Tisková zpráva: EDUin vyzývá senátory, aby vrátili sněmovně zákon o dětské skupině

Snaha o zlepšení nabídky služeb pro předškolní děti hrozí jejím radikálním zhoršením.

Praha 21. července – EDUin podporuje neziskové organizace, které vyzývají senátory, aby buď vrátili sněmovně návrh zákona o dětské skupině, nebo ho sami upravili tak, aby se povinná registrace a z ní vyplývající stavební a hygienické požadavky na zařízení pro předškolní děti týkaly opravdu jen zřizovatelů dětských skupin. Dosavadní vágní znění zákona umožňuje tyto nepřiměřené požadavky uplatnit na desítky dalších zařízení, a tím je fakticky zlikvidovat. Tomu je třeba zabránit a senátoři mají možnost to při jednání, které proběhne tento týden, udělat.

Podoba zákona vede k absurdnímu výsledku. Měl zlepšit situaci desetitisíců rodičů, kteří nenašli pro své děti místo v mateřské škole. Hrozí ale, že jeho reálným důsledkem bude likvidace stovek fungujících zařízení, jako jsou lesní školky, předškolní kluby, některé skautské a jiné dětské oddíly. Není vyloučeno, že by se následky mohly týkat i mateřských a rodinných center. Upozorňujeme na několik méně známých faktů:

  • Nešťastné a příliš obecné znění §2 zákona je už součástí vládní předlohy. Přečtěte si ho:

Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající v hlídání a pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

–          V rámci obsáhlé diskuse o zákonu žádný ze zákonodárců neodhalil možné riziko, tedy že registrovat se a splňovat hygienické požadavky by muselo jakékoli zařízení, kam chodí pravidelně malé děti. Tedy třeba i předškolní kluby Člověka v tísni pro děti se sociálním znevýhodněním, skautské oddíly nebo lesní mateřské školky. To ale poslanci neřešili, debata se vedla o zcela jiných věcech.

  • Pozměňovací návrh, který tento problém řeší, podala Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Ten by zajistil, že registrace a tedy i požadavky ze zákona vyplývající, by se týkaly jen vznikajících dětských skupin. Přečtěte si doplnění §2 zákona:

…hygienických návyků dítěte, provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 tohoto zákona (dále jen oprávněný poskytovatel).

–          Žádný poslanec během rozpravy a tří čtení nevysvětlil, v čem nebezpečí spočívá. Sama ministryně Marksová se k pozměňovacímu návrhu Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny postavila negativně. Byl zamítnut poměrem 66 : 47 hlasům.

–          Odklad platnosti hygienických předpisů (počty záchodů, rozměry místností) o jeden rok problém neřeší. Pro mnoho zařízení jsou to zcela nesmyslné požadavky.

–          Senát je poslední místo, kde je možné následkům zákona účinně zabránit. Snaha některých politiků zákon pustit a pak situaci „nějak“ vyřešit je nebezpečná a nepřípustná.

 Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, o.p.s., řekl: Zákon o dětské skupině měl pomoci těm, pro které nezbylo místo v běžných mateřských školách. Jeho znění je ale tak nešťastné, že naopak masivně uškodí tisícovkám dětí a rodičů, kteří využívají služeb mateřských center, dětských oddílů, lesních školek a dalších nestátních předškolních zařízení. Je to zásah tak brutální, s tak velkými potenciálními škodami, že nepředpokládám, že by šlo o záměr zákonodárců. Jen o nedorozumění, omyl a přehlédnutí. Doufám tedy, že tuto chybu co nejdříve napraví.“

Přidat komentář

2 komentářů k "Tisková zpráva: EDUin vyzývá senátory, aby vrátili sněmovně zákon o dětské skupině"

avatar
  Odebírat komentáře  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozorňovat mě na
Jana Karvaiová
Jana Karvaiová

No vidíte,a já se naivně domnívala, že dětské skupiny budou právě zcela jednoduché na zřízení. Že si nasmlouvám s 5 rodiči hlídání a budu hlídat děti doma – kuchyň, 2 wc,koupelna,pokoj.To by přece pro děti mělo stačit.Víc než mini záchod a bezdotykový kohoutek je přece důležitější, aby děcka nehlídaly nějaké „ujeté“ ženské, které to budou dělat jen pro peníze a děti se třeba celý den budou jen dívat na video. To vidím jako problém. Ne prostory a jiné blbiny.

Zuzana Neradová

A kde by byla záruka, že ta „ujetá“ ženská nejste zrovna vy? Nebo ne třeba konkrétně vy, ale jakákoliv jiná žena, co vychovala pět dětí a má hned pocit, že je mist na výchovu… Vy třeba „ujetá“ být nemusíte, ale kdokoliv jiný s podobným nápadem klidně být může…