bEDUin 5/2012

6. 2. 2012
EDUin
bEDUin

Co přinesl týden 27.1.-4.2.2012

Klíčová témata týdne:

Zpráva OECD o českém systému hodnocení, dotace EU, výsledky testování

Výrok týdne:

„Nemám židli přirostlou k zadnici, jsem v úřadu proto, abych dělal reformy. Kdybych se pevně držel
židle, to by mě nebavilo, to by nebyl ten adrenalin.“
Josef Dobeš ve vyjádření pro Metropoli

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

 • OECD identifikovala hlavní nedostatky systému hodnocení žáků, učitelů a školského systému v ČR a uvedla
  doporučení, jak by měla Česká republika dále postupovat. EDUin uveřejnil první část materiálu. OECD
  upozorňuje například na to, že standardy musí obsahovat i ty dovednosti, které nejsou testovatelné
  plošnými testy, a musí vzniknout ještě před vznikem testů. Pilotní testování proběhlo v ČR již v prosinci,
  standardy byly zveřejněny v naprosté tichosti minulý týden na stránkách MŠMT a vykazují přesně ty nedostatky, které OECD kritizuje. EDUin na materiál OECD upozornil dnes v tiskové zprávě také proto, že ministr školství zrušil původní plánovanou tiskovou konferenci na toto téma.
 •  

 • Na veřejnost se dostaly závěry MŠMT k plošnému pilotnímu testování žáků v 5. a 9. třídách. Podle nich jsou žáci špatní v angličtině, čeština a matematika je na dobré úrovni. Svoje závěry z výběrových šetření
  deváťáků zveřejnila i společnost Scio: žáci se zhoršili nejvíce v matematice, o něco méně i v češtině. Naopak
  v angličtině došlo ke zlepšení (Scio porovnává výsledky s testováním žáků před 6 lety). Bylo by vhodné
  zkoumat rozdílnost výsledků a faktory, které mohly výsledky ovlivnit – podoba testů, způsob testování,
  způsob vyhodnocování… Tyto údaje by mohly být pro debatu o způsobu testování v ČR důležité.
 •  

 • Žalostnou výmluvu si našel ministr Dobeš s pomocí své strany pro odrážení kritiky projektů Sport a Okno,
  které se podílely na tom, že Brusel pozastavil České republice dotace. Vít Bárta nyní tvrdí, že oba projekty
  Brusel neviděl. Zdá se, že český čtenář novin je schopen udržet myšlenku déle než pan Bárta – Česká pozice
  citovala již na začátku ledna z dopisu EK, kde se o obou projektech jmenovitě hovoří („Projekty s významnými
  alokacemi prostředků – Okno a Sport – nekorespondují správně s hlavním cílem prioritní osy 3 a vlivem na individuálnívzdělávání. Co víc, vznášejí vážné pochyby, zda jejich objem může přinést nějaké smysluplné výsledky…“ Peter Stub Jorgensen). Ovšem i kdyby tomu tak nebylo, podstatné je přeci to, že ministr oba projekty opakovaně hájil a hodlal je prosadit. V souvislosti s Dobešovým výrokem o vlastní zadnici by se nám ulevilo, kdyby si tedy mohl adrenalin pumpovat konečně již na nějaké jiné, pokud možno neškodné židli a nedohazoval podstatné židle ve školském resortu lidem, jako je pan Baumruk.
 •  

 • V USA byly změněny standardy pro čtenářskou gramotnost, dopady to bude mít do výuky: učitelé by měli
  vynechat aktivity před samotným čtením (předvídání), pokládat otázky k textu, aby žáci mohli užít text na
  zdůvodnění odpovědi (místo vztahování k vlastní zkušenosti, vyjadřování vlastních názorů a pocitů) a měli
  by věnovat dostatek času na opakované čtení jednoho textu.
 •  

 • Děti, které při hodině vykřikují, mohou skrývat velký potenciál. Podle britské studie mohou takové děti
  dosahovat lepších výsledků než děti hodné a ukázněné. Může to být i projev schopnosti označované
  jako „vůdcovství“ (leadership), jak ukazuje jiná zahraniční studie opírající se o dlouhodobý výzkum.
  Studie přináší informace o tom, jak „vůdcovství“ rozvíjet a podporovat – zajímavý impuls pro české
  školní prostředí, kde mnohdy stále ještě platí heslo „nevyčnívej“. Několik amerických států hodlá
  dokonce měřit, jak školy podporují rozvoj kreativity žáků – odborníci ale poukazují například na to, že
  některé postoje zásadní pro kreativitu, jako je ochota riskovat a poučit se z chyb a schopnost použít
  způsoby řešení problému ve zdánlivě nesouvisejících situacích, se nedají naučit.

Akce tohoto týdne (výběr z EDUkalendáře)

 • 6.2. konference Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit (Praha)
 • 8.2. „Matematika s chutí“ – úvodní tisková konference (Praha)

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články