Fokus: Chuť do učení mají děti podle toho, jak jim to jde

ilustrační foto. zdroj International Institute of Tropical Agriculture (flickr.com)(CC BY-NC 2.0)

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k 9. březnu, obsahují například toto téma: děti sebe sama hodnotí podle toho, jak je hodnotí dospělí, myslí si T. Heick, zakladatel platformy TeachThought a učení jim jde podle toho, jak je v něm podpoříme, nikoli podle toho, co je jeho obsahem, dodává.

 1. Jsme vzdělaní dost na to, abychom měli nezkorumpovanou vládu?
  Přínosy vzdělávání pro jednotlivce jsou popsány i změřeny, důležité je však podívat se i na přínos vzdělávání pro celou společnost a neomezovat se přitom jen na ekonomické zisky. Podle studie publikované minulý týden v časopise Journal of Law and Economics mají země se vzdělaným obyvatelstvem lepší vlády, což autoři studie přičítají tomu, že vzdělaní obyvatelé podávají více stížností na zkorumpované úřady, veřejné služby a policejní zvůli. Výzkumníci porovnávali údaje 80 zemí ze tří zdrojů: Index vlády práva (Rule of Law Index), Zpráva o obětech mezinárodního zločinu (International Crime Victim Survey) a Globální barometr korupce (Global Corruption Barometer) a údaje o vzdělávání. S vyšším ukončeným stupněm vzdělávání se zvyšuje četnost stížností na nefungující veřejné služby nebo státní správu. Tento efekt je mnohem silnější ve společnostech obecně na nižší úrovni vzdělávání. Autoři uvádějí, že lidé s vyšším vzděláním jsou sebevědomější při jednání s úřady a vědí, kde a jak si stěžovat. Učit žáky, jak podávat stížnost a hájit vlastní práva, by se mělo stát součástí výchovy k občanství, což v důsledku povede k větší akontabilitě úřadů a lepší vládě. odkaz

 2. Učit se to, čemu nerozumím, nedává smysl
  T. Heick, zakladatel platformy TeachThought, se zamýšlí nad tím, co se děje v procesu učení, a tvrdí, že učení nemá co dělat s obsahem. Proces učení probíhá v mysli žáků a pedagogové se snaží jej zachytit, „zviditelnit“ prostřednictvím hodnocení, pozorování a dalších postupů. Učitelé by si však měli uvědomit, že pro učení jsou důležité následující faktory, které, jak říká autor, „přetrvají i poté, co je obsah zapomenut“1. Jak se žáci cítí – jak reagují na vaše promluvy: jsou nadšení, otrávení nebo nejistí, cítí se ohroženi? Jak přijímají zpětnou vazbu a můžete vy sami zlepšit komunikaci se žáky tak, aby se cítili dobře? 2. Co si uvědomí sami o sobě – pod vaším vedením poznávají a hodnotí sebe sama: predikce – jak mi to půjde, co se dozvím, reflexe – co se stalo, co jsem zjistil/a jak, jak jsem reagoval/a, metakognice – jak jsem se poučil/a, z čeho jsem se poučil/a, co se mi nejvíc dařilo? 3. Sítě, komunity, návyky a nástroje, které jim pomůžete objevit a používat – představíte jim možnosti a souvislosti, které nadále mohou rozvíjet, uvedete je do systému, který je povede dál. 4. Strategie učení – pomůžete jim vytvořit model sebou-řízeného (self-directed) učení: zamýšlet se nad smyslem kladení otázek, hledat smysl, přemýšlet o využití stávajících postupů, uvažovat o své úloze v komunitě. 5. Návyk čtení – není snadné jej nastartovat, ale pak nejde zastavit. odkaz

 3. Jak fungují technologické novinky, pochopí předškolák snadněji než vysokoškolský student
  Podle výzkumu provedeného na University of California, Berkeley, a na University of Edinburgh předškoláci dokážou pochopit fungování neobvyklých hraček a zařízení lépe než vysokoškoláci. Studie ukázala, že děti jsou více otevřené zkoumání a zkoušení různých možností a jsou flexibilnější v chápání vztahu příčiny a následku. Výzkumníci pozorovali 106 předškoláků (4–5 let) a 170 vysokoškoláků, kteří zkoumali, jak funguje neznámé zařízení. Děti odhalily zákonitosti fungování zařízení díky tomu, že zkoušely i nepravděpodobné varianty a nedržely se jen předvídatelných řešení. odkaz

 4. Američané se snaží zlepšit testování středoškoláků
  Americké testy SAT
  , které skládají středoškoláci a které slouží k ověření předpokladů ke studiu na vysoké škole, projdou významnou proměnou. Organizace College Board, jež testy poskytuje, ohlásila, že nová podoba testů bude k dispozici na jaře 2016. Nový test má být více navázán na učivo na střední škole a na nové společné základní standardy (Common Core State Standards). Konkurenční testy ACT, které v počtu zájemců předstihly SAT před dvěma roky, rovněž plánují úpravy. Nové testy SAT budou trvat tři hodiny (dosud tři hodiny a 45 minut) a budou se skládat ze tří oddílů: psaní a čtení založené na dokládání zdrojů, matematika a volitelná slohová práce – esej. Za chybné odpovědi se nebudou strhávat body jako doposud. V části „doloženého“ (evidence-based) čtení a psaní budou studenti dokládat své odpovědi citacemi z dokumentů z různých oborů, oddíl bude rovněž obsahovat rozbor základních textů z americké historie. Z části zaměřené na slovník budou odstraněna zastaralá slova. Volitelnost eseje je terčem kritiky odborníků zejména v době, kdy verbální komunikace je nejžádanější dovedností u budoucích absolventů (viz kritika A. Kamenetz zde). V matematickém oddílu se úlohy zaměří na řešení problémů a analýzu dat, algebru a úvod do vyšší matematiky. Kalkulačky budou povoleny jen v jedné části matematického oddílu. (O tom, jak málo vypovídají testy SAT o připravenosti studenta a o snaze vyřadit SAT z přijímacího řízení, jsme psali zde – 7) odkaz

 5. Paměť těla pomáhá porozumět pojmům
  Studie dvou amerických akademiků ukázala, že zapisování poznámek z přednášek na papír je efektivnější pro učení než zapisování na laptop. Výzkumníci sledovali dvě skupiny studentů, kteří zapisovali stejnou přednášku na papír a na laptop. Půl hodiny po přednášce všichni studenti byli schopni zopakovat stejné množství faktů, ale studenti, kteří zapisovali poznámky na papír, si lépe zapamatovali myšlenky obsažené v přednášce. V dalším testu po týdnu od přednášky byli studenti s poznámkami na papíře lepší ve faktických znalostech i v porozumění pojmům. Pro učení na zkoušky podle britských odborníků nejlépe funguje aktivní učení, tj. nejen pročítání poznámek, ale např. vytváření myšlenkových map nebo procvičování s využitím starších testových otázek. odkaz

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments