2. evropský kongres učitelů francouzštiny – rozhovor s Mgr. Helenou Dlaskovou

Praha, 8. – 10. září 2011 – Rozhovor s Mgr. Helenou Dleskovou, předsedkyní Sdružení učitelů francouzštiny v ČR a předsedkyní organizačního výboru 2. evropského kongresu učitelů francouzštiny pořádaného v Praze ve dnech 8. – 10. září 2011.

Evropský kongres učitelů francouzštiny pořádají Mezinárodní federace profesorů francouzštiny (FIPF) a Sdružení učitelů francouzštiny v České republice (SUF) podruhé ve střední Evropě.

Ano, první ročník se konal v r. 2006 ve Vídni a Praha byla vybrána pro rok 2011.V rámci kongresu se učitelé zamýšlí nad úlohou francouzštiny jako jazyka mateřského či druhého cizího jazyka v kontextu současné i budoucí Evropy i v kontextu globalizovaného světa, věnují se aktuálním didaktickým problémům, zabývají se možnostmi zdokonalení výuky francouzštiny i za přispění techniky. V neposlední řadě je kongres místem setkávání učitelské veřejnosti a platformou pro výměnu jejich zkušeností.

 

Slavnostní zahájení a zakončení kongresu se uskuteční ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Můžete nám prozradit alespoň některé hosty těchto dvou slavnostních dní?

Jsme rádi, že mezi významnými hosty kongresu budou J. E. pan Pierre Lévy, velvyslanec Francouzské republiky v Praze, pan Xavier Darcos, ředitel Francouzského institutu, samozřejmě pan Jean-Pierre Cuq, předseda FIPF stejně tak jako předsedové obou komisí.

Úvodní plenární přednášku „Zodpovědnost profesora jazyků tváří v tvář globalizaci“, přednese pan Jean-Marc Defays z univerzity v Lutychu, na závěr kongresu pak pan Jacques Rupnik promluví na téma „Pohledy na Evropu z Paříže a Prahy“.

 

Samotný kongres se koná na Vysoké škole ekonomické v Praze, jaký je jeho program? Kteří přední evropští lingvisté se kongresu zúčastní?

Po slavnostním zahájení dne 8. září dopoledne se již odpoledne rozběhne vlastní program kongresu s přednáškami, diskusemi u kulatého stolu a více než 200 vystoupeními učitelů. Naprostá většina příspěvků je zaměřena didakticky, učitelé se s námi podělí o své zkušenosti s novými postupy při výuce francouzštiny.

Součástí kongresu bude také další vzdělávání učitelů, účastníci obdrží certifikát FIPF.

Tento program potrvá až do soboty 10. září, odpoledne pak proběhne slavnostní zakončení kongresu.

Mezi předními lingvisty a didaktiky, kteří prosloví zásadní přednášky, budou např. Jean-Marie Klinkenberg a Jean-Marc Defays z univerzity v Lutychu, Michel Boiron ze střediska CAVILAM a Michel Candelier z univerzity v Maine.

 

Můžete nám v krátkosti představit významnou osobnost pana prof. J. Hendricha, čestného předsedu Mezinárodní federace učitelů živých jazyků (FIPLV) a čestného předsedu Sdružení učitelů francouzštiny (SUF).

Doc. PhDr. Josef Hendrich, CSc je filolog mezinárodního významu a pedagog, nestor českých filologů (nar. 1920).

Po studiu angličtiny a francouzštiny na Filozofické fakultě UK, které ukončil po válce, učil na Jazykové škole v Praze a zabýval se strukturou a fonetikou francouzštiny. Začátkem 60. let napsal s kolegy učebnici Francouzština běžná a hospodářská, která se stala nepřekonanou českou učebnicí francouzštiny po dobu více než třiceti let, později pak další učebnice. Od r. 1966 učil francouzštinu na Pedagogické fakultě UK, kde vychoval mnohé generace učitelů francouzštiny. Od r. 1974 do odchodu do důchodu v r. 1985 vedl oddělení postgraduální jazykové výuky vysokoškolských odborníků (JASPEX). Docentem byl z politických důvodů jmenován až po roce 1990. Až do roku 2000 byl šéfredaktorem časopisu Cizí jazyky.

Jeho mezinárodní aktivity se soustředily především na práci v Mezinárodní federaci učitelů živých jazyků (FIPLV) kde byl po několik funkčních období místopředsedou a v letech 1978 až 1980 jejím předsedou. V roce 1995 byl jmenován důstojníkem Řádu akademických palem.

 

Můžete nám přiblížit téma Vaší přednášky?

Bohužel práce na přípravě kongresu je natolik náročná a trvá již nejméně rok, takže jsem neměla čas připravit si vlastní příspěvek. V programu se ale objeví mnoho mých českých kolegů, členů našeho sdružení, např. doc. Marie Fenclová ze Západočeské univerzity v Plzni s přednáškou „Chvála chyby“ i další kolegové a kolegyně.

 

Pořadatelem kongresu je Sdružení učitelů francouzštiny v České republice, jaké jiné aktivity pro učitele francouzštiny vaše nezisková organizace připravuje v době konání kongresu?

Chceme účastníkům kongresu přiblížit naše hlavní město i naši kulturu, proto kulturní komise připravila procházky Prahou s pracovními listy, které povedou studenti francouzštiny, dále pak prohlídku Obecního domu, představení Laterny Magiky i folklorního souboru VŠE Gaudeamus.

Všichni účastníci jsou pak pozváni na večírek do krásného prostředí Valdštejnské zahrady.

 

Mezinárodní federace profesorů francouzštiny (FIPF) v současné době připravuje další světový kongres, kde se bude konat? Jaké další evropské město se může těšit na setkání z frankofonní oblasti?

Mezinárodní federace učitelů francouzštiny pořádá kongresy učitelů francouzštiny na světové úrovni každé čtyři roky vždy v jiném významném městě. Můžeme uvést např. Paříž, kde se světový kongres konal v r. 2000 za účasti 3000 učitelů francouzštiny, dále pak Atlanta v r. 2004. V r. 2008 bylo místem konání město Québec, které právě slavilo 400. výročí svého založení.

Na tomto posledním kongresu bylo rozhodnuto, že v r. 2012 se místem konání stane jihoafrické město Durban. Tento kongres se již připravuje a očekáváme, že budeme moci v Praze přivítat své kolegy z Durbanu.

O místě konání 3. evropského kongresu nebylo zatím rozhodnuto.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments