Tisková zpráva: Maturita z matematiky by měla být povinná jen tehdy, pokud se změní

ilustrační obrázek. by Danny (flickr.com)(CC BY 2.0)

EDUin komentuje změny ve státních maturitách, jak je navrhuje ministr Marcel Chládek

Praha 5. května – Změny navržené v pátek ministrem školství mohou přinést zefektivnění státní maturity, ale je třeba o nich ještě diskutovat v rámci kulatého stolu, který ministerstvo k maturitám zřídilo. Některé z nich se totiž vydaly směrem, jenž jen těžko přinese skutečné zlepšení středního vzdělávání. Platí to především o rozdělení maturit pro gymnázia a odborné školy.

Ministr školství Marcel Chládek představil při příležitosti zahájení letošních maturit změny, které plánuje v nejbližších letech zavést. Nejvíce pozornosti vzbudila povinná zkouška z matematiky, ale stejně významné je například i oddělení maturit pro gymnázia a odborné školy.

EDUin jednotlivá navržená opatření komentuje a naznačuje, kde vidí možná rizika:

  • Elektronické testy

Administrace maturitních testů prostřednictvím počítače je rozumná cesta k zefektivnění a zlevnění maturity. Je ale třeba si ujasnit, jakým způsobem bude možné zpracovávat touto cestou složitější otevřené úlohy a to především v matematice.  Otázka také je, zda jsou střední školy pro tento typ maturity dostatečně vybavené.

  • Povinná matematika

Směřovat k tomu, že matematika bude povinnou součástí státní části maturity, má smysl. Ale jen v případě, že se podoba maturitních testů změní. Ty současné sice nejsou nijak obtížné, ale zaměřují se především na práci s algebraickými výrazy. Minimální prostor je věnován schopnosti logicky a strukturovaně přemýšlet, s porozuměním číst grafy a tabulky, případně je zpracovávat. Tedy na dovednosti, které patří k intelektuální výbavě každého maturanta.  Škola by měla matematiku studentům představit jako samozřejmou součást praktického života, což znamená změnu výuky i přípravy učitelů. Teprve pak má smysl zavádět povinnou maturitu z matematiky.

  • Oddělená maturita pro průmyslovky a gymnázia

Snahu řešit odlišné hodinové dotace a úrovně kompetencí oddělením maturit pro gymnázia a odborné školy nepovažujeme za rozumnou. Efektivnější by bylo jít cestou, kterou navrhovala předchozí ministerská komise pro reformu maturitní zkoušky. Stát ať ověřuje prostřednictvím testů a písemných prací to, co považuje za nutné společné minimum, vyšší nároky a odborná specifika jednotlivých škol ať se promítnou do profilové – školní části maturity. Dát v tomto směru školám autonomii a pravomoci bude levnější a efektivnější. Jak ukázala historie státní maturity, stát a jeho organizace jen obtížně dokážou z centra připravit maturitu tak, aby opravdu ověřila odborné kvality studentů.

  • Pro učně mistrovská zkouška

Samotná myšlenka zavést pro učně možnost složit po ukončení studia během několika let zkoušku, která by v jejich případě nahradila maturitu a umožnila pokračovat v bakalářském studiu v oboru jejich působnosti, je dobrá. O podobě mistrovské zkoušky ale zatím existují jen nekonkrétní představy, navíc existuje více navzájem se lišících koncepcí. Je třeba také vzít v úvahu, že toto řešení by musely akceptovat i vysoké školy. Tady jsme zatím na samém začátku debaty.

  • Vyhlašování maturitních témat prostřednictvím rozhlasu a televize

Ministr tento krok zdůvodňuje snížením nákladů. V časech e-mailů a elektronické administrace maturitních testů by ale šlo spíš o folklór bez valného smyslu. Pokud budou školy připojeny pro vyplňování testů, zcela jistě jim bude možné bezpečně a spolehlivě doručit i maturitní témata.  Vyhlášení rozhlasem lze brát snad jen jako záložní variantu doručení.

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, o.p.s., řekl: „S panem ministrem Chládkem se shodneme, že zavedení povinné maturity z matematiky má smysl až ve chvíli, kdy se změní způsob její výuky a maturita bude ověřovat v této oblasti ty kompetence, které skutečně užije každý absolvent střední školy. Tedy spíše schopnost matematického myšlení v praktickém životě, než schopnost počítat a pracovat s matematickými výrazy. Tuto počtářskou část matematických kompetencí může ověřovat školní část maturity tak, jak každá ze škol uzná za vhodné vzhledem ke svému odbornému profilu.“

Bez-názvu-3Vystoupení Tomáše Feřteka v Událostech, komentářích najdete ZDE.

 

ilustrační obrázek. by Danny (flickr.com)(CC BY 2.0)

Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook

Přidat komentář

30 komentářů k "Tisková zpráva: Maturita z matematiky by měla být povinná jen tehdy, pokud se změní"

Upozorňovat mě na
avatar
Seřadit dle:   nejnovějších | nejstarších | nejoblíbenějších
wpDiscuz