Naplní-li ministr Dobeš doporučení NERVu, má šanci ve své funkci uspět

1. 3. 2011
EDUin
logo_EDUinfo

Na koncepčním materiálu prezentovaném v rámci semináře NERV je sympatická ochota dívat se do budoucna

Praha 1. března 2011 – Seminář pořádaný v pondělí 28. února Národní ekonomickou radou vlády (NERV) k problematice vzdělávání a konkurenceschopnosti pojmenoval několik zásadních skutečností, které mohou ovlivnit budoucnost vzdělávání české populace. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně obsáhlý materiál, je možné, že každý čtenář bude považovat za podstatné jiné jeho pasáže. Ostatně první mediální výstupy ze včerejšího zasedání to už ukazují. Zástupci EDUin o.p.s. si na něm cení těchto bodů:

 • Doporučení zpracovaná NERVem se dívají do budoucna. Hledají, v čem mají být absolventi škol v České republice konkurenceschopní, jestliže je jasné, že už tato generace se ocitne v globální konkurenci. Připravujeme děti pro budoucnost, o níž nemáme a  nemůžeme mít přesnou představu.

 • Doporučuje soustředit pozornost k investicím do předškolního vzdělávání, kde je jejich vliv a efektivita největší, protože tam v tomto věku je nejsnazší ovlivnit vnímavost dětí a vyrovnávat rozdíly mezi nimi, způsobené rozdílným socioekonomickým zázemím. Sympatické je i pochopení, že jedním z velkých problémů našeho školství je předčasné třídění dětí do různých typů škol.

 • Českému vzdělávacímu systému zásadně chybí informace o jeho kvalitě. Bylo by dobré nespoléhat v tomto směru jen na mezinárodní šetření a  připravit i vlastní systém, jak získávat informace o kvalitě vzdělávání.

 • Studie navrhuje vypracovat vzdělávací standardy, sjednotit základ osnov, ale zároveň nechat školám v budoucnosti dostatečnou míru autonomie. Při zavádění plošných testů doporučuje velkou opatrnost a  důkladnost při přípravě, protože rychlé a neodborné zavedení hrozí mnoha nezamýšlenými důsledky. Například zúžením toho, co se na školách bude učit, jen na věci snadno testovatelné.

 • Je třeba se věnovat motivaci žáků a ochotě učit se. V tomto směru patří náš vzdělávací systém mezi vyspělými zeměmi mezi nejhorší. Je třeba předefinovat úlohu učitelů z „předávačů vědomostí“ na „pomocníky na cestě ke vzdělávání“ a  více zdůrazňovat výchovnou úlohu školy.

 • Základem vyšší kvality absolventů vysokých škol je jasné rozrůznění, diverzifikace škol i jednotlivých bakalářských, magisterských a  doktorandských studijních programů. Jejich nevyhraněnost a  nefunkční způsob financování bez zavedení školného je větší problém, než samotné vysoké množství studentů z populačního ročníku, kteří odcházejí dále studovat. Ale i v tomto směru navrhuje NERV omezit počet studentů směřujících do magisterského studia.

 • Je nutné pamatovat na to, že v oblasti školství a vzdělávání většina opatření funguje jen jako celek a výsledky se dostavují ve středně až dlouhodobém horizontu. Proto je důležité dlouhodobá politická shoda na cílech vzdělávání.

Mnohé z těchto návrhů jsou v rozporu s tím, kam a jak směřuje současné vedení ministerstva školství. Například ve snaze omezit autonomii základních škol jednotným vzdělávacím programem nebo tlakem na urychlenou přípravu plošných testů po pátém a devátém ročníku. Ministr školství Josef Dobeš byl na semináři přítomen a vyjadřoval opakovaně s předloženými návrhy spokojenost. Bude tedy zajímavé sledovat, nakolik se to odrazí v konkrétní práci ministerstva.

Každému, kdo chce posoudit relevanci námi vybraných bodů, nabízíme zvukový záznam z jednání.

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Je běžné, že u dokumentů takové závažnosti, jako jsou doporučení NERVu v oblasti vzdělávání, se po jejich publikování strhne spor o jejich interpretaci. První pohled do českých médií je překvapující. Témata, která se nejvíc diskutují, byla při samotné prezentaci spíš okrajová. Proto nabízíme zájemcům zvukový záznam z jednání. Časem by měla být podle vyjádření členů NERVu k dispozici i na jeho webových stránkách. Stejně tak bude zajímavé sledovat, jak na doporučení NERV bude reagovat ministr školství Dobeš. Na místě zprávu chválil a vyjadřoval s jejími návrhy souhlas i tam, kde se evidentně liší od jeho dosavadních kroků. Doufám, že se jimi inspiruje přinejmenším v ochotě dívat se do budoucna. Bylo by to určitě ku prospěchu našeho vzdělávacího systému.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin o.p.s.
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Poznámky pro editory:

 • Zvukový záznam semináře NERV ke vzdělávání najdete ZDE.

 • Tiskové materiály jsou umístěny na webových stránkách NERV ZDEZDE

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

 • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články