Cermat sděluje: Maturanti mají dostatečné podklady pro odvolání

1. 6. 2012
EDUin

Publikujeme odpověď, kterou jsme dostali z Cermatu na otázku, zda je možné, aby škola požádala o zaslání opravené písemné práce a učitelé tak mohli posoudit, nakolik jsou argumenty hodnotitele relevantní a podložené. Z odpovědi vyplývá, že Cermat takový materiál zaslat nemůže, protože fakticky neexistuje. Jediným výstupem od hodnotitele je formulář Záznam o hodnocení písemné práce, který každý hodnotitel vyplňuje trochu odlišným způsobem. Tedy někdo píše jen bodové ohodnocení, někdo i slovní komentář. Jeho podoba a srozumitelnost se velmi liší. Cermat v tom ale nevidí problém a argumentuje, že studenti mají dostatečné podklady pro kvalifikované odvolání proti výsledku hodnocení. Odpověď zpracovaly metodičky Cermatu pro Český jazyk a literaturu.

 

(Podle § 82 odst. 4 školského zákona) Každý má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky. U písemné práce je to tak, že žák má právo nahlédnout do své PP a Záznamu o hodnocení písemné práce. Tyto materiály, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky, jsou uloženy ve škole a prostřednictvím ředitele školy k nim mohou mít žáci přístup. Hodnotitel PP nezapisuje hodnocení do vlastní PP žáka, která je na škole archivována, ale do Záznamu o hodnocení písemné práce. Hodnotitel následně předává hodnocení PP žáka Centru prostřednictvím informačního systému Centra.

 

Hodnotitelé neměli pokyn psát jednotně hodnotitelské poznámky do písemné práce, i když jednotná metodika existuje. Mohli si práci zobrazit na monitoru a poznámky si dělat třeba na papír. Existují různé efektivní způsoby, jak při hodnocení postupovat. Jednoduše řečeno pro příklad – někdo chybu v kritériu 3A podtrhne vlnovkou, někdo přerušovaně, někdo ji dá do kroužku. Všichni češtináři i jazykáři si v průběhu své letité praxe vypracovali vlastní způsob, jak se v korigovaném textu pohybovat. Takže vydat opravenou práci, kdy není jasné, kterou chybu si jak dotyčný hodnotitel označil, by rozhodně ničemu nesloužilo.

Počet bodů v hodnoticí tabulce u jednotlivých podkritérií je dostatečnou informací o charakteru nedostatků v PP. Jen je třeba si vzít k ruce veřejně přístupná kritéria hodnocení PP – např. na webu www.novamaturita.cz. V březnu je dostala i každá škola. Pak se žák dozví, že když dostal například v češtině v podkriteriu 2B 3 body, že „slovní zásoba je vzhledem ke zvolenému zadání postačující, ale nikoli potřebně pestrá a bohatá, výrazy, které jsou nevhodné vzhledem k označované skutečnosti, se objevují jen zřídka.“ Tento systém pokládáme za dostatečně srozumitelný i pro laickou veřejnost, tedy i samotné maturanty nebo jejich rodiče.

 

Pěkný den,

 

Petr Habáň
vedoucí Odd. komunikace a informační podpory,
tiskový mluvčí CZVV – CERMAT
Jankovcova 63, 170 00 Praha 7
tel.: +420 602 655 093


logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články