Kam má směřovat vysokoškolské vzdělávání v ČR?

4. 5. 2015
EDUin
bEDUin

Co přinesl týden  27. 4. – 3.5. 2015

Témata týdne: Michaela Tilton, jedna z vystupujících na konferenci Neurověda (29. 4.), se vyslovila proti soutěžení a známkování ve školách (Ona Dnes). Nadace Via vyhlásila nominace do dalšího ročníku ceny Via Bona, jejíž součástí je i cena pro mladé filantropy. V EDUpointu na Staromáku jsme ve čtvrtek 30. 4. přivítali vzácnou návštěvu: sestra Cyril Mooney, které se podařilo do značné míry změnit pohled na vzdělávání nejen v Kalkatě, ale už i v dalších velkých indických městech, sdělovala své unikátní zkušenosti s prosazováním inkluze navzdory zdánlivě nepřekonatelným problémům. Videozáznam z diskuse přineseme na EDUin.cz. O písemné části maturit, které tento týden začaly, mluvil v České televizi Miroslav Hřebecký.

Výrok týdne: 

„Je důležité, aby ti, kdo získají vzdělávání, své komunitě vraceli, čeho se jim dostalo. Na tom je založen vzdělávací přístup, který uplatňujeme na školách v Kalkatě.“ Sestra Cyril Mooney upozornila v diskusi v EDUpointu na důležitý prvek, který činí inkluzivní vzdělávání smysluplným.

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • Program vzdělávání budoucnosti hrubě opomíjený vzdělávacím systémem. Paralelní Polis, kavárna, hub (centrum spolu-práce) a kulturní centrum vytvořené v pražských Holešovicích, nabízí ve svém programu workshopy zaměřené na práci s 3D tiskem, na používání nezávislé měny Bitcoin, na strojové učení a další. Kulturní centrum DOX, jen pár bloků od Paralelní Polis, nabízí ke každé výstavě komentované prohlídky a edukativní program. Projekt Fresh Eye nabízí program zasvěcující diváka do subtilních sfér vizuální kultury. Iniciativa Mimo školu nabízí celý semestr, jehož studijní program je postaven na učení se vlastní prací, tvorbou, projektem. Podobných aktivit je celá řada a do značné míry nahrazují to, co školy neumějí nebo nemohou obsáhnout. V aktuálním dlouhodobém záměru vzdělávání v ČR (MŠMT) najdete pouze jednu okrajovou zmínku o propojování formálního a neformálního vzdělávání v kapitole Vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj.
  • Jakým směrem má jít vzdělávání na VŠ? Po dlouhých letech neshod mezi VŠ a ministerstvem školství bylo dosaženo shody na znění novely zákona o VŠ. Pravděpodobně nejvýznamnější změnou je přechod k institucionální akreditaci (akreditaci škol, nikoliv jednotlivých programů), na kterou jsme už dříve upozorňovali (komentář Boba Kartouse pro MF). Jak bylo řečeno na panelové diskusi pořádané Českou podnikatelskou reprezentací při EU (CEBRE), zákon nenaplnil v mnoha ohledech očekávání. Zástupce EDUin v diskusi upozornil na fakt, že přílišná snaha podléhat zájmům zaměstnavatelů je v rozporu s funkcí vzdělávání ve společnosti a také s dlouhodobým záměrem rozvoje vysokého školství v ČR (MŠMT). Největší spor probíhá na úrovni zaměření profesní části VŠ vzdělávání, kdy zastánci zvýšené podpory technického směru poukazují na případ Španělska a vysoké nezaměstnanosti absolventů tzv. netechnických oborů. Oponenti poukazují na odlišnou ekonomickou strukturu a na to, že tento problém trvá desetiletí. Faktem zůstává, že ČR patří mezi země se stále podprůměrnou finanční podporou studia na VŠ (Eurostudent, Aj).

  • Evropská komise potvrzuje, že rasovou diskriminaci ve vzdělávání nechce trpět: po ČR přišlo na řadu Slovensko. Slovensko je další zemí, proti které bylo ze strany Evropské komise zahájeno řízení proti porušení povinnosti (tzv. infringement proceedings) poukazující na diskriminaci romských žáků (řízení je vedeno i proti ČR, komentář Boba Kartouse v Britských listech). Server Romea si v této souvislosti všímá případu, kdy byla škola na Slovensku soudním příkazem donucena skončit s tím, co připomínalo apartheid. V souvislosti s tématem vzdělávání romských dětí přináší Romea i úvahu Dany Moree nad dokumentem Zatajené dopisy, v němž je odhalována kontroverzní praxe násilného odebírání dětí z romských rodin ve prospěch jejich budoucího vzdělání.

  • Sociální inovace v ČR: nejvýraznější v oblasti vzdělávání! Mezinárodní organizace Ashoka zveřejnila Mapu sociálních novátorů v ČR (Britské listy). Ashoka podporuje na 2 700 sociálních novátorů po celém světě, své „fellows“ má i v ČR. Stav sociálních inovací se v různých oblastech liší, právě ve vzdělávání se ale jeví být velmi aktivní a soustředěné. EDUin se octl v jejím ohnisku (HN). 

Inspirace z (a do) praxe

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • Akvárium o financování VŠ. Michal Valášek (děkan FS ČVUT), Petr Soukup (proděkan FSV UK) a Jan Louda (manažer spolupráce s univerzitami, IBM). 5. 5., 17 – 19, EDUpoint, Staromák č. p. 4.
  • Semináře Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání. Tarek Mostafa a Jan Germen Janmaat z Institute of Education při University College London, 6. a 7. 5. na PedF UK v Praze.  Podrobnosti na jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz.
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články