Tisková zpráva: Jak do praxe prosadit kritéria Kvalitní školy? Musíme vyrovnat staré dluhy

15. 6. 2022
EDUin
84

Upozorňuje na to analýza Auditu vzdělávacího systému.

Česká školní inspekce představila již před sedmi lety kritéria, která popisují, co dělá kvalitní škola. Přestože školy začaly být inspekcí podle tohoto modelu hodnoceny, nejsme schopni kritéria promítnout do jejich každodenní činnosti. Analýza z Auditu vzdělávacího systému za rok 2021 upozorňuje, jaké kroky je potřeba podniknout, aby se kritéria naplno odrazila v činnostech škol.

ČŠI představila v létě 2015 odborné veřejnosti model „Kvalitní škola” a modifikovaná kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Podle nových kritérií začaly být školy hodnoceny od školního roku 2015/2016.
Současná podoba Kvalitní školy zahrnuje celkem 6 oblastí.
 1. Koncepce a rámec školy
 2. Pedagogické vedení školy
 3. Kvalita pedagogického sboru
 4. Výuka
 5. Vzdělávací výsledky žáků
 6. Podpora žáků při vzdělávání (rovné příležitosti)

Jak ale z Kvalitní školy udělat sdílenou vizi pro všechny ředitele, učitele a další aktéry, aby se s ní nepotkali pouze jednou za šest let v rámci inspekční činnosti ČŠI? Autor analýzy Karel Gargulák vyjmenovává několik starých dluhů, které je třeba dohnat:

 1. provázat kritéria Kvalitní školy s rámcovými vzdělávacího programy, především nyní při revizi RVP ZV –⁠ mělo by dojít k vytvoření metodických materiálů, vzdělávacích zdrojů apod., které detailně propojí cíle a nový vzdělávací obsah s činností škol a definovanou kvalitou dle státem vyžadovaných kritérií.
 2. vymezit stále neexistující představu o standardech kvality učitelské práce a ředitelské profese
 3. promítnout kritéria do vzdělávání ředitelů škol, do pregraduální přípravy učitelů a do jejich dalšího profesního vzdělávání
 4. implementovat doporučení pro zřizovatele v hodnocení a odměňování ředitelů škol, které odkazuje a zahrnuje vybraná kritéria Kvalitní školy
 5. zdokonalovat a především rozvíjet i samotná kritéria Kvalitní školy –⁠ aby reagovala na podmínky a zkušenosti škol, odpovídala na požadavky klíčových aktérů ve vzdělávání a zohledňovala dobrou domácí i mezinárodní praxi
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články