CERMATOVSKÝ PARADOX aneb proč se básník touží stát trpaslíkem

Stanu se menším a ještě menším… Co tím chtěl básník říct, Vonásku?“

Prosím, básník touží stát se trpaslíkem.“

Když si Jaroslav Žák dělal legraci z rozborů poezie, netušil, že téměř o století později vyvine Cermat ještě účinnější mučící nástroj. Ve sbírce úloh k maturitním testům z ČJL máte možnost zaškrtnout ze čtyř možných témat (či titulů) jediné správné téma (nejsprávnější titul) nějakého textu nebo básně. Pro ilustraci:

 

Pluje-li život po proudu

a smrt proti proudu –

nemůžem poznat ústí.

Pluje – li život proti proudu

a smrt po proudu-

nemůžem poznat pramen.“

V. Holan: Bez názvu

 

Který z následujících titulů nejlépe vystihuje výchozí text, a je tedy nejspíše i jeho názvem?

A/Plavba

B/Poznání

C/Smrt

D/Život

(Brož, Kostečka: ČJL – Sbírka úloh k MZ, VO, Tauris, 2001)

 

Podobné zacházení s texty bezbranných autorů by mělo být trestné. Pohádkové příběhy na to mají týmy žravých příšer. Orwellovské antiutopie považují ohýbání a cílené směrování jazyka za zlomový bod, po němž se hrdinové stávají závislými na moci těch mocnějších. Naše osvícená realita se nezmůže ani na ochranný paragraf.

Báseň je obraz. Pocit. Představa. Nikdy jí nesmíme zneužívat k racionálnímu výkladu světa, neboť každý čtenář si svěřené obrazy interpretuje jinak a ti nejoriginálnější většinou vidí něco zcela jiného než valná část společnosti. Některé otázky v předmaturitních didaktických testech z ČJL ovšem nutí mladé lidi trefovat se do průměrného myšlení, potlačovat vlastní představy a zvykat si už v raném věku, že konformita se vyplácí. To vše za asistence básníků, kteří byli vše, jen ne průměrní. Cermatovský paradox.

 

Sporné didaktické testy

Maturitní zkouška z ČJL má více problémů. V ústní části byly chronologické otázky, kdy se ptáme studentů na nějaké období z dějin literatury, nahrazeny druhým extrémem. Rozbor jedné z 30 (20) knih možná získá u studentů oblibu, ale nenaučí je myslet v souvislostech. Dalším negativem je centralizace četby. Na mnohých školách už stanovili školní maturitní seznam. Učitel ho sice může rozšířit, ale i tak se vrátí povinná četba. Slohové práce jsou krátké a každý, kdo něco ví o zákonitostech psaní, je předem otráven, že bude muset složitě a byrokraticky hodnotit ta slohová nedochůdčata.

Ovšem nejspornější částí maturity z ČJL jsou didaktické testy. Ty zveřejněné mají několik základních nedostatků, které se opakují prakticky ve všech sadách (sbírky úloh, web, maturitní generálka, ostrý maturitní test základní úrovně). Především obsahují otázky umožňující několik vhodných odpovědí, což může mást zejména nadané a přemýšlivé studenty. Většina takových otázek je založena na rozborech textů a nutí vás odhadnout nějaký pocit, náladu či postoj vypravěče. Jazyk tvůrců testů je navíc nejednoznačný a mnohdy těžko pochopitelný. Dále, přestože trend posledních let vede k problémovému učení a kritickému myšlení, testy ve vyšší úrovni obtížnosti jsou zatíženy pojmoslovím a faktografií, jež odpovídají spíše vysokoškolskému studiu ČJL. A také v nich kvete nešvar, kterým poznamenaly katedry ČJL většinu češtinářů – důraz je kladen na českou literaturu, především poezii (Mácha, moderna, Neumann, nikoli Shakespeare, Hugo či Bulgakov). Na našich vysokých školách se totiž budoucí češtináři světovou literaturu téměř neučí! A učitelé se zase vrátí k osnovám a rozborům poezie, ze strachu, aby studenti testy prošli.

 

Smysluplná maturita

Žádný rozumný češtinář by jistě neměl výhrady k jednoduchým testům, které by prověřily ověřitelné: znalost gramatiky, předmětových vazeb, základů praktické stylistiky. Testování módní „čtenářské gramotnosti,“ tedy schopnosti porozumět textu, je velmi citlivá záležitost, následnou interpretaci by ovšem mělo zkoumat pouze ústní zkoušení. Témata písemných prací nechť jsou zadávána centrálně, neměl by se však krátit čas na psaní. A ústní část maturitní zkoušky by měla být ponechána v kompetenci škol a učitelů, kteří už se jistě nevrátí k chronologickým otázkám. Budou-li mé prosby vyslyšeny, sestavím se studenty 25-30 průřezových témat (Bůh a člověk, Osudová láska, Jedinec a totalita) a k nim přidám ukázky od antiky až k současnosti. Věřím, že takový způsob zkoušení naznačí nejdůležitější – zda student dokáže v rodném jazyce přemýšlet o zásadních etických otázkách literatury i života.

Na závěr ještě jedna „didaktická“ úloha, tentokrát přímo z maturitní generálky:

 

Hodinu čekat trvá věk,

když láska je už na dosah.

Však čekat věčně je jen mžik,

když lásku najdeš na konci.“

(E. Dickinsonová, Svůj podíl noci snést).

 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje téma básně:

A) Jestliže je milující člověk trpělivý, bude odměněn mžikem lásky

B) Když člověk miluje, čekání je tou nejhorší překážkou

C) Láska činí vnímání času velmi relativním

D) Na konci každého čekání je platonická láska.

 

Přeji šťastnou maturitu vašim potomkům.

 

Autorka je publicistka, středoškolská učitelka ČJL a divadla

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
10 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Ilona V.
Ilona V.
11 years ago

Mně se ta úloha velmi líbí. Vůbec bych neřekla, že je nejasná nebo někoho k něčemu nutí. A navíc, je tam slovo „nejspíše“. Autoři úlohy tedy netvrdí, že výběr nutně bude jedním a jediným možným názvem básně. Ale, kdo básni skutečně porozumí, tan zvolí správně. Nedramatizujte! Podobné úlohy se vyskytují i ve SCIO testech a nikdo se nad tím nepozastavuje…

Michaela
Michaela
11 years ago

Souhlasím s Ilonou. Nechte už toho napadání, jakožto studentka jsem s testem (vyšší ČJ) neměla problém, nevím, jak si můžete jako pedagog dovolit takhle se do testů navážet, nejen mě, ale i mým spolužákům test připadal úměrný našim znalostem (pokud se někdo začne připravovat na maturitu v květnu, pak to ovšem problém být může..). Odpovědi jsou po zamyšlení jasné! (hovořím pouze o vyšší úrovni, nižší jsem nepsala.)

fertek
fertek
11 years ago

To „nejspíše! je běžná formulace v podobných otázkách. Autoři tím nemyslí, že by variant mohlo být víc. Správně je jen jedna. Takže když se netrefíte do toho, co autor myslel, máte chybu. A vy byste vážně věděla, co je správně? Podle čeho? To by mě zajímalo. Já netuším a hlavně si nemyslím, že by správná odpověď o mě jako čtenáři něco vypovídala.

Ondřej Hausenblas
11 years ago

Díky za tu ukázku z E. Dickinsonové! Přesně to dokazuje, jaká pitomost je dávat básně, umění vůbec do testové podoby s výběrem odpovědí. Ale přál bych si, aby si studenti nemysleli, že se nad básnickým textem nemají snažit pochopit (nejenom procítit) jeho smysl – akorát je to tak, že zhouba je dávat to do testů. Ale jinak: je sice krásné si to v soukromí prostě číst, a nad tím prožívat a rozjímat, ale literatura má odjakživa význam i pro nás společně (jinak by to byly pouhé výlevy od jednoho člověka třebas k jeho příteli, ale nikoli literatura!). Spolu s druhými… Více »

vlasta
vlasta
11 years ago

Naprosto souhlasím s paní Valíkovou a především s vámi, pane Ondřeji Hausenblasi! Hlava mi nebere, že se Zelený neustále ohání týmem odborníků (supersuper odborníků „bezejmených“ z praxe i z vysokýh škol-viz. diskuze na novamaturita.cz). O koho se, proboha, jedná, když všichni, kteří skutečně uznávanými odborníky jsou (tedy i nesporně vy) mají jasné, konkrétní výhrady k státní maturitě už dlouho. Jak je možné, že Vás stále ignorují!? Jak je možné, že se zase vše smete ze stolu!!! Prosím, protestujte, ozývejte se, nevzdávejte to, když na nás – ty „obyčejné“ učitele z praxe – nedají. Díky

Ondřej Šteffl
11 years ago

Je omyl domnívat se, že podobné úlohy se vyskytují v testech Scio. Pokud se tak výjimečně stane, jsou vyřazeny. A to i z mnohem malichernějších důvodů, než uvádí autorka. Veřejná oponentura tisíci účastníků chyby najde a nezávislá komise vyřadí. Např.: Vyberte slovo nebo dvojici slov, která se nejlépe hodí do příslušné věty jako celku. Realizace Valdštejnova megalomanského vojenského plánu _________ říšská území, a proto ___________ vytvoření silné protivaldštejnské kliky. (A) pokrývala – podporovala (B) vyčerpávala – podnítila (C) obětovala – docílila (D) zahrnovala – oslabila (E) vymezila – blokovala Stanovisko komise: Připomínky doporučujeme přijmout jako oprávněné. Odhlédneme-li od historických skutečností… Více »

Vlasta
Vlasta
11 years ago

Naprosto souhlasím s paní Valíkovou a především s Vámi, pane Ondřeji Hausenblasi! Hlava mi nebere, že se pan Zelený neustále ohání týmem odborníků (supersuper odborníků „bezejmenných“ údajně z praxe i z vysokých škol-viz. diskuze na novamaturita.cz). O koho se, proboha, jedná, když všichni, kteří skutečně uznávanými odborníky jsou (tedy i nesporně Vy) mají jasné, konkrétní výhrady ke státní maturitě už dlouho. Jak je možné, že Vás a vaše připomínky stále ignorují!? Jak je možné, že se zase vše smete ze stolu!!! Prosím, protestujte, ozývejte se, nevzdávejte to, když na nás – ty „obyčejné“ učitele z praxe – nedají. Díky… Z… Více »

Ondřej Nečas
Ondřej Nečas
11 years ago

Zcela souhlasím s článkem a myslím, že jde o opravdu hluboký a zásadní problém, který zveřejnění testů odkrývá (a proto se mu asi Cermat tak brání). Jde o to, co vlastně má být testováno. Podstatná část úloh testuje pouze schopnost vejít se do tabulek a nevyčnívat z davu. Totálně ubíjí kreativitu – ve chvíli, kdy student vymyslí neotřelé řešení, je za to potrestán. Přitom moderní výuka by podle všech proklamací měla kreativitu podporovat. To není jen to omílané omezení biflování. Já si naopak myslím, že na biflování není nic špatného, nejen že to přináší znalosti, které by vzdělaný člověk měl… Více »

Martin Mikulas
Martin Mikulas
11 years ago

Vyučuji anglický jazyk a nemám s básněmi ani příslušnými testovými položkami (ani s distraktory) problém. Interpretace je v těchto případech natolik zřejmá, že jsou oprávněně tyto básně použity v testové formě. Rád pana Feřtka uvítám na svém pracovišti a vše mu ochotně vysvětlím. Za interpretací básně nevidím ani žádné „biflování“ (naopak zde není možné se cokoli naučit zpaměti – student musí textu skutečně porozumět).

Tomáš M.
Tomáš M.
10 years ago

Ondřej Šteffl zase valí, jako když Rudé právo tiskne. Poslední úloha v článku je PŘESNĚ TO, co bývá v úlohách v testech SCIO a je naprosto jednoznačná. Jediný rozdíl je, že ve Scio testech není v úvodu obvykle poezie. Tady to ovšem nehraje žádnou roli. Mimochodem, aby bylo jasno, sám jsem pro SCIO úlohy do testů vymýšlel a vím naprosto přesně, o čem mluvím. Takže Ondřeji, nelžete prosím. Soudný člověk dávno ví, že kampaň proti státní maturitě přiživujete právě vy, protože se bojíte, že vám bude konkurovat v přijímačkách na VŠ. Takže je třeba státní maturitu buďto získat pro sebe,… Více »