Boj o Hejného matematiku a za ústavní hodnoty

19. 3. 2018
EDUin
beduin_210x210

Co přinesl týden 12.3. – 18.3.

Témata týdne: Jak je to s domácími úkoly ve školách. EDUin v tiskové zprávě shrnul legislativní rámec a praxi zadávání a hodnocení domácích úkolů ve školách včetně doporučení přihlédnout k rodinnému zázemí žáků. Varkey Foundation provedla průzkum, ze kterého vyplynulo, že čtvrtina rodičů tráví pomocí s domácími úkoly až 7 hodin týdně. Výzkum proběhl v 29 vybraných zemích a účastnilo se ho 27 830 rodičů, Česká republika do průzkumu zahrnuta nebyla. Ovlivňují dezinformační weby výuku na středních školách? V debatě o mediální výchově se potkali Michal Kaderka a Václav Klaus ml. (FTV Prima). Úlohy v přijímacích zkouškách na VŠ řeší stejně dobře chlapci i dívky. Zjištění přinesla analýza výsledků Národních srovnávacích zkoušek (Scio). Dětí mladších tří let je ve školkách už dnes 46 000. To je trend, který nezastavíme. Spíše vyřešme, jak to udělat, aby byly v dobrých podmínkách. (Ivana Lacinová, Hana Splavcová, Asociace předškolní výchovy, v debatě Dvouletí v mateřských školách v Akváriu 13. 3.). Hlasování v ceně EDUína běží už jen do 25. 3. Ještě stále je otevřeno hlasování veřejnosti mezi 12 nejlepšími projekty a iniciativami inovujícími české vzdělávání. Již bylo rozdáno přes 3 tisíce hlasů, podpořte i Vy svého favorita.

Výrok týdne: „Mediální výchovu můžeme v systému českého školství označit za problém někoho jiného (…) většina učitelů se spoléhá na to, že to udělá někdo jiný a ve výsledku to neudělá nikdo.“ Michal Kaderka o stavu mediální výchovy ve školách pro Blesk.cz.

Novinky: 

  • MINISTR PLAGA: PENÍZE NA INKLUZI JSOU; REFORMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ ODLOŽÍME                                                                                        

Ministr školství Robert Plaga upřesnil ohlášenou revizi inkluze. Z analýzy, kterou provedlo ministerstvo školství, vyplynulo, že si učitelé nevědí rady s rolí asistentů pedagoga a místo, aby jejich podporu využívali, pokud možno, pro celou třídu, chápou je často jako osobní asistenty konkrétního dítěte. Řešením proto není snižování financí na asistenty pedagoga, ale osvěta, jak jejich práci využívat. Plaga také přislíbil snížení administrativní zátěže škol při zavádění proinkluzivních opatření (MF Dnes). Ke stejnému závěru došla i tematická zpráva České školní inspekce věnovaná vybraným aspektům implementace společného vzdělávání (ČŠI).
Ukazuje se, že stát neumí dostatečně dopředu odhadnout reálné náklady zaváděných změn, případně pro reformy zajistit politické krytí tak, aby byly zajištěny potřebné zdroje. Tak lze komentovat návrh ministra Plagy, který chce o rok odložit připravovanou reformu financování regionálního školství. Podle Plagy bude oproti předchozímu odhadu Valachové, která vyčíslila náklady reformy na 2,5 až 5 mld., tato změna vyžadovat investici 10 miliard. Proto chce ministr dosáhnout odložení reformy na září 2019, přičemž školy by byly podle nové úpravy financovány od začátku kalendářního roku 2020 (Deník.cz). Reforma by měla přinést srovnání ve financování jednotlivých škol napříč kraji, zlepšení odměňování nepedagogických pracovníků, zároveň však hrozí, že především učňovské obory přestanou být motivovány udržet ve škole i žáky, kteří mají dlouhodobější problémy s docházkou či prospěchem, a proto je pravděpodobné, že stoupne procento těch, kteří středoškolské vzdělání nedokončí. Poslanci ODS přišli s návrhem zákona, který chce odložit reformu financování o deset let, s tím ale Plaga nesouhlasí.

  • STUDENTSKÉ PROTESTY: CHCEME BRÁNIT ÚSTAVNÍ HODNOTY

Ve čtvrtek proběhla studentská stávka, do které se zapojilo na 200 středních a vysokých škol po celé republice. „Prakticky denně vidíme, že si vedoucí představitelé našeho státu v čele s prezidentem dál a dál posouvají mantinely a ohýbají ústavní zvyklosti. Jako studenti s tím zásadně nesouhlasíme,“ uvedl iniciátor stávky Luboš Louženský (Eurozprávy.cz). Podle informací ve facebookové události hodlají studenti ve své iniciativě pokračovat, výzva #VyjdiVen apeluje na prezidenta, vládu a Senát k dodržování ústavních pořádků. Proti aktivitě studentů (především středních škol) se ozývaly hlasy, které kritizovaly politickou angažovanost na půdě škol. MŠMT vydalo k akci své stanovisko, ve kterém upřesňuje, že akce nebyla organizována žádnou politickou stranou nebo hnutím, proto je účast studentů na ní legitimní.  „Žáci a studenti mají právo na vyjádření svého svobodného názoru, toto právo mají i žáci mladší 18 let,“ argumentuje MŠMT.

  • BOJ O HEJNÉHO MATEMATIKU

Kvalita výuky matematiky na základních a středních školách je dlouhodobý problém českého školství. V posledních letech se v základních školách začínají prosazovat inovativní způsoby výuky, které kromě zvládnutí povinných výstupů navíc rozvíjí u dětí kritické myšlení, schopnost řešit problémy a ověřovat si správnost svého postupu. Do hledáčku konzervativních zastánců klasického způsobu výuky matematiky, který je založený především na drilu, se dostala v posledních týdnech Hejného metoda výuky matematiky, kterou již dnes v nějaké míře využívá na 750 ze 4 tisíce základních škol.  Školský výbor sněmovny se ve středu usnesl na tom, že MŠMT by mělo ověřit úroveň žáků, kteří jsou vzděláváni pomocí Hejného metody. Bez ohledu na to, že metoda výuky není politický, nýbrž didaktický problém, a každá škola má v tomto ohledu kurikulární svobodu, je možné efekt výuky matematiky hodnotit již dnes například na základě testování žáků pátých tříd, které provádí Česká školní inspekce. Během šetření, které provedla ČŠI loni v květnu, se podle náměstka ČŠI Ondřeje Andrýse ukázalo, že žáci škol, kde se podle principů Hejného metody vyučuje, dosáhli mírně lepších výsledků, než žáci, kde se učí matematika klasickým způsobem (iHned.cz). Jedním z principů Hejného matematiky je, že děti si na správné řešení matematického problému mají přijít samy, kritika se pak především pozastavuje nad tím, že děti neumí násobilku nebo nemají úspěch při řešení matematické Olympiády. Sdružení H – mat, které je garantem Hejného metody, chystá šetření, které má ukázat dopad výuky na žáky, učitele i rodiče (iHned.cz).

  • SCOOL WEB: SOUTĚŽ, KTERÁ POMÁHÁ ZLEPŠIT ŠKOLNÍ WEBY

Startuje další ročník soutěže školních webů sCOOL web. Projekt nabízí unikátní možnost každé škole zdarma projít hodnocením, na jehož konci obdrží podrobnou hodnotící zprávu s výčtem silných a slabých stránek školního webu. Letošní ročník je zaměřen na aktuální novinku – zavádění standardu GDPR, takže škola si účastí v soutěži může návodně otestovat, zda je její web v souladu s aktuálním nařízením na ochranu osobních údajů. Přihlašovat se školy mohou do 15. dubna.

Inspirace z (a do) praxe

Výběr z EDUkalendáře:

  • 20.3., 17.00, EDUpoint Praha, Peďák+ – Jak na podpůrná opatření 1. stupně
  • 22.3., 10.00, Praha, Pedagogický workshop v centru DOX
  • 22.3., 14.00, Praha, Kulatý stůl SKAV a EDUin: Co nám říkají Audity vzdělávání o budoucnosti našich dětí?
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články