Asistenty pedagoga čekají velké změny: seškrtání a požadavek vyšší kvalifikace

29. 10. 2019
EDUin
bEDUin_clanek_obrazek5

Co přinesl týden 21. 10. – 27. 10. 2019

Krátce:

 • Spor mezi ministrem Plagou a školskými odbory o učitelské platy i nadále trvá. Ministr školství Robert Plaga se další týden nemůže dohodnout se školskými odbory na zvyšování platů příští rok. Posledním návrhem přidat 2700 Kč do každé platové třídy tarifů by došlo k navýšení o 7,2 až 9,9 %. MŠMT má přitom na platy učitelů v roce 2020 o 11 mld. navíc, tedy 10 %. Odbory protestují, že takové navýšení by se pozitivně dotkla hranice kýžených 10 % pouze osminy začínajících učitelů (České noviny). Plaga proto nyní navrhuje přidání 7 nebo 8 % do tarifů – zbytek chce přerozdělit do odměn. S tím odbory sveřepě nesouhlasí a dále vyhrožují stávkou. Nyní jsou ve stávkové pohotovosti.
 • Příběh školní inkluze, přesněji řečeno způsob její státní regulace, je učebnicovým příkladem dlouhodobého švejkování a obcházení zásad dobrého vládnutí v Česku, píše Daniel Münich. V České republice se až příliš často nedodržují zásady hodnocení dopadů regulace (známé jako RIA). Tyto zásady požadují, aby se detailně vyčíslilo a vypsalo, jak ovlivní daná úprava prostředí v oboru a společnosti. Nedostatečná pozornost ověřování úpravy a její přípravy ústí v chybné nastavení procesů a překotné změny legislativy (Deník N). Na nízkou kvalitu rozhodování EDUin dlouhodobě upozorňuje.
 • Vzkaz naší škole: Neřvěte, neponižujte nás a učte věci, které dávají smysl. Tomáš Feřtek píše o své diskusi se třídou chlapců na maloměstské průmyslovce – s nezájmem a zhnusením ignorovali pokusy o dialog. Potom se přece rozhoupali a líčili své nespokojení se zacházením, jakého se jim od učitelů dostává (Respekt). „Nám pořád řikaj, že jsme debilové. A že se stejně nic nenaučíme,“ říkal jeden z žáků.
 • Kdyby měli žáci našich 9. tříd základních škol dostat známku z testu, kterým před časem školní inspekce ověřovala mediální gramotnost, za jedna by neměl ani jeden. Neradostnému stavu nahrává i to, že se mediální výchova na rozdíl od češtiny či matematiky netestuje, čímž se snižuje důležitost předmětu (Česká škola). Tématu se věnovala MF Dnes.
 • Učitelé by měli vyčlenit jednu hodinu češtiny týdně na to, aby si děti mohly v klidu jen číst knihu, kterou si vyberou. A to bez plnění dalších úkolů a povinností. Doporučuje to odbornice na vzdělávání a metodička čtenářských dílen Hana Košťálová. „Většinou stačí jen malý impulz k tomu, aby čtenářství začalo ve školách vzkvétat,“ říká.
 • Dva učitelé ve třídě už nemusejí být luxus. Pomáhá to žákům i začínajícím pedagogům. Dosud ředitelé naráželi na nedostatek peněz, díky změně financování regionálního školství už ale většina z nich prostředky na dva učitele najde. Párové neboli tandemové učení je dobré zejména pro absolventy nebo začínající učitele. Druhý z páru bývá už zkušený kantor a nováčka může podržet v prvních těžkých chvílích před třídou. (Aktuálně.cz)
 • Většina Čechů odmítá povinnou maturitu z matematiky, inkluzi i placení školného na veřejných vysokých školách. Zhruba polovina lidí je pro společnou maturitu pro všechny střední školy, centrální hodnocení maturit schvalují dvě pětiny veřejnosti. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (Euro Zprávy).

Výrok týdne: „Waldorf klade důraz na přirozené postupy, opírá se o vývojovou psychologii, velmi dbá na to, aby děti dostávaly věci ve správnou dobu a způsobem přiměřeným jejich věku. Na waldorfské škole je naší první otázkou: Co máme rozvinout? Až ve druhém plánu je, že to děláme také prostřednictvím nějaké učební látky.“ Ředitel waldorfského lycea Ivan Smolka hovoří o vlastnostech a vzdělávacím obsahu ve vztahu k waldorfské pedagogice (Rodiče vítáni).

V souvislostech:  

 • ASISTENTY PEDAGOGA ČEKAJÍ VELKÉ ZMĚNY: SEŠKRTÁNÍ A POŽADAVEK VYŠŠÍ KVALIFIKACE

Asistenti pedagoga jsou zejména po „inkluzivní novele“ školského zákona nejen důležitou, ale i častou součástí škol. Jejich počet neustále roste – mezi lety 2017 a 2018 u základních škol jejich součet úvazků činil 20 %, tedy 11 173. Drtivá většina z nich je financována z podpůrných opatření, která jsou od roku 2016 nároková. Podle analýzy implementace společného vzdělávání v období školních let 2016 až 2018 (zdroj: Stanislav Štech) je asistent pedagoga nejčastějším podpůrným opatřením v mateřských školách a jedním z nejčastějších v základních, které z koláče ukrajují nejvíce.

Zatímco k 30. 9. 2017 vykázaly základní školy 13 660 asistentů pedagoga, kteří́ odpovídali 9 308,8 úvazkům, k 30. 9. 2018 to bylo již̌ 16 326 asistentů pedagoga, resp. 11 173,7 úvazků. Z celkového součtu úvazků asistentů pedagoga vykázaného všemi školami (14 847,5) tak připadalo téměř 75,3 % na základní školy (loni 75,0 %). Meziroční nárůst pak činí 1 864,9 úvazků, resp. 20,0 % (rok předtím šlo o 2 812,5, resp. 43,3 %). I když počet asistentů pedagoga v ZŠ v posledních letech nepřetržitě roste, z údajů k 30. 9. 2018 je možné zaznamenat jeho jisté zpomalení.

A tento trend se zřetelně nelíbí ministerstvu školství. Narůstající počet podpůrných opatření, z nichž asistenti jsou přirozeně jednou z nejnákladnějších položek, zatěžuje rozpočet. Od roku 2016 médii často probíhaly informace o překvapení, které vyžadovaný počet asistentů vyvolalo. V roce 2018 ministerstvo školství, které s takovým nárůstem asistentů nepočítalo, školám ze začátku roku neposlalo dostatek financí na jejich pokrytí (iHned). Některé z nich proto musely sáhnout k úsporným opatřením a osekat odměny učitelům. O rok starší ministerská analýza inkluze označila poradnami předepisované asistenty za největší zátěž a nezřídka zbytečnost. Navíc, v některých regionech nebylo dost kvalifikovaných a vhodných uchazečů o tato zaměstnání.

S novelou vyhlášky č. 27 (informovali jsme zde), která stanovuje hlavní parametry inkluzivního vzdělávání, ministerstvo proto přináší omezení počtu asistentů pedagoga. Zatímco dosud mohli v jedné třídě působit až čtyři pedagogičtí pracovníci (učitel plus tři asistenti), nově by tam měli být nanejvýš dva učitelé s jedním asistentem. „Záměrem ministerstva školství je, aby byl uplatňován princip takzvaného sdílení asistenta. Namísto současného stavu, kdy je asistent doporučený na konkrétní dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, a je tedy spíše asistentem dítěte než asistentem pedagoga,“ popisuje mluvčí resortu Aneta Lednová (iRozhlas). Čtyři pedagogy, respektive více asistentů budou moct využívat nadále speciální třídy s mentálně postiženými žáky nebo spádové mateřské a základní školy v případech, kdy budou muset přijmout větší počet handicapovaných dětí.

S omezením počtu asistentů se pojí dva zásadní problémy. První se týká nastolení agendy – skutečně je problém počtu asistentů ten hlavní, který v oblasti je třeba řešit? Podle závěrů České školní inspekce nikoliv. Ta sleduje implementaci společného vzdělávání dlouhodobě a mezi slabé stránky řadí administrativní zátěž pedagogických pracovníků, zejména v případech žádostí o asistenty pedagoga, nebo nedobrou spolupráci mezi učiteli a asistenty. Ti často nejsou učiteli zapojováni do přípravy hodiny, ze strany učitelů dostává podporu pouze malý podíl z nich. Efektivita vynaložených finančních prostředků se tak snižuje, píše inspekce. I vzhledem ke kvalifikaci asistentů, která zhruba v pětině případů nedosahuje standardu, inspekce navrhuje zlepšit asistentům pracovní podmínky. Hovoří přímo o motivaci uchazečů, získání kvalifikace, finančním ohodnocení či motivaci k setrvání ve škole.

Změny přímo kritizuje ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček: „Zapojení asistentů si pochvaluje 95 % učitelů. Ale zároveň je jasné, a opět to potvrzuje i zpráva ČŠI a praxe, že teď je důležité věnovat se ustálení spolupráce učitel-asistent, jasnému rozdělení rolí ve třídě, vytvoření metodického zázemí. Nejen tento příklad ukazuje, že zásahy do vyhlášky musí být dobře připravené, opřené o poznání z dosavadní implementace podpůrných opatření ve školách a poradnách.“ Další políček asistentům připravuje novela zákona o pedagogických pracovnících, která – na rozdíl od opačného trendu u učitelů – bude vyžadovat vyšší kvalifikaci. Proti tomu se ohradilo sdružení SKAV s varováním, že o povolání tak může mít zájem ještě méně uchazečů.

Inspirace z (a do) praxe:

Výběr z EDUkalendáře: 

 • 31.10., 14.00, PKC Praha, Kulatý stůl SKAV a EDUin – NIDV + NÚV = ?
 • 14. – 16. 11., Praha, PREF – Prague Education Festival
 • 23. 11., Pardubice, Wikikonference

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články