Cermat sděluje: Kolem hodnocení písemných prací byla publikována řada mystifikací

Publikujeme aktuální tiskovou zprávu Cermatu, která vysvětluje situaci kolem hodnocení písemných prací.

 

Systém hodnocení maturitních písemných prací z češtiny a cizích jazyků byl v médiích v uplynulých týdnech opakovaně podroben kritice. Řada postřehů a argumentů, které některé novinářky a novináři v souvislosti s centrálním hodnocením písemek publikovali, jsou přitom na hony vzdáleny realitě.

„Vzhledem k rozsáhlé mediální kampani a množícím se nepravdivým informacím a zavádějícím informacím vytrženým z kontextu musím porušit svůj záměr nevyjadřovat se k probíhajícím procesům do doby zpracování výsledků,“ uvedl Jiří Zíka, který je pověřen řízením Cermatu.

Jaké oblasti máte na mysli?

„Zejména bych rád v této souvislosti připomněl, i když to bylo jistě mnohokrát zmíněno, že koncept zkoušek, a tedy i zkoušky z českého jazyka, není individuální aktivitou Cermatu. Cermat je organizací povinnou ze zákona připravit a realizovat maturitní zkoušky v souladu s platnou legislativou a metodickými materiály; zde mám na mysli zejména katalogy požadavků. Tento koncept je dlouhodobě znám a neměl být pro školy ani žáky překvapením. Jiná věc je, že, mluvíme-li konkrétně o písemné práci z českého jazyka, byl původně princip hodnocení založen na dvou hodnotitelích. Tato metoda zdvojení hodnocení byla však v průběhu přípravy prvního ročníku maturity zrušena a v legislativě zůstal jen jeden hodnotitel. Následně pak, po zkušenostech z roku 2011, byl s cílem posílit prvek srovnatelnosti hodnocení legislativně upraven režim na tzv. centrální. Legislativou byl tedy vytvořen rámec, ve kterém Cermat zkoušku připravil a realizoval.“

Znamená to tedy, že systém hodnocení, tak jak byl v loňském roce upraven legislativou, není dostatečně odolný vůči individuálním chybám? 

„Určitě v něm chybí institut oponentního nebo paralelního posouzení. Protože při takovém nastavení, s použitím zdravého rozumu, není možné vyloučit individuální odchýlení se od definované metodiky a standardu. Proto připravil Cermat speciálně pro účely hodnocení písemných prací třístupňový proces. Práce hodnotili certifikovaní hodnotitelé zařazení do týmů (cca po dvaceti) a všechny týmy pak spadaly pod vedoucího hodnocení předmětu. Úkolem vedoucích týmů hodnotitelů a následně pak vedoucích hodnocení předmětu byla zejména kontrola konzistence a srovnatelnosti hodnocení. Tato aktivita Cermatu dokázala do jisté míry suplovat druhého hodnotitele.“

Často se objevuje námitka, že Cermat právě v tomto režimu centrálně ovlivňoval hodnotitele.

„Ne, nic takového se nedělo. Cermat nevytvářel, ani nedefinoval předem očekávaný průběh četnosti hodnocení a v žádném případě se do nějaké takové „fazóny“ nesnažil (pod jakoukoli hrozbou) hodnotitele tlačit. Bylo tomu právě naopak. Kontrolní systém poskytoval zpětnou informaci o konzistenci hodnocení a umožnil postupně v diskusích korigovat přirozeně očekávaný jev odchylek od definovaného standardu.“

Přes všechna tato opatření však došlo k chybným výrokům hodnotitelů, jak ukazují reakce veřejnosti.

„Nikdo není tak bláhový, aby očekával, že v jakémkoli procesu, kde rozhoduje člověk, nemůže dojít k chybě, a to i v tak sofistikovaném vícestupňovém kontrolním mechanizmu. Pro tyto případy, s nimiž přirozeně zákonodárce počítal, je v legislativě upraven proces žádosti o přezkoumání výsledků a/nebo průběhu zkoušky. Ten má každý žák, který nabude dojmu, že byl při hodnocení poškozen, možnost využít a konkrétně u písemných prací požádat o přezkoumání krajský úřad.

Objevují se však hlasy a zprávy v médiích, že krajské úřady předávají tyto žádosti k přezkoumání Cermatu.

Tato kooperace byla nastavena a ukázala se jako funkční již v loňském roce. Krajské úřady se na CERMAT obracejí s žádostí o součinnost. Cermat v tomto režimu poskytuje krajskému úřadu oponentní posudek hodnocení. Výroky, které Cermat vydává, jsou tedy koncipovány jako výroky posuzující hodnocení, nikoli práci samu. Jde o výroky prokazující to, že se hodnotitel ve svém hodnocení neodchýlil od metodiky a definovaného standardu. Cermat tedy v žádném případě není rozhodným orgánem. Finální rozhodnutí o vyhovění či nevyhovění žádosti vystavuje krajský úřad.

V posledních výrocích médií se objevila informace, že oponentní posudek vystavují stejní hodnotitelé, tedy ti, kteří práci hodnotili v první instanci. 

„Omlouvám se za tvrdší výraz, není to mým zvykem se takto vyjadřovat, ale musím s plnou vážností konstatovat, že se jedná o lživé tvrzení, pustou mystifikaci. Cermat připravil pro proces zpracování oponentních posudků velmi korektní systém. V něm platí, že oponentní posudek musí zpracovávat zcela jiný hodnotitel, a to dokonce z jiného týmu. Závěrečné slovo v případech hodných zřetele má v procesu ještě trojčlenná komise.“

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
15 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Oldřich Botlík
10 years ago

Pověřený ředitel Cermatu: „Úkolem vedoucích týmů hodnotitelů a následně pak vedoucích hodnocení předmětu byla zejména kontrola konzistence a srovnatelnosti hodnocení. Tato aktivita Cermatu dokázala do jisté míry suplovat druhého hodnotitele.“

Je mi líto, ale druhá věta tohoto tvrzení je bez jasné kvantifikace té „jisté míry“ zcela prázdnou výpovědí. Po tolika odhalených problémech jsem čekal konkrétní ověřený údaj o míře chybovosti hodnocení nebo alespoň její číselný odhad.

Milan
Milan
10 years ago

Není lepšího podkladu pro správní žalobu než takovéto vyjádření, v němž svou organizaci sám její šéf usvědčuje s neústavního a nezákonného postupu.
Ten první odstavec je skutečně výživný.

Eva Blechová
Eva Blechová
10 years ago

Mně se líbí věta, že rozhodným orgánem není Cermat, ale Krajský úřad… . Ale jak má Krajský úřad rozhodnout, když kromě posudku z Cermatu nemá žádné podklady…(slohy) a nikoho kdo by taky hodnotil. Rozhodne se na základě posudku z Cermatu!!!!! Je to bordel…..
Tak kdo tedy rozhoduje???!!!!! Od koho děti dostanou maturitní vysvědčení, když Krajský úřad změní rozhodnutí?
Opravdu je to na podání žaloby!

Nováková
Nováková
10 years ago

Tak si myslím, že letos „to“ opravdu nezvládli. Loňský model vyhovoval, tak proč bylo vynaloženo tolik finančních prostředků pro jeho změnu? Maturita v dnešní době vlastně nic neznamená, myslím, co se získání zaměstnání týká, ale bez ní je člověk totálně ztracený. Bez přístupu k dalšímu vzdělávání. Nemyslím, že by měla být zadarmo, ale když bude stát maturita na jedné slohové práci, ještě subjektivně hodnocené, tak náš systém školství selhal. Selekce studentů bude provedena na státních vysokých školách, takže o co jde. V uplynulém desetiletí dostávali žáci maturitu na některých soukromých školách jako na běžícím pásu, a téměř bez jakékoli námahy… Více »

Rodič z loňského roku
Rodič z loňského roku
10 years ago

Bohužel argumenty v rozhovoru s panem Zíkou svědčí jen pro potvrzení toho, na co narážíme již od spuštění maturity tj. dobře odvedená práce úředníků a snaha o koordinaci odborníků hodnotitelů dle tabulek, které vytvořil opět úředník, a i kdyby byl původně odborník v oboru učitelství, pak již bohužel sklouzl do škatulky – úředník:-( Není pravda, že maturita byla (katalog požadavků atd.) dobře připravená – pokud by byla, pak by nevzniklo tolik problémů loni a letos by se znovu nestupňovaly a nevytvářely další… Pokud se připraví něco dobře, pak se nelze setkávat např. 1) s didaktickými testy, které ignorují handikep lidí… Více »

matka
matka
10 years ago

Jak to bylo s pracemi hodnocenými jako Odbočení od tématu a tím pádem hned hodnoceno O body a tím pádem strohým odůvodněním hodnoceno NEDOSTATEČNĚ, a zda se tím pádem touto prací už nikdo nijak nezabýval- nehodnotil nic dalšího a hlavně se nesnažil ve vyprávění najít , ani pochopit třeba jen náznak splněného zadání!!!!!!! Kdybych si mohla být jistá, že můj syn a MNOHO dalších tisíc studentů byli ohodnoceni spravedlivě, neřeknu ani popel, ale nikdo jim neřekl během celého posledního ročníku jak budou jejich práce hodnoceny, celé své studium od základní školy byli vedení výbornými učiteli čj a ani oni neměli… Více »

matka
matka
10 years ago

A musím se zastat i studentů, kteří vyčerpali poslední možnost opravných zkoušek této nové maturity- je fér, dělat opravné zkoušky pokaždé dle jiných požadavků a jiného hodnocení? Ani na ně by se nemělo zapomenout.

rodiče
rodiče
10 years ago

Při doposud známém počtu cca. 2500 žádostí o přezkum výsledků hodnocení slohových prací z ČJ nás zaráží neekonomické jednání Ministerstva školství, které opět toleruje procedury přes neobjektivní CERMAT a jeho trénované hodnotitele. Stačilo by přece stanovit, že neúspěšnou písemnou práci přehodnotí škola. Využili jsme možnost nahlédnout do slohových prací. Četli jsme s několika studenty jejich výtvory ať úspěšné, či neúspěšné. Porovnávali jsme si jednotlivá hodnocení. Jsou v nich propastné rozdíly a napsány úplné nesmysly. Všechny práce se zabývaly popisem bez znatelné odchylky od tématu. Jsem technokrat a bohužel nemám informace o tom, že by existovala rozličná kritéria pro tento slohový… Více »

ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

Dnes jsme poslali na MŠMT tento dopis: Dobrý den, posílám Vám webové stránky, na kterých naleznete vše o naší iniciativě Vraťte maturitu zpět do škol! (VrMaŠ). Stránky budeme průběžně aktualizovat. V šuplíčku TZ je i naše první zpráva. V tuto chvíli bychom chtěli poprosit pana ministra Fialu o dvě věci: 1. Aby vydal školám jasnou instrukci: půjčujte studentům, kteří propadli z písemné práce z ČJL, originál jejich slohu k ofocení či oskenování. Studenti mají mnohdy v rukou pouze bodové ohodnocení CERMATu. 2. Aby inicioval vznik široké komise češtinářů, kteří by co nejrychleji znovu ohodnotili slohové práce studentů, kteří se odvolali.… Více »

Ivana
Ivana
10 years ago

Právě jsme se od ředitele gymnázia dozvěděli radostnou zprávu, že naše žádost o přezkum byla úspěšná . Dcera dostala nové hodnocení a z původních devíti bodů je šestnáct. Stal se zázrak!? Máme nevýslovnou radost a zároveň vztek, že jme prožili tři týdny neskutečného nervového vypětí. Dcera byla ochuzena o slavnostní předávání vysvědčení a nemohla se zúčastnit zkoušky na VŠE, kde striktně požadovali kopii maturitního vysvědčení k přijímačkám. Také maturitní večírek oplakala doma a osm let na gymnáziu dostalo velmi hořkou příchuť. Děkuji těmto stránkám, díky kterým jsme zjistili jak vlastně podat žádost a kam ji poslat. Mockrát děkuji všem učitelům… Více »

Dagmar Daňková
Dagmar Daňková
10 years ago

Paní Ivano, mám velkou radost. Dceři přeji úspěšné vysokoškolské studium. Doufám, že takových příběhů s dobrým koncem bude více.

matka
matka
10 years ago

Já mám také velkou radost – dala jste nám naději

Lenka
Lenka
10 years ago

Tak to jste asi první případ co posuzovali, jinak se zatím nikdo neozval.. Moc gratuluji, nám by stačilo bodů 12 a můžu se zeptat, který jste Krajský úřad, kde jsou tak rychlí?

matka
matka
10 years ago

psala paní že na výsledky čekali tři týdny :( , tak zas tak rychlé to nebylo . Já nevěřím, že by nevyužili celých 30 dní.
Je mi hrozně smutno z toho, že se nikdo nevyjadřuje-embargo na celé maturitní výsledky? Ke spackaným maturitám z těšší matematiky se už dávno někdo vyjádřil a bylo řešení-nebo se mi to jen zdá, že to čekání je nekonečné? To ticho mne děsí- strašně!!!

Ivana Chmelařová
Ivana Chmelařová
10 years ago

Chtěla bych upozornit na dvě věci, cituji pana Ziku v tiskové zprávě Cermatu výše: „Cermat v tomto režimu poskytuje krajskému úřadu oponentní posudek hodnocení. Výroky, které Cermat vydává, jsou tedy koncipovány jako výroky posuzující hodnocení, nikoli práci samu.“ Můžete hodnotit hodnocení hodnotitele bez toho, že hodnotíte práci studenta? A jaký je výstup – co to je za výrok? Že hodnotitel hodnotil dobře, držel se metodiky, všechno je v pořádku, anebo že hodnotil špatně, nedržel se metodiky…ale v druhém případě pak tedy ten hodnotitel pravděpodobně ohodnotil špatně více prací, a bylo poškozeno mnohem více studentů! Hodnocení VŠECH prací takového hodnotitele by… Více »