Jaké výzvy do škol přináší digitální věk?

4. 4. 2016
EDUin
beduin_210x210

Co přinesl týden 29. 3. – 3. 4. 2016

Témata týdne: Na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhl kulatý stůl na téma Jak odpovídat ve školách na otázky o migrační krizi? Především pravdivě! (Česká škola) Europoslankyně Michaela Šojdrová nadnesla myšlenku vzdělávacího portálu s tematickými materiály. Ty už dnes poskytuje portál Otevřené vzdělávání. Organizátoři z České středoškolské unie jsou přesvědčeni, že lze Zažít střední jinak. Přijďte se podívat v pátek 8. 4. do Skautského institutu. Apríl na České škole. Také svérázná analýza mediálního diskurzu na téma „vzdělávání“ vyšla na tomto portálu 1. dubna. Ke kampani proti „inkluzi“  – dle vlastní definice – se kromě bulvárního deníku Blesk připojil i deník KSČM Haló noviny. Tématu se věnoval nedělní Newsroom ČT24.

Výrok týdne: 

Jde o byznys, který podle mě ztěžuje přístup ke vzdělání dětem z chudších rodin. Moje dcera chodí do 5. třídy základaní školy, ve městě je gymnázium, které otevírá vždy jednu osmiletou třídu a jednu čtyřletou. (…) Zhruba přes 100 rodin platí dětem roční přípravu a doučování, kde se dokola probírají testy SCIO a CERMAT. My se s dcerou připravujeme doma, nechtěli jsem to nějak hrotit, ale co z tříměsíční přípravy víme, je to, že bez znalosti těch testů žádné dítě, byť sebenadanější, nemá šanci. Testy se v něčem hodně liší od školní výuky; kdo  neporozumí jejich systému, má smůlu.“ Rodič dítěte, které se uchází o studium na víceletém gymnáziu, v reakci na článek Tomáše Feřteka  Jednotné přijímací testy przní skutečnou vzdělanost (Respekt).

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • KDO BUDE SMĚT POSKYTOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V RÁMCI INKLUZE?  

Se zaváděním nového modelu podpůrných opatření v rámci novelizace školského zákona bude třeba proškolit české učitele tak, aby byli schopni vyrovnat se možnou přítomností dětí dříve umisťovaných do praktických škol ve svých třídách. Ministerstvo školství vydalo v této souvislosti pokyn, jenž stanovuje následující: „Lektoři vzdělávacích programů musí doložit certifikát NIDV/NÚV (vzdělávání v rozsahu 40 hodin s výstupem Lektor-implementátor pro společné vzdělávání)”. Jinými slovy, další uznatelné vzdělávání pedagogů v této oblasti bude moci poskytovat pouze Národní institut dalšího vzdělávání a Národní ústav pro vzdělávání. Zároveň podle zveřejněných dokumentů budou připraveny tzv. „šablony“ pro čerpání dotací z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání na podporu dalšího vzdělávání v rámci inkluze. Školy však, vzhledem k výše uvedenému pokynu, budou nuceny využívat pouze programů NIDV  a NÚV. Na pracovním setkání České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (24. 3.) zároveň padlo, že školení v oblasti inkluze bude zajišťovat 40 tzv. proškolených implementátorů. Hrozí, že organizace, které nabízejí vzdělávací programy v této oblasti a nemají „implementátora“, je nebudou moci uplatnit.

  • DIGITÁLNÍ VĚK A JEHO VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ

Český vzdělávací systém, stejně jako řada dalších, není schopen zachytit obrovský technologický skok, jejž způsobila digitální revoluce. Digitální technologie přesto zcela nezadržitelně pronikají do vzdělávání a záleží pouze na tom, zda se školy adaptují, nebo zda je digitální revoluce obejde. Učitelé, kteří si zásadní změnu světa, kterou technologie způsobily, uvědomují, se snaží nalézt způsob, jak jich využít v souvislosti se současným trendem školního vzdělávání: orientovaného na žáka či studenta, personalizovaného podle jeho potřeb. Specialistka na využívání technologií ve výuce Ann Feldmann na své blogu na webu Edutopia poukazuje na některé konkrétní aplikace (Aj), které mohou proměnit vzdělávání v oblastech jako je posun od frontální výuky ve třídě k poskytování zpětné vazby v rámci vedení žáků nebo využívání videa k reflexi výuky. V souvislosti s tipy na využívání technologií ve škole upozorňujeme na portál eSchool News (Aj) a na český Spomocník, editovaný Bořivojem Brdičkou.

  • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VS. VĚDA A TÉMA GLOBÁLNÍ ZMĚNY KLIMATU

V článku na webu Národní asociace učitelů přírodních věd (USA) se objevil článek shrnující výsledky výzkumu, který mezi tamními učiteli provedli vědci z Pennsylvania State University. Předmětem výzkumu bylo téma globálních změn klimatu a jeho pojetí ve školách (Aj). Většina učitelů biologie téma globálních změn klimatu  zařazuje do výuky (alespoň jednou hodinou za rok). Evidentně ale vládne dost výrazný nesoulad mezi postoji učitelů k příčinám tzv. globálního oteplování. Zatímco pouze 16 % z nich uvádí, že za těmito příčinami vidí přírodní procesy, počet těch, kteří toto sdělují svým žákům, je téměř dvojnásobný. Pouze 30 % správně zodpovědělo dotaz o výrazné shodě současného vědeckého diskursu na tom, že jsou změny způsobeny převážně člověkem (podle studie jde o 95 % vědců, kteří se problematikou zabývají). Z výzkumu tak vyplývá, že děti se ve školách o globálních změnách klimatu dozvídají z velké části informace, které jdou proti současným vědeckým poznatkům. O postojích a znalosti českých učitelů v tomto směru neexistuje evidence. Je důležité zmínit, že diskurs svého času ovlivňoval silně někdejší prezident (ekonom) Václav Klaus, jenž globální oteplování vidí jako předmět manipulace a omezování svobody.

  • JAK VYSVĚTLOVAT ŽÁKŮM A STUDENTŮM CHOVÁNÍ POLITICKÝCH ŠPIČEK?

V souvislosti s návštěvou čínského prezidenta Si Ťin-pchinga se udála řada velmi kontroverzních událostí, z nichž některé konfrontují základní právo na svobodný projev a jiné zase ukazují na cílenou manipulaci veřejného mínění, shrnuje na začátku článku o významu čínských investic v ČR Bob Kartous (Britské listy). V souvislosti s tím se ptá učitelka základů společenských věd Lucie Tykalová v otevřeném dopise prezidentu Miloši Zemanovi, co má svým studentům odpovídat na dotaz, proč pan prezident pochlebuje zemi, v níž se porušují lidská práva. Vedle toho pokládají její studenti řadu dalších dotazů na chování prezidenta (vulgarita, agresivita, lhaní, šíření nenávisti, nerespektování soudu, navádění ke kouření a pití alkoholu atp.), které lze jen těžko zodpovídat. V souvislosti s tím, je zajímavé poukázat na to, co vzkázal kanadský velvyslanec v ČR Otto Jelinek na páteční konferenci Prague Student Summit jejím účastníkům: Naše generace nepředává svět v nejlepším stavu.

Inspirace z (a do) praxe

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • 5. 4., 17.00, Praha – EDUpoint, Otevřená třída, Jak cestou pokusů a vlastního poznání poznat svět kolem sebe
  • 7. 4., 18.00, Praha – ProAction Cafe: Přijďte spoluvytvářet společensky prospěšné projekty!
  • 8.4., 15.00, Praha – Zažij střední jinak: Jak by měla vypadat výuka? + debata
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články