Cermat sděluje: Maturanti mají dostatečné podklady pro odvolání

Publikujeme odpověď, kterou jsme dostali z Cermatu na otázku, zda je možné, aby škola požádala o zaslání opravené písemné práce a učitelé tak mohli posoudit, nakolik jsou argumenty hodnotitele relevantní a podložené. Z odpovědi vyplývá, že Cermat takový materiál zaslat nemůže, protože fakticky neexistuje. Jediným výstupem od hodnotitele je formulář Záznam o hodnocení písemné práce, který každý hodnotitel vyplňuje trochu odlišným způsobem. Tedy někdo píše jen bodové ohodnocení, někdo i slovní komentář. Jeho podoba a srozumitelnost se velmi liší. Cermat v tom ale nevidí problém a argumentuje, že studenti mají dostatečné podklady pro kvalifikované odvolání proti výsledku hodnocení. Odpověď zpracovaly metodičky Cermatu pro Český jazyk a literaturu.

 

(Podle § 82 odst. 4 školského zákona) Každý má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky. U písemné práce je to tak, že žák má právo nahlédnout do své PP a Záznamu o hodnocení písemné práce. Tyto materiály, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky, jsou uloženy ve škole a prostřednictvím ředitele školy k nim mohou mít žáci přístup. Hodnotitel PP nezapisuje hodnocení do vlastní PP žáka, která je na škole archivována, ale do Záznamu o hodnocení písemné práce. Hodnotitel následně předává hodnocení PP žáka Centru prostřednictvím informačního systému Centra.

 

Hodnotitelé neměli pokyn psát jednotně hodnotitelské poznámky do písemné práce, i když jednotná metodika existuje. Mohli si práci zobrazit na monitoru a poznámky si dělat třeba na papír. Existují různé efektivní způsoby, jak při hodnocení postupovat. Jednoduše řečeno pro příklad – někdo chybu v kritériu 3A podtrhne vlnovkou, někdo přerušovaně, někdo ji dá do kroužku. Všichni češtináři i jazykáři si v průběhu své letité praxe vypracovali vlastní způsob, jak se v korigovaném textu pohybovat. Takže vydat opravenou práci, kdy není jasné, kterou chybu si jak dotyčný hodnotitel označil, by rozhodně ničemu nesloužilo.

Počet bodů v hodnoticí tabulce u jednotlivých podkritérií je dostatečnou informací o charakteru nedostatků v PP. Jen je třeba si vzít k ruce veřejně přístupná kritéria hodnocení PP – např. na webu www.novamaturita.cz. V březnu je dostala i každá škola. Pak se žák dozví, že když dostal například v češtině v podkriteriu 2B 3 body, že „slovní zásoba je vzhledem ke zvolenému zadání postačující, ale nikoli potřebně pestrá a bohatá, výrazy, které jsou nevhodné vzhledem k označované skutečnosti, se objevují jen zřídka.“ Tento systém pokládáme za dostatečně srozumitelný i pro laickou veřejnost, tedy i samotné maturanty nebo jejich rodiče.

 

Pěkný den,

 

Petr Habáň
vedoucí Odd. komunikace a informační podpory,
tiskový mluvčí CZVV – CERMAT
Jankovcova 63, 170 00 Praha 7
tel.: +420 602 655 093


Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
3 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

Jinak řečeno – CERMAT má strach.

Pan Habáň by měl trochu pročistit češtinu. Spojení: “ že když dostal…., že slovní zásoba“ (posl odstavec)“ bych asi podtrhla vlnovkou.

PhDr. Naděžda Fuková
PhDr. Naděžda Fuková
10 years ago

Chci reagovat na článek, jehož autorem je pan Petr Habáň (Cermat sděluje – maturanti mají dostatečné podklady pro odvolání), a který jsem si přečetla v EDUinu. Jsem češtinářkou na SŠ a vůbec si neumím představit, že bych jako hodnotitel každoročních cvičných slohových prací (a maturitní písemné práce zvlášť!) nepsala své hodnotitelské poznámky přímo do textu písemné práce, a to tak, aby tomu autor práce rozuměl! Jako certifikovaná hodnotitelka českého jazyka z roku 2010 vím, že jsme na škole pořizovali kopie maturitních slohových prací studentů a pak jsme jejich texty během loňských maturit (2010/11) opravovali, aby bylo možno porovnat obě podoby… Více »

Dagmar
Dagmar
10 years ago

„Počet bodů v hodnoticí tabulce u jednotlivých podkritérií je dostatečnou informací o charakteru nedostatků v PP. “

Ano, v písemných pracích se hledají v podstatě pouze nedostatky. A pak se vesele strhávají body. To je znak vysoké profesionality a maximální objektivity speciálně a dokonale vyškolených a nakalibrovaných hodnotitelů?