Fokus: Čtením beletrie blíže k pochopení nejednoznačného světa.

29. 6. 2013
EDUin
by-pirateheart-flickr.com-CC-BY-NC-SA-2.0

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k 23. červnu, obsahují například tato témata: Mezinárodní měnový fond plánuje MOOC kursy pro úředníky, výsledky testů nejenom pro školy, ale i pro děti a nové britské magisterské studium v oboru neziskovek. Tento Fokus je poslední před prázdninami, další bude následovat na začátku září.

  1. Čtením beletrie k širšímu přemýšlení o světě. Výzkumníci z Torontské univerzity zkoumali vliv čtení beletrie na to, jak se člověk dokáže vyrovnat se stavem nejistoty a nejednoznačnosti. 100 studentů v rámci experimentu četlo buď krátkou povídku, nebo esej na určité téma a potom vyplňovali dotazník zjišťující jejich potřebu pocitu stability a jistoty. Vyjadřovali se např. k tvrzením „Nemám rád/a situace, které jsou nejisté“ nebo „Nemám rád/a otázky, které mají více odpovědí“. Ti, kdo četli povídky, vyjádřili menší potřebu řádu a lepší přijímání nejednoznačnosti než ti, kteří četli eseje. Tento rozdíl se projevil ještě markantněji tam, kde studenti dlouhodobě dávali přednost buď beletrii, nebo esejům. Výzkumníci poukazují na to, že čtení beletrie umožní lidem zaujímat různá stanoviska, vcítit se do jednotlivých postav, podporuje flexibilitu v myšlení a kreativitu a působí proti černobílému myšlení. odkaz
  2.  

  3. MMF plánuje MOOC kurzy pro úředníky. Mezinárodní měnový fond oznámil, že využije platformu poskytovatele masově otevřených online kurzů edX a začne nabízet kurzy ekonomiky státním úředníkům a výhledově v roce 2014 i širší veřejnosti. V rámci platformy edX byly zatím nabízeny pouze kurzy poskytované zavedenými univerzitami. MMF již má ve světě osm školicích středisek pro státní úředníky. Prezident platformy edX vidí spolupráci s MMF jako přirozené rozvíjení dalších možností vzdělávání a cestu ke vzniku nových organizací. Očekává i možnou podobnou spolupráci s neziskovými organizacemi, podniky a institucemi. Absolventi by měli obdržet certifikát o splnění kurzu. Tato spolupráce otevírá i otázky o tom, kdo by měl být oprávněn učit a které instituce mohou vydávat certifikáty a osvědčení o absolvování kurzu (více o vývoji platformy edX viz zde). odkaz
  4.  

  5. Američané nabízejí výsledky testů už i uživatelům přímo. Americká Služba testování ve vzdělávání (Educational Testing Service – ETS) oznámila, že začala poskytovat v elektronické podobě dokumenty o výsledcích testů i uživatelům. Zamýšlený krok má poskytnout škole informace o úrovni studentů a pomoci tak lepšímu zacílení výuky a dále přináší studentům nezávislé hodnocení jejich dovedností, které může být sdíleno elektronicky v rámci akademických institucí i mimo ně. Autoři programu očekávají, že studenti budou testy brát víc vážně a budou se více snažit, když o výsledku získají certifikát, který lze dále využít. ETS také plánuje od července rozšířit možnosti skládání testů doma na dálku a možnosti testování ve speciálních testovacích střediscích. odkaz
  6.  

  7. Speciální magisterský kurs pro pracovníky v neziskovkách. Ve Velké Británii roste nabídka postgraduálního studia, které připravuje odborníky pro sektor neziskových nestátních organizací, dobročinných organizací a nadací. Kromě nejstarší Cass Business School nabízejí tyto specializované programy i další čtyři britské univerzity. Do výuky zapojují odborníky a praktiky v oboru. Studující většinou současně pracují v nějaké dobročinné organizaci a získávají zkušenosti, případně celé studium probíhá online. Kurzy se zaměřují na řízení v dobrovolnickém sektoru, účetnictví, finance a administrativu. Po absolvování kurzů studenti získají magisterský diplom. Kurzů se účastní i studenti ze severní Ameriky, Evropy a Austrálie. odkaz
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články