EDUin komentuje programové prohlášení vlády v oblasti vzdělávání

13. 2. 2014
EDUin
8400718128_e8fcc6a4e9_z

Ocenit lze především důraz na předškolní vzdělávání, vznik Národní rady pro vzdělávání a větší konkrétnost předložených návrhů ve srovnání s koaliční smlouvou.

Praha 12. února – V programovém prohlášení vlády je v pasáži věnované ministerstvu školství zmíněno několik důležitých záměrů vlády. EDUin na ně upozorňuje a zároveň připomíná, na co je důležité při realizaci vládních záměrů nezapomínat.

Je potěšující, že programové prohlášení vlády je v oblasti vzdělávání konkrétnější než koaliční smlouva a obsahuje některé důležité body.

Za důležité považujeme:

  • Návrh na zřízení Národní rady pro vzdělávání jako platformy pro odbornou diskusi. Taková instituce, kde by bylo možné debatovat o koncepčních otázkách vzdělávání, tu chybí.
  • Důraz na předškolní vzdělávání, které je rozhodující pro snižování rozdílů mezi dětmi z různých sociálních vrstev, a kde se investované peníze nejrychleji vracejí.
  • Důraz na podporu učitelské profese zavedením kariérního řádu a změnou financování regionálního školství.

Z našeho pohledu je problematické:

  • V prohlášení chybí jakákoli zmínka o významu neformálního a celoživotního vzdělávání a jeho uznávání. Není zde zmíněno, že podstatná část vzdělávání dnes probíhá mimo školy.
  • Orientace na technické obory a trh práce by neměla znamenat snížení významu všeobecného vzdělávání a důrazu na občanské kompetence.  Školy nemají připravovat absolventy čistě jen pro pracovní trh, jejich úloha je mnohem širší.

Podstatné je neopomenout:

  • Při koncipování kariérního řádu je třeba pamatovat na jeho efektivnost a smysluplnost. Dosáhnout jí nebude snadné. Jen formální kariérní řád, který nezvýší kvalitu učitelské profese a nezlepší pracovní podmínky učitelů, by situaci spíše zhoršil.
  • Je třeba pamatovat na podporu škol středního proudu a učitelské profese při realizaci všech navrhovaných opatření. Tedy například důrazem na politiku inkluze, na zavádění pomocných profesí do škol (asistentů, speciálních pedagogů), na zkvalitnění hodnocení ať už ve vztahu učitelů a žáků, tak i při hodnocení učitelů, ředitelů a škol.

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Oproti obdobné pasáži v koaliční smlouvě obsahuje programové prohlášení několik konkrétních důležitých návrhů. Rozhodně mezi ně patří návrh ustanovit Národní radu pro vzdělávání jako koncepční orgán a také doufáme, že pod změnami financování regionálního školství a zavedením kariérního řádu je ukryt především důraz na podporu učitelské profese, která nakonec vždy rozhoduje o tom, co se děti ve škole naučí.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články