bEDUin 4/2012

 

Co přinesl týden 23.-29.1.2012

Klíčová témata týdne:

eurofondy, reforma vysokých škol, akce „Stydím se za nejlepšího ministra školství“, revize RVP

Výrok týdne

„To, co budeme učit ve školách, je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, která jako národ činíme. Znalosti předávané dalším generacím, dovednosti a schopnosti, o nichž si myslíme, že je naše děti budou potřebovat v dospělosti, postoje a hodnoty, které jim chceme vštípit, jsou všechny zahrnuty v kurikulu a mají schopnost utvářet naši společnost a ekonomiku na mnoho let dopředu.“ Volně přeloženo z článku v The Guardian

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • Většina učitelů si myslí (výzkum PedF UK a Mediaresearch), že není správné, že školy musí tvořit své vlastní vzdělávací programy. Ministr Dobeš s nimi souzní a je odhodlán zakročit: Tento systém jsem zdědil. Cítím, že tu bezbřehost musím svázat, jak vždycky říkám, takovými obručemi.(Respekt) Debatu o tom, zda je lepší mít jednotné osnovy, nebo flexibilní kurikulum, vede v těchto dnech i Anglie – a odborníci upozorňují na to, že „jednotná škola“ potlačuje kreativitu učitelů a řadě dětí rigidnost osnov nevyhovuje. Na MŠMT probíhá od loňska naprosto utajeně revize RVP a nikdo neví, jakým směrem chce ministr české školy nasměřovat. Tiskový odbor MŠMT opakovaně ignoruje žádosti koalice neziskových organizací k RVP o poskytnutí těchto informací – její zástupci proto vyzvali MŠMT k odpovědi na 6 otázek podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

  • Brusel zastavil tok peněz a MŠMT s jeho důvody nesouhlasí… Jak dlouho si od ministra Dobeše necháme věšet bulíky na nos? Janek Wagner pro Českou televizi rozebral důvody, proč je potřeba o tvrzení MŠMT, že je vše bude v pořádku, pochybovat. Tvrdí také, že některá pochybení již nejde napravit a že ministerstvo o zjištěních auditu ví již od léta. Premiér Nečas by se mohl před středečním jednáním s ministerem Dobešem inspirovat blogem učitele Zdeňka Broma o tom, kterak pravidla stanovená ve třídě platí pro všechny – když je poruší učitel, musí za ně také pykat… A možná je také čas na to přiznat si, že jsme šanci ovlivnit české školství za peníze EU promarnili již dávno, Dobeš nedobeš – jak komentuje Tomáš Feřtek ve svém blogu.

  • Přečtěte si, proč se stydíme za „nejlepšího ministra školství“ a stáhněte si placku. Na Facebooku sledujte, kde jsou již vyrobené placky k dispozici.

  • V Rakousku se školné na vysokých školách právě ruší, protože se ani po 8 letech neukázalo jako výhodné, a v ČR pokračuje debata o reformě terciárního vzdělávání. Prof. Jiří Zlatuška pro Český rozhlas komentoval slova prezidenta Klause, který je „falešnou hrou o akademickou svobodu velmi pobouřen“, a Rudolf Haňka, předseda Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání, vysvětluje v MF Dnes, proč si myslí, že se akademici bojí reforem.

  • Na posledním kulatém stole o plošném testování odmítla svou účast ČŠI. Otázky, které nemohly být položeny, zaslali proto odborníci ústřední školní inspektorce, Olze Hofmannové, pomocí videoblogu. Výstup z kulatého stolu si přečtěte nebo poslechněte zde.

Inspirace z praxe

Akce tohoto týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • 1.2. I české školy mohou být Světové – setkání pedagogů, škol, neziskových organizací i odborníků v oblasti vzdělávání (Praha)

  • 3.2. konference Celoživotní učení a sociální politika: vazby a přesahy (Praha)

Odebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments