Jak se slavil Den učitelů a můžou si rodiče za kvalitu veřejného školství sami?

3. 4. 2017
EDUin
beduin_210x210

Co přinesl týden 27.3. – 2.4. 2017

Témata týdne: Průměrné dítě z bohaté rodiny má větší šanci na úspěch než talentované dítě z chudé rodiny. O 35 % vyšší šanci, že se dostanou do vysokopříjmové společenské vrstvy, mají průměrně nadané děti z bohatých rodin oproti talentovaným dětem z nepodnětného prostředí. Údaj se týká Velké Británie a zveřejnil ho The Independent. Na čem stojí vzdělávací politika ČR? V komentáři pro MF Dnes poukazuje Bob Kartous na fakt, že aktuální výzkumy se často míjejí s aktuální českou vzdělávací politikou. Příkladem může být snaha odbourat odklady povinné školní docházky a výzkum poukazující na vysoké riziko poruch pozornosti při brzkém vstupu do školy. Vznikne tedy pedagogická komora? Na FB vznikla otevřená skupina pro zájemce o diskusi o možném vzniku Pedagogické komory. O její podobě a podmínkách můžete hlasovat v tamním průzkumu, jehož průběžné výsledky byly zveřejněny na webu EDUin. Průměrná finanční gramotnost v české populaci. Výsledek vyplývá z průzkumu, který zadala a zveřejnila Česká bankovní asociace (ČT). Srovnání podmínek práce učitelů ve Finsku a v USA. K čemu se více přibližuje ČR?

Výrok týdne: „Za vzdělání zde neplatí pouze cca 20 %, záleží jak jim dopadla maturita, což nemusí být – dle mých zkušeností – vždy založeno pouze na reálných výsledcích. Zbylých 80 % studentů si vzdělání musí zaplatit. Na této škole stojí rok cca 400 000 rublů. Ceny i další podmínky se pochopitelně školu od školy liší. Málokdo mimo Moskvu si to může dovolit.” Zkušenosti českého vysokoškoláka ze studijní stáže na elitní ruské VŠ: Vysoká míra majetkové nerovnosti, plagiátorství jako standard, korupce vedoucích práce (Britské listy).

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • ČESKÝ DEN UČITELŮ

28. 3. je ustaven jako český Den učitelů. Jde o datum narození Jana Amose Komenského (mezinárodní Den učitelů je stanoven na 5. října), jak praví Wikipedie. V ČR proběhla nezávisle na sobě řada akcí, které měly za cíl ocenit učitelské povolání (Google News). Ministryně školství Kateřina Valachová například ocenila Plaketou Františky Plamínkové in memoriam Ludmilu Vernerovou, šikanovanou učitelku ze SOŠ Třebešín. Plaketa je pojmenována po obhájkyni ženských práv. Ocenění získalo dalších 40 učitelů (iDNES.cz). Tradičně je k tomuto dni zveřejněn výsledek ankety Zlatý Amos (ČRo Praha), která stojí na hlasování o nejoblíbenějšího učitele. EDUin chce v letošním roce pilotovat a v příštím roce spustit lokalizaci projektu Global Teacher Prize, mezinárodního ocenění pro učitele, které stojí nikoliv na oblíbenosti, ale na zhodnocení předem stanovených kritérií. S oceněním se pojí každoroční vyhlášení nejlepšího učitele v Dubaji a relativně vysoká finanční odměna. V souvislosti se Dnem učitelů se v Poslanecké sněmovně PČR konala také jednodenní konference Poslání učitel, kterou uspořádala poslankyně a učitelka Nina Nováková. Přítomní hosté zastupující učitele, studenty, legislativu, školské instituce i odborné organizace konstatovali, že učitelské poslání patří mezi společensky nejdůležitější, což silně kontrastuje s jeho podhodnocením a nízkou mírou pozornosti, jež je mu věnována. Zajímavosti: Čeští učitelé si ve srovnání se zahraničím podle dat ČŠI příliš nevěří, poslání učitele by mělo stát zejména na vysokých etických kvalitách a s technologiemi se role učitele velmi rychle diametrálně promění. Proběhlo též slavnostní představení programu Učitel naživoZajímavou infografiku připravil ke Dni učitelů Český statistický úřad. S vyšší mírou nadsázky připomněl Den učitelů před lety karikaturista Pavel Kantorek.

  • NENECH TO BÝT: ŠIKANA JAKO TÉMA PRO MLADÉ STUDENTY S MOTIVACÍ NEZIŠTNÉ POMOCI

Nenech to být je nově vytvořená elektronická aplikace, která umožňuje komukoliv, kdo je svědkem šikany či jinak agresivního chování ve školách, anonymně upozornit danou školu na to, že se tento problém vyskytl. Upozornění je adresováno pouze konkrétnímu zaměstnanci v dané škole, je-li škola do aplikace zaregistrována. Velmi krátce od samotného spuštění aplikace se do systému přihlásilo na 100 českých škol, převážně základních, o další registrace žádají stovky žáků. Aplikaci vytvořila trojice středoškolských studentů, o jejichž motivaci, cílech a dosavadních zkušenostech více v rozhovoru s jedním z nich, Janem Slámou, pro EDUin. Aktivitu velmi rychle podpořila i Kateřina Valachová, která drží šikanu jako součást své ministerské prezentace. Ministerstvo udělilo aplikaci oficiální záštitu (Novinky.cz). V boji se šikanou by měl pravděpodobně pomáhat i tzv. školský ombudsman. Z vyjádření Slávka Hrzala, jenž tento poloviční úvazek v současnosti vykonává, by se chtěl tento soustředit především a ochranu učitelů. Lze však předpokládat, že těžiště šikany leží v agresi vůči žákům. O pozadí a příčinách šikany více v rozhovoru s Ladislavem Csémym, vedoucím výzkumného týmu, jenž v roce 2015 zveřejnil zprávu z výzkumu o agresivitě na 2. stupni ZŠ (Britské listy).

  • PROČ V ČESKU VZNIKAJÍ NEVEŘEJNÉ ŠKOLY

Poslední Kulatý stůl SKAV a EDUin si vzal za cíl odhalit důvody toho, proč v ČR vznikají neveřejné školy. Souhrn nejdůležitějších závěrů poukazuje zejména k následujícímu: Panuje stále větší nespokojenost s úrovní vzdělání ve veřejných školách; jde zejména o mladší a vzdělanější rodiče se středním a vyšším sociálním statusem, kteří hledají odlišný přístup; nejčastějším požadavkem je respekt k dítěti, bezpečné prostředí a budování dobrého vztahu k sebevzdělávání. Zajímavou zkušeností je však i snaha rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami najít takovou školu, která bude jejich dítěti schopna pomoci, což je často motivací k založení neveřejné školy. Podíl dětí vzdělávaných v neveřejných školách je přitom stále velmi nízký, jde o 1,1 % dětí. Zajímavá diskuse k tématu proběhla v uplynulém týdnu na FB, kde jeden ze zaměstnanců MŠMT vyjádřil svůj osobní názor na politiku omezování vzniku a kapacit neveřejných škol ve smyslu obhajoby této politiky. V diskusi v drtivé většině převažuje nesouhlas postavený na řadě argumentů, které zpochybňují legálnost, legitimitu a samotný dopad takové politiky. MŠMT oficiálně popírá, že by takovou politiku uplatňovalo. Mezi tím pokračuje medializace případů škol, které mají lokální podporu, nicméně MŠMT je povolit nechce (ČT). Případovou studii ZŠ Dr. Tyrše v Hlučíně popisuje ve svém komentáři pro LN Tomáš Feřtek.

  • MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ POPRVÉ ZVEŘEJNILO ANONYMIZOVANÁ DATA Z MATURIT

Excelová tabulka publikovaná na stránkách novamaturita.cz obsahuje strojově čitelné údaje o podrobných výsledcích 61 765 maturantů, kteří na jaře 2016 absolvovali společnou část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Došlo tak po dlouhodobém tlaku ze strany iniciativy Maturitní data – odtajněno, za kterou stojí Oldřich Botlík jeden ze spoluautorů projektu Kalibro, který se věnuje přípravě autoevalučních nástrojů pro školy. Ministerstvem školství řízená organizace CERMAT, která odpovídá za přípravu maturitních testů a zpracování jejich výsledků roky odmítala podrobnosti o výsledcích k jednotlivým úlohám zveřejnit z obavy před údajnou dezinterppretací (např. Rádio Impuls).

Inspirace z (a do) praxe

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře

  • 4. 4., 17.00, EDUpoint Praha, Otevřená třída – Panenky s osobností – „Persona dolls“
  • 18. 4., 9. 00, Praha – Jak se vyrovnat s aktuálními problémy vzdělávání v mateřské škole
  • 20. 4., PSP ČR, Praha – Vzdělání jako základ udržitelné zaměstnanosti
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články