CO SLÍBILA A SPLNILA STÁTNÍ MATURITA

Nabízíme k diskusi závěry semináře o státní maturitě, jehož se účastnili ředitelé nebo zástupci ředitele ze středních škol Moravskoslezského kraje. Seminář pořádal Institut pro informační společnost o.s., konal se v Ostravě v pátek 24. 6. 2011 v rámci projektu ESF OP LZZ „Podpora vstupu absolventů na trh práce“, moderoval Tomáš Feřtek z EDUin . Debatovalo se o tom, co se při prvním ročníku státní maturity povedlo, co méně a v čem by bylo dobré maturitní model změnit. Teze ze semináře předkládáme k diskusi, její výsledky do materiálu zahrneme. Výsledný text bude součástí konečného posouzení státní maturity, které chceme poslat premiérovi a vládě. Proto prosíme v komentářích o stručnost a věcnost.

 

Účastníci semináře se zabývali silnými a slabými stránkami nové státní maturity, navrhovali konkrétní body, v čem by bylo možné ji zlepšit a případně jakým způsobem změnit maturitní model.

 

Za silné stránky maturity považovali (shoda nebyla ve všech bodech absolutní):

 • jednotný zkušební model

 • výsledky umožňují alespoň částečnou srovnatelnost škol

 • vidíme reálnou úroveň maturitní zkoušky

 • učitelé udělali reálnou zkušenost s tím, jak může státní maturita vypadat

 • zkouška poskytuje zpětnou vazbu studentům

 • organizátorům se podařilo zvládnout logistiku, tisk materiálů probíhal bez větších problémů

 • profilová část maturity umožňovala respektovat odborné specifikum školy

 • rozumná je snaha orientovat pozornost učitelů ke čtenářské gramotnosti

 • někteří účastníci oceňovali podobu některých částí maturity (didaktický test a komplexní hodnocení z cizího jazyka, ústní podoba zkoušky z českého jazyka – tady se ale názory velmi různily.)

 

Za slabé stránky maturity považovali:

 • nízká objektivita hodnocení – u písemek i ústní zkoušky

 • zveřejnění žebříčku škol

 • velmi pozdní zveřejnění testových zadání a autorizovaných výsledků

 • technické problémy s přenosem dat

 • přílišná administrativní a časová náročnost

 • diskutabilní a přehnaná bezpečnostní opatření

 • nevhodné řazení zkoušek

 • zbytečné rozdělení na nižší a vyšší úroveň

 • malá návaznost výsledků maturity na požadavky vysokých škol

 • nedostatečný právní servis pro školy i studenty

 • zvýšené náklady nese škola

 • náklady podzimní části budou vysoké a opět je ponese škola

 

Návrhy na konkrétní zlepšení v rámci tohoto maturitního modelu:

 • zavést jen jednu úroveň zkoušky

 • zveřejnit testy a řešení ihned po vykonání zkoušky

 • zveřejnit smlouvy a rozpočet maturity

 • zvýšit návaznost na vysoké školy

 • zlepšit kvalitu didaktických testů

 • revidovat obsah didaktických testů – více otevřených a polootevřených úloh

 • zlepšit návaznost na katalog maturitních požadavků

 • přehodit pořadí písemné a ústní zkoušky

 • nerozšiřovat počet předmětů zkoušených na státní úrovni

 • zjednodušit logistiku a formuláře

 • při zkoušení více využívat výpočetní techniku

 • změnit strukturu ústní zkoušky z cizího jazyka

 • zkrátit poslechy u cizích jazyků

 • ústní část by měla být plně v kompetenci školy bez zasahování Cermatu

 • měl by existovat harmonogram informací, které chce Cermat posílat školám

 • doplnit manuál pro školy návodem, jak se chovat v právně nestandardních situacích

 • zvážit a přehodnotit úlohu školního maturitního komisaře

 • více peněz pro organizátory a finanční odměnu i pro autory pracovních listů

 

Hlavní poselství účastníků semináře znělo: Státní maturita ano, ale nesmí škodit vzdělávání. Respektujeme, že stát chce ověřovat některé znalosti a dovednosti žáků, ale ať to dělá způsobem, který nebude snižovat kvalitu dosavadního modelu maturity. Letošní maturitní model kvalitu maturit zhoršil.

 

Možné varianty řešení jsou tyto:

 • stát se soustředí jen na didaktické testy, písemné a ústní zkoušky ponechá v profilové části maturity

 • stát bude ověřovat prostřednictvím didaktických testů jen maturitní minimum, které bude podmínkou připuštění k profilové části maturity

 • stát oddělí maturity pro gymnázia a odborné školy a každá tato maturita se bude skládat jen v jedné úrovni

 • státní maturita bude zcela oddělena od školní maturity a bude dobrovolná. Tento certifikát by pak dostávali jen ti, kteří ho složí na státem pověřené škole v libovolném termínu, který nemusí souviset časově se středoškolským studiem.

 

Tento výstup ze semináře předkládáme k připomínkování a internetové debatě dalším zástupcům škol. Jeho výsledná podoba bude předána premiérovi a vládě v rámci oponentního vyhodnocení letošního ročníku nové státní maturity.

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments