5 nepravd a paradoxů státní maturity, 5 opatření na její zkvalitnění

7. 6. 2011
EDUin

Dnes končí státní maturity, EDUin navrhuje opatření, která umožní zvýšit kvalitu závěrečné středoškolské zkoušky

Praha 7. června 2011 Ministerstvo školství a CERMAT opakovaně šíří nepravdivé informace o průběhu státních maturit. Některá opatření v jejich organizaci navíc způsobují paradoxní a absurdní situace. EDUin proto navrhuje několik jednoduchých opatření, která by umožnila zprůhlednit organizaci závěrečné středoškolské zkoušky a do příštího roku zvýšit její kvalitu a vypovídací schopnost. Velmi podobné požadavky najdete i v brněnské studentské výzvě ministru Dobešovi, které se objevila na internetu během uplynulého víkendu a zatím ji podepsalo přes 2300 studentů.

Za nepravdivá tvrzení a nesmyslná opatření ministerstva školství považujeme:

 • Fakt, že testová zadání a výsledky testů mají zůstat utajená. Způsobuje to totiž paradoxní situaci, kdy si nejen studenti, ale i učitelé nemohou normálním způsobem ověřit výsledky své vlastní práce. Veřejnost včetně odborné navíc nejenže nemůže zkontrolovat kvalitu práce Cermatu, ale nemůže ani proběhnou reálná debata o slabých a silných místech maturity a možných cestách, jak ji zlepšit.

 • Je absurdní předpokládat, že lze utajit něco, co dostane do ruky více než sto tisíc lidí. Navíc není pravda, že za únikem maturitních testů stojí neuvážliví studenti, kteří si je nafotografovali na mobilní telefon. Většina uniklých testů jsou oskenovaná zadání a na internet je umístili pravděpodobně pedagogové, kteří jsou proti utajování testů. Ministr Dobeš jen maskuje fakt, že část pedagogů zásadně nesouhlasí s jeho postupem.

 • Není pravda, že utajování testů je běžné. Je tomu přesně naopak. Jsme spolu s Tureckem jedinou zemí, která má podobnou zkoušku a  rozhodla se pro takto přísný režim utajení. Stačí se podívat na míru otevřenosti, kterou uplatňuje na svých stránkách slovenský „cermat“ NÚCEM.

 • Jedním z paradoxů nové státní maturity je, že její váha je při přijímání na vysoké školy ještě menší, než tomu bylo u „školních“ maturit v předešlých letech. Důvodem je pozdní termín konání, kdy její výsledky některé vysoké školy nemohou vzít v úvahu přinejmenším z časových důvodů.

 • Paradoxní je i  skutečnost, že státní maturita fakticky celkovou úroveň závěrečné středoškolské zkoušky spíše snížila, než zvýšila. Důvodem je fakt, že přes 90 % studentů si vybralo základní úroveň maturity, jejíž požadavky jsou jednoznačně nižší, než byly dříve požadavky náročnějších škol. Ale i ty se musí podřídit centralizovaným pravidlům státní maturity. Především na to si stěžují maturanti ve své petici.

 

Proto navrhujeme, aby vláda požadovala po ministru školství a řediteli Cermat tyto kroky:

 • Zveřejnit přehledný rozpočet letošní státní maturity, aby bylo možné posoudit, jestli jsme za obdrženou veřejnou službu zaplatili přiměřené peníze.

 • Zveřejnit zadání a  správné odpovědi všech maturitních testů v Cermatem autorizované podobě, aby mohla začít veřejná i odborná diskuse o kvalitě maturity a možnostech jejího zlepšení.

 • Odborné veřejnosti je třeba zpřístupnit také „položkovou analýzu“ všech testů, protože právě tato statistická metoda umožňuje nejpřesněji posoudit didaktickou kvalitu jednotlivých úloh i  testů jako celku.

 • Připravit návrh organizačních opatření, která by umožnila zlepšit kvalitu příštího ročníku státní maturity (předsunout písemné testy před praktické a ústní zkoušky, zajistit kvalitnější přípravu, pilotování a ověřování testových úloh, hledat cesty ke zlevnění a organizačnímu zefektivnění státní maturity).

 • Přistoupit ke zveřejnění obchodních smluv a zadání výběrových řízení spojených s přípravou státní maturity alespoň v té míře, jakou uplatňuje slovenský NÚCEM.

 

Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin o.p.s., řekl: „Pokud nechce ministr školství Josef Dobeš státní maturitu v očích veřejnosti zcela zdiskreditovat, je třeba, aby učinil co nejrychleji opatření k jejímu organizačnímu zjednodušení, větší transparentnosti jejího financování a především umožnil odbornou debatu o její didaktické kvalitě. Pokud tak neučiní sám, měli by ho o tyto kroky požádat premiér a vláda. Jen tak je možné uchránit před znehodnocením stamilionové investice do projektu státní maturity.“

Kontakty:

· Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin o.p.s.
e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz, mobil: 605967368

·Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin o.p.s.
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602687016

Poznámky pro editory:

 • Zadání maturitních testů, případně správné odpovědi a komentáře naleznete ZDE.

 • Studentskou výzvu ministru Dobešovi ke zkvalitnění státních maturit, kterou podepsalo k dnešnímu dni přes 2300 lidí, najdete ZDE.

 • Ověřit si, že uniklé testy jsou naskenované, tedy je nemohli na web pustit studenti, si můžete třeba ZDE.

 • Podrobnější informaci, kde a jak je v zahraničí zvykem zveřejňovat maturitní testy a jejich výsledky najdete ZDE.

 • Míru otevřenosti a  ochoty informovat veřejnost o přípravě státní maturity můžete posoudit například na stránkách slovenského „cermatu“ NÚCEM (ZDE).

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

 • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články