V debatě o inkluzi a selekci v našich školách převážil názor, že každému dítěti je nejlépe „mezi svými“

Praktické školy i víceletá gymnázia diskutující považují většinově za užitečná.

Praha, 21. března 2013 – V rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání  byla uzavřena debata o klíčovém tématu českého vzdělávacího systému, kterým je předčasné rozdělování různě nadaných, případně handicapovaných dětí do oddělených vzdělávacích proudů. Přestože vyspělé školské systémy od této cesty ustupují, v české odborné i rodičovské veřejnosti převažují názory, že společná škola pro všechny děti je nevyhovující řešení.
Z diskuse vyplynulo, že:
 • Integrace, tedy schopnost běžných škol přijmout dítě s nějakým handicapem, má prakticky všeobecnou podporu u odborné veřejnosti.
 • Inkluzivní škola je považována za žádoucí cíl v daleké budoucnosti. Dokud se ale nezmění zásadním způsobem možnosti ZŠ zaměstnat speciální pedagogy, etopedy a další podpůrné profese, není možné o inkluzivní škole uvažovat.
 • K inkluzivní škole bychom měli dospět přirozenou cestou větší podpory ZŠ, které postupně budou naplňovat ty funkce, jež dnes plní praktické a speciální školy.
 • Zavedení inkluzivního vzdělávání vnímá podstatná část rodičů jako omezení svého práva na svobodnou volbu školy.
 • Současný model vzdělávání různě nadaných dětí v různých typech škol je většinově vnímán jako správný a měl by zůstat i v budoucnosti zachován, protože vyhovuje dětem i jejich rodičům.
Menšinový názor je:
 • Inkluzivní školu je třeba si stanovit jako jasný cíl vzdělávací politiky s jasným termínem realizace. Současná praxe poškozuje velkou část dětí, které tyto školy navštěvují, a jde o praxi neudržitelnou i z hlediska mezinárodního práva.
Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Debatu na stránkách ceskomluvi.cz sice nelze považovat za reprezentativní průzkum, ale v každém případě signalizuje to, co z veřejných debat a vystoupení je cítit dlouhodobě. Že postoj odborné i rodičovské veřejnosti k představě, že by měly všechny děti dejme tomu do patnácti let chodit do společné školy, je velmi odměřený. A to i přesto, že přesně tak je to v onom tolik chváleném finském školství. Zdejší veřejnost má ale za to, že na něco takového nejsme připraveni a vnímala by takový krok jako omezení svobody vybrat si školu podle svých představ.“
Kontakty:
 • Zdeněk Slejška, ředitel EDUin o. p. s.
  e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz , mobil: 605 967 368
Poznámky pro editory:
 • Celou debatu o inkluzi a selekci můžete sledovat ZDE.
 • Starší tiskové zprávy o kampani ČMoV najdete ZDE.
 • Inkluzivní škola přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelaci, postižení, rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich potřeb. Existence různorodosti je přitom vnímána jako obohacení a přínos. Více se dozvíte na www.inkluze.cz
 • Česko mluví o vzdělávání je půlroční projekt podpořený Nadací OSF Praha, Google ČR, IBM ČR, Microsoft ČR, Scio.cz, InBorn, Koučink Akademie a Duhovka Group.  Jeho cílem je informovat prostřednictvím diskusí a médií co nejširší veřejnost o aktuálních problémech vzdělávání a zvýšit tak tlak na politickou reprezentaci, aby hledala adekvátní řešení.
 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

Přidat komentář

4 komentářů k "V debatě o inkluzi a selekci v našich školách převážil názor, že každému dítěti je nejlépe „mezi svými“"

avatar
  Odebírat komentáře  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozorňovat mě na
Zdenek

KONEČNĚ NĚKDO NAZVAL VECI PRAVÝM JMÉNEM: Cituji: „ZŠ, které postupně budou naplňovat ty funkce, jež dnes plní praktické a speciální školy.“ Ale nejprve provedeme selekci v podobě odchodu žáků na VG.

Jirka
Jirka

Základní školy nikdy nemohou poskytnout výuku a výchovu pro některé žáky s určitými problémy, teď mám na mysli problémy se zvládnutím učiva, různé dis atd.Pro tyto žáky je umístění ve spec. škole doslova záchranou a pomocí. V ZŠ si jich učitelé nebudou moci všímat a patřičně věnovat,v třídě, kde je 30 a více žáků to prostě dobře nejde. Vím čem mluvím, učil jsem na zvl. učilišti.Vzpomínám na to,jako na vrchol své ped.práce. Bylo to nádherné!

Michal
Michal
„Inkluzivní škola přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelaci, postižení, rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich potřeb.“ Individuální péči může zajistit lékař, právník, psycholog v poradně, terapeut v ordinaci. Ale NIKDY učitel s dvaceti až třiceti zcela nesrovnatelnými jedinci pohromadě v jediném prostoru. Než zjistí aktuální diagnózu jediného žáka ve třídě, těch zbývajících dvacet mu ohlídá kdo?? A učit začne kdy? Jakou zvolí metodu, když musí přihlédnout ke stavu, zájmu, potřebám a možnostem každého dítěte a každému vyhovuje jiná metoda, jiný postup, dokonce i jiná volba učiva? Zaplatíme každému žákovi vlastního… Více »
Martin Gust
Martin Gust

Ale vysvětlujte to nadšeným idealistům. Ti nepřestanou dokud se všechno nesesype na hromadu, od které se pak odtáhnou se slovy: „Já přece nemohl tušit, že to takhle dopadne. Naše myšlenka byla úplně jiná.“