Nebyli jste na konferenci o zprávě OECD? Přečtěte a poslechněte si, o čem se tam mluvilo.

Zpráva OECD o stavu evaluace a hodnocení v našem vzdělávacím systému publikovaná poprvé koncem ledna vzbudila značnou pozornost. Na webu eduin.cz najdete informace a materiály, které se jí týkají, na více místech: přehled nedostatků a doporučení pro české školství ZDE, doporučení studie s komentářem ZDE, zpráva v otázkách a odpovědích ZDE, rozhovor se šéfem týmu OECD Paulem Santiagem ZDE.

 

Česká školní inspekce ke zprávě uspořádala 15. března odborný seminář v prostorách ministerstva školství. Šlo o důležitou akci, proto nabízíme zájemcům audiozáznamy jednotlivých vystoupení a ke stažení český překlad závěrečné části zprávy. Zároveň se omlouváme za místy nižší kvalitu záznamu, bohužel neexistuje oficiální nahrávka z tlumočnické kabiny a záznam je pořízen přenosným zařízením přímo v sále.

 

Konference Systém hodnocení vzdělávání v ČR v deseti bodech:

  • Je třeba vyjádřit uznání České školní inspekci, že uspořádala seminář pro poměrně široké spektrum odborné veřejnosti a umožnila účast i těm, které jinak ministerstvo školství považuje spíše za své názorové oponenty.

  • Je škoda, že z konference není k dispozici žádný oficiální audio či videozáznam, stejně jako ještě není hotový oficiální český překlad celé zprávy. K dispozici ale byl překlad závěrečného shrnutí.

  • Zástupci vedení ministerstva a školní inspekce (Josef Dobeš, Olga Hoffmannová, Stanislav Němec) se konference nezúčastnili z důvodu nemoci a zaneprázdnění jinými úkoly.

  • Prakticky všichni, kteří zprávu komentovali, ji označili za důležitý příspěvek k místní debatě o školství a vyjadřovali souhlas s jejími závěry. Pozoruhodné to bylo ve chvíli, kdy takto komentovali zprávu i lidé v postoji k současným krokům ministerstva názorově zcela protikladní.

  • Zpráva komentovala silné stránky vzdělávacího systému ČR. Nejčastěji zmiňovala institucionální zajištění – tedy například, že máme funkční inspekci, věnujeme se sběru dat o výsledcích vzdělávání, považujeme problém hodnocení za důležitý atp.

  • Za problematické či nedostatečné nejčastěji označovala provádění jednotlivých opatření – například uspěchanou tvorba standardů a plošných testů, neujasněné cíle vzdělávání, nízkou kvalitu povědomí o tom, k čemu má sloužit hodnocení, nedostatky v řízení a hodnocení škol.

  • V diskusi opakovaně zaznělo, že velmi podobné výhrady zaznívají na adresu vedení resortu už dlouhou dobu. Teprve až zpráva nestranného subjektu – týmu OECD – dodala těmto argumentům váhu, takže se s nimi v tuto chvíli až na drobné výhrady ztotožňují i pracovníci ministerstva a školní inspekce.

  • V přednesených komentářích ke zprávě ze strany ministerstva a inspekce byla patrná tendence popisovat téměř úplnou shodu mezi závěry zprávy a zamýšlenými či již realizovanými kroky obou institucí. Častým argumentem bylo, že od doby, kdy hodnotící tým navštívil Českou republiku, uplynul již rok a v té době představitelé resortu většinu opatření realizovali.

  • Vlastně jediný deklarovaný rozpor je v otázce zavádění plošných testů na základních školách. Zpráva jejich zavedení spíše zpochybňuje a navrhuje získávat informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím výběrových šetření. Zástupce ministerstva konstatoval, že z pohledu úřadu má každá škola nárok na zprostředkování přímé zpětné vazby a právě k tomu by měly sloužit výsledky testů

  • Diskutující z publika opakovaně upozorňovali na silný dojem „různočtení“ ze strany týmu OECD a vedení domácích institucí. Navrhovali, aby si obě strany ujasnily, co se jednotlivými pasážemi v textu myslí. Tato zpráva je, jako jedno z mála externích posouzení, pro české školství mimořádně důležitý dokument. Je tedy třeba dosáhnout dorozumění o smyslu jejího obsahu a doporučení.

 

K poslechu a čtení nabízíme:

 

Úvodní slovo zástupců ministerstva školství a vystoupení šéfa expertního týmu Paula Santiaga. Jeho vystoupení je v angličtině, záznam z překladatelské kabiny není k dispozici, ale do značné míry se kryje s  dokumentem shrnujícím hlavní závěry zprávy, který si v češtině můžete stáhnout ZDE.

 

Záznam vystoupení Paula Santiaga v délce 1h 20min ZDE

 

Vystoupení ředitele odboru vzdělávací soustavy Jaromíra Krejčího, který zprávu komentoval z hlediska plánovaných kroků ministerstva školství. Jeho snahou bylo vysvětlit, že většinu opatření, které zpráva navrhuje, už ministerstvo realizuje, nebo jejich realizaci chystá. Vymezil se pouze proti návrhu zprávy nahradit plošné testy na základních školách výběrovými šetřeními. Podle jeho názoru by každá škola měla mít nárok na zpětnou vazbu, což jsou v jeho pojetí právě výsledky plošného testování

 

Záznam vystoupení v délce 45 min ZDE

 

Vystoupení ředitelky České školní inspekce Michaely Šojdrové, která posuzovala doporučení zprávy z hlediska činnosti inspekce a konstatovala rovněž, že naprostou většinu navržených opatření inspekce již realizuje. Komentovala i konkrétní výhrady k práci inspekce (zaměření kontrol na pouhý formální soulad práce škol se vzdělávacími dokumenty, ne na skutečnou kvalitu jejich práce).

 

Záznam vystoupení v délce 30 min ZDE

 

Přednáška docenta Arnošta Veselého z FSS UK, který se zaměřil na otázku cílů vzdělávání a upozornil na fakt, že v našem vzdělávacím systému se příliš upínáme na nástroje kontroly a výsledky vzdělávání a málo pozornosti naopak věnujeme cílům vzdělávání a samotnému procesu učení ve školách. Komentoval, že zpráva OECD upozorňuje na tento nedostatek.

 

Záznam vystoupení v délce 33 min ZDE

 

Závěrečná diskuse a dotazy k jednotlivým panelistům. V dotazech z pléna zaznělo opakované upozornění na rozpor mezi tím, jak vykládá závěry zprávy šéf týmu OECD Paul Santiago a zástupci ministerstva školství a inspekce. Diskutovalo se o jednotlivých problémech, například o otázkách vzdělávacích standardů a plošných testů, které by je měly ověřovat.

 

Záznam diskuse a závěrečných slov v délce 1h 15 min ZDE

 

Dvacetistránkový dokument se závěry zprávy v češtině ve formátu PDF je ke stažení ZDE.

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments