ČR i přes rozsudek ze Štrasburku stále diskriminuje

Při příležitosti 3. výročí rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, v němž byla Česká republika shledána vinnou z diskriminace Romských dětí v přístupu ke vzdělání, dnes v Praze proběhl kulatý stůl. Cílem diskuse, které se zúčastnili zástupci vybraných ministerstev, dalších státních institucí a neziskových organizací, bylo shrnout současnou situaci a poukázat na klíčová opatření, které je nutno přijmout bez jakýchkoli odkladů. Zástupci neziskových organizací se znepokojením konstatují, že ani 21 let od listopadu 1989, jsme na své cestě k demokracii nedošli tak daleko, abychom byli schopni zajistit základní lidská práva, jako je právo na vzdělávání. I nadále trvají podmínky diskriminující nejen Romské děti v přístupu ke vzdělávání a je zde nedostatečná snaha odpovědných institucí integrovat zranitelné skupiny dětí do běžných základních škol. Zároveň poukazují na to, že existují školy otevřené všem dětem bez rozdílu, navzdory minimální systémové a finanční podpoře.

“Je velmi smutné, že za uplynulých 20 let Ministerstvo školství nepodniklo žádné zásadní kroky, které by přispěly k integraci znevýhodněných dětí do běžných základních škol“, říká Robert Basch, ředitel Nadace Open Society Fund Praha. A dodává: „I proto jsme iniciovali dnešní kulatý stůl, abychom poukázali na šíři a závažnost celého problému a zároveň se pokusili hledat společnou cestu, jak zamezit diskriminaci v přístupu ke vzdělávání.“

U kulatého stolu, organizovaného Nadací Open Society Fund Praha a Úřadem vlády, diskutovali zástupci několika ministerstev (MPSV, MZV, MS), dále kanceláře Veřejného ochránce práv, České školní inspekce, Agentury pro sociální začleňování, bývalá náměstkyně a poradkyně ministra školství Klára Laurenčíková a dále zástupci neziskových organizací. Za pozvané ministerstvo školství se i přes několik urgencí a osobní pozvání náměstka ministra Ladislava Němce nedostavil jediný odpovědný zástupce, což potvrzuje celkový nezájem ministerstva o danou problematiku.

Dnešní diskuse ukázala, že přestože rozsudek ESLP vyžaduje změny zejména v rámci resortu MŠMT, je nutná reakce a součinnost i dalších resortů. Z posledních plánů vlády je však patrná snaha oddálit realizaci nápravných opatření až na další volební období, kdy opět nebude jasné, kdo bude za realizaci zodpovědný. Současný přezíravý, až odmítavý postoj MŠMT k problematice navíc vyvolává obavy, že i případná realizace opatření v tomto volebním období bude pouhým formálním dostáním mezinárodním závazkům, nebude však skutečnou snahou o odstranění diskriminace.

Zástupci neziskových organizací proto vyzývají předsedu vlády Petra Nečase, aby zaujal jasné stanovisko k realizaci opatření proti diskriminaci ve vzdělávání a ke garanci faktických a časově vymezených kroků. Všechny návrhy systémových opatření ministerstva školství na ukončení diskriminační praxe od roku 2008 byly postupně zastaveny a jejich další osud je velmi nejistý. Personální a organizační změny, ke kterým na ministerstvu školství od květnových voleb postupně dochází, nenasvědčují, že by bylo v zájmu vedení MŠMT diskriminaci zabránit.

Odklad realizace již připravených opatření, Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání a novelizace vyhlášek č. 72 a 73/2005 Sb., bude znamenat nejen další segregaci a diskriminaci zranitelných skupin dětí, ale může být vnímána také jako neplnění závazků vyplývajících z rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. Přitom již 30. listopadu 2010 zasedá Výbor ministrů Rady Evropy, který bude revidovat podniknutá opatření vlády ČR proti diskriminaci dětí ve vzdělávání v souvislosti s rozsudkem ESLP.

Kontakt pro novináře: Filip Rameš, 737 625 908, filip.rames@osf.cz

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments