Tisková zpráva: Přijímání dětí do ZŠ by mělo respektovat zákon i etická kritéria

ilustrační foto. by Ian Burt (flickr.com) (CC BY 2.0)

Ombudsmanka Anna Šabatová vydala návod pro ředitele i rodiče, který postupně přijímání i kritéria výběru shrnuje.

Praha 15. 1. 2016 – Ředitelé českých ZŠ by měli dodržovat právní nárok dětí na vzdělávání ve spádových školách a v případě nízké kapacity upřednostnit ty uchazeče, kteří splňují legitimní a předem jasně deklarovaná kritéria. Pokud počet spádových dětí převyšuje kapacitu školy, může ředitel stanovit, na základě jakých kritérií upřednostní některé děti před jinými (např.starší sourozenec ve škole, absolvování mateřské školy při základní škole). Stejně tak v případě, že je o školu větší zájem i mezi nespádovými dětmi a škola má kapacity je přijmout. Jako nejspravedlivější řešení takové situace navrhuje ombudsmanka losování.

Nová legislativa, která s účinností od 1. 9. 2016 zavádí odlišný přístup k dětem se speciálními potřebami v běžných ZŠ, může mít různé důsledky. Jedním z nich může být snaha některých ředitelů škol vyhýbat se přijetí některých žáků, ať už s mentálním handicapem, případně žáků ze sociálně slabého prostředí.

Taková snaha by však narážela na právní nároky rodičů a dětí na vzdělávání ve spádových školách. I v případě, kdy škola nebude schopna kapacitně uspokojit zájem uchazečů s právním nárokem, existuje legitimní postup, jejž by měli ředitelé dodržovat.

Ombudsmanka Anna Šabatová v souvislosti s možnými dopady legislativní změny vydala návod k postupu pro ředitele i rodiče. Doporučená řešení sledují zejména ústavní požadavek rovného přístupu ke vzdělávání.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Na některé ředitele českých škol bude nepochybně vyvíjen tlak ze strany rodičů, kteří si nebudou přát, aby jejich děti sdílely třídu s dětmi tzv. inkludovanými. Doporučení ombudsmanky jim dávají smysluplné argumenty, jak na případný nátlak reagovat. Nepochybně si to většina z nich uvědomuje, záleží spíše na ochotě držet se eticky přijatelného řešení. Zároveň je dobré, že i rodiče mohou lépe posuzovat, jak se škola k přijímání žáků postavila.“

Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook

Přidat komentář

5 komentářů k "Tisková zpráva: Přijímání dětí do ZŠ by mělo respektovat zákon i etická kritéria"

Upozorňovat mě na
avatar
Seřadit dle:   nejnovějších | nejstarších | nejoblíbenějších