Blatná
10 years ago

Jako rodič si velmi vážím práce týmu Eduina. Z výše uvedeného textu mně okamžitě napadá několik poznámek. RVP je skutečně velmi málo specifcký dokument a vím o několika školách, které svůj ŠVP opisovaly jedna od druhé, protože pořádně nevěděly, co po nich ministerstvo chce. Za nedostatečným hodnocením práce učitelů vidím především zřizovatelem nenastavené hodnocení ředitelů a jejich neodvolatelnost, kterou jim vlastně garantoval zákon. Každá solidní firma se snaží vypracovávat spravedlivé hodnocení zaměstanců, pracuje na jejich kariérním systému, ve školství tomu tak není. Někteří ředitelé jsou ve funkcích 20 let a proč by se snažili vylepšovat výchovně vzdělávací proces, když česká… Více »

Petr Koubek
10 years ago

Připojuji se k názoru paní kolegyně Blatné, řízení kvality je samostatný MBA nebo manažerský obor, patří k němu nejen nutná standardizace procesů a výsledků, ale také jistá citlivost při zavádění nástrojů řízení – prostě nový systém řízení kvality ve firmě také neimplementuji formou vystopupení na poradě generálního ředitele, ale ve všech složkách jej řádně projednám, případné nejasnosti vysvětlím a případné chyby odstraním. Že to nechápe dr. Hofmannová (ústřední školní inspektorka ČR a hlavní postava „české cesty ke kvalitě vyučování“), mě nepřekvapuje. Je ale divné, že Dobeš jako deklarovaný zástupce podnikatelského sektoru toto nechápe, to je – typický český paradox (nevysvětlitelný… Více »