Cermat: nefér vůči maturantům

10. 5. 2012
EDUin

Komentář k aktuálnímu sporu nad podobou testu z vyšší úrovně matematiky (zadání testu ZDE). Zajímavé je, že autor komentáře pojetí úloh chválí, ale vysvětluje, že autoři úloh nemohou měnit jejich charakter z roku na rok bez předchozího upozornění a že snaha reformovat výuku matematiky tím, že uděláme překvapivě jiné a originální úlohy v závěrečné zkoušce – státní maturitě, je nepochopením, jak vzdělávací systém funguje.

 

Maturanti, kteří psali těžší verzi matematického testu, mají za to, že byli podvedeni. Cermat, státní instituce pověřená přípravou a zpracováním státní maturity, podle nich svévolně zvýšil obtížnost testu. I ti, kteří v tréninku zvládali oficiální ilustrační testy včetně loňského ostrého bez větších obtíží, teď mají strach, že neodmaturují. A chtějí proti testu protestovat.

Měli by vědět, že mají jen malou šanci uspět – snad leda kdyby se ministr Fiala rozhodl začít napravovat pověst vedení resortu právě na státních maturitách. Styl jednání s maturanty, který zavedl bývalý ministr školství spolu s ředitelem Cermatu, připomíná Putinovo zacházení s opozicí. Pohrdavý přístup vrchnosti k těm, na nichž bude záviset budoucí konkurenceschopnost Česka, potvrdila i moc soudní. Příslušný správní soud dosud neprojednal žaloby maturantů, kterými napadli postup ministerstva školství při projednávání jejich stížnosti na loňský lehčí test z českého jazyka.

 

Kritizovat se nebude!

Cermat ani letos nezveřejnil ihned po skončení zkoušky znění testu, ačkoli mu v tom nebránily žádné legislativní ani technické překážky. Je zcela zjevné, že se opět snaží ztížit práci těm, kteří chtějí zadání úloh zkontrolovat a pečlivě připravit případné námitky proti testu. Na ně totiž mají maturanti pouhých pět dní od oznámení výsledku zkoušky. Musejí tak pracovat s tím, co někdo pokoutně naskenoval či vyfotil mobilem.

I já tedy vycházím ze znění úloh, které jsem dostal e-mailem. Pojetí testu, jež zaskočilo maturanty, mě naopak příjemně překvapilo. Oproti dřívějšku nejspíš přibylo úloh, jejichž řešení vyžaduje použití základních znalostí neotřelým způsobem. Případně v situaci, která je pro studenty nová.

Tak to má být – jinak by státní maturita vyvolávala na školách hlavně tupé biflování a bezmyšlenkovitý nácvik počítání typových příkladů.

Maturanti však mají pravdu: posun, k němuž podle nich došlo až poté, co se ke zkoušce přihlásili, je poškodil. Domnívám se, že autoři testu značně podcenili faktor času. Musí-li totiž student nejprve hledat, co je v dané situaci relevantní a co ne, musí-li se během řešení pouštět neznámými cestami, které mohou být i slepé, potřebuje na to víc času, než když jen „najede“ na nacvičený postup. Autor nestandardní úlohy už její řešení zná, zatímco maturant ne. A zjistit, že tudy cesta nevede, musel občas i takový génius jako Jára Cimrman.

Domnívám se tedy, že kdyby žáci měli na test víc času, případně kdyby byl test při stejné časové dotaci kratší, žádné problémy by nevyvolal. V této souvislosti bych opravdu rád věděl, o jaká empirická data opírá Cermat své vyjádření, že obtížnost letošního testu je srovnatelná s obtížností toho loňského. Zadával snad oba testy reprezentativním vzorkům maturantů?

 

Letos klopýtli lepší žáci

Exministr školství se za přitakávání veřejnosti naparoval, kolik nepřipravených maturantů odhalil loňský test z lehčí matematiky. Upozorňoval jsem tehdy rokem na tomto místě, že Cermat střelil náročnost testu od boku a že takhle se o další vzdělávací dráze i životních osudech maturantů rozhodovat nesmí. Letos tedy Cermat přinutil klopýtnout nikoli lajdáky, ale žáky, kteří si náročnější variantu testu z matematiky vybrali dobrovolně. Je myslím zřejmé, že v příštím školním roce si náročnější variantu vybere leda úplný blázen.

Zásadní problém, o němž se zatím příliš nediskutuje, je však jinde. Maturanti mají právo být zkoušeni z toho, nač je škola připravuje. Letošní test, řekněme mírně „proreformní“, nebyl vůči maturantům fér, protože se připravovali na tradiční pojetí. Kdyby se však Cermat k tradičnímu pojetí vrátil, reformu výuky matematiky by nadlouho zablokoval.

 

Autor je matematik, zabývá se testováním

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články