Několik obecnějších poznámek na okraj článku Jiřího Kostečky

 

1. Malá rekapitulace

 

Když se na podzim r. 2010 objevily první cvičné testy maturitní generálky, vyvolaly živý zájem. Písemně jsme s kolegou ze školy diskutovali s CERMATem také. Z těchto diskusí mj. vyplynula neochota CERMATu připustit jakoukoli chybu ve své práci (nutno říci, že tehdy si zřejmě málokdo uvědomoval, že CERMAT je de facto úřadem vyňatým ze správního řízení); žádost o kontakt na nějakého externího revizora odmítl s tím, že jde o informaci „veřejně nepřístupnou“, žádost o nástin oborových odborných příruček, jež by měly jakýsi kanonický charakter ve vztahu k maturitní zkoušce, s tím, že by šlo o „neopodstatněný zásah do knižního trhu“ (dodnes si myslím, že podobný soupis, jaký předkládá např. jazyková poradna ÚJČ, by nebyl na škodu, ale budiž – nemáme jazykový zákon).

 

Tento postoj – utajit vše – pokračoval i v souvislosti s ostrými maturitami. Ministr školství opakoval, že znění testů zveřejněno nebude – nejprve tu byla „autorská práva“, později „kotvící úlohy“. Dokonce byla řeč o žalobě na „studenta z Jihlavy“, který údajně umístil jako první jeden z testů na internet. Velice brzy se objevily pochybnosti o nejsledovanějším (protože jej podstoupilo více než 90 tis. studentů) testu – z českého jazyka a literatury v základní úrovni. Mj. je formulovali maturanti v otevřeném dopise ministrovi (maturantiproti.cz). Ten namísto věcné reakce hrubě urazil autorku dopisu lživým tvrzením, vystaveným na oficiální stránce MŠMT (kde navzdory četným upozorněním tiskovému odboru MŠMT je dodnes beze změny).

 

Teprve pod veřejným tlakem (a po konfliktu s ředitelem CERMATu) vydal ministr 13. června zprávu uveřejněnou na novamaturita.cz, že testy zveřejní na začátku července (tedy po datu, kdy se mohli maturanti proti testům odvolávat). Jedním dechem dodal: „Rozhodně však nechci zveřejňovat jakékoli žebříčky škol, dokonce nehodlám školám ani nic doporučovat. Bude záviset jen na nich, zda se budou chtít svými výsledky veřejně pochlubit nebo ne.“ Žebříčky škol – tedy těch „v krajích nejlepších“ – zveřejnil ministr za deset dnů. Z propagandistického hlediska to byl mistrný tah – čísla, pořadí a procenta svojí přesností a exaktností uchvátila veřejnost a debata o vadném měřidle a neexistenci jeho kalibrace se rázem stala nudnou a vedlejší.

 

Počátkem třetí červnové dekády také prostřednictvím novinového rozhovoru prohlásil, že mlčení pedagogické veřejnosti znamená podporu jeho činnosti a postojům: „A samotného mě překvapilo, že k žádným chybám nedošlo. Zejména díky učitelům a ředitelům. To je pro mě největší argument, že odborná veřejnost stojí za mnou. Kdyby mě chtěla potopit, udělala by to.“ Nejen to nás přimělo formulovat další otevřený dopis (uciteleproti.cz), jenž by umožnil s takovou interpretací situace vyjádřit nesouhlas.

 

Snad s ohledem na výše uvedené („utajení“) nevystoupil s reakcí na nejvážnější kritiku testů, uveřejněnou na EDUin.cz dne 15. června, žádný z „mnoha zodpovědných odborníků“. 29. června dle svého tiskového mluvčího říká ředitel CERMATu o testech: „CERMAT si za jejich vysokou kvalitou stojí a naši předmětoví metodici jsou připraveni vést o jejich úrovni diskuzi s odborníky. Nikdy jsme se takové diskuzi nebránili, ale je třeba ji vést konstruktivně, nikoli na bázi neopodstatněných mediálních ataků.“ (Jako možnou přípravu na toto prohlášení můžeme vidět anonymní (resp. CERMATí) komentář ke třem kritizovaným otázkám v LN dne 28. 6.; troufám si tvrdit, že autor oněch komentářů je rád, že byly pojaty anonymně…

 

30. června pak v Učitelských novinách můžeme číst, že CERMAT oficiálně požádal pana Jiřího Kostečku, středoškolského učitele a autora respektovaných pedagogických publikací, o expertní posudek. Ten, vyjadřuje se k otázkám kritizovaným na EDUin.cz, shledal dvě otázky závadné a dvě otázky problematické – a to navzdory CERMATem opakovanému tvrzení, že test, díky procesu vývoje a kontroly, je bezchybný.

 

Odkud se tedy má brát důvěra, že tyto testy nepoškodily maturující žáky? Pochybnosti mimořádně zmnožuje informace, která se objevila v LN dne 12. 7. v článku Z propadlíků úspěšní maturanti–„Dvěma stovkám studentů, kteří se přidali k výzvě brněnské studentky, aby poslali na ministerstvo odvolací formulář, nechal resort překontrolovat testy. „Bylo mezi nimi pět žáků, kteří si kvůli odvolání pohoršili a mají o stupeň horší známku,“ uvedl ministr školství Josef Dobeš…“. Vezmeme-li v potaz nejprostší statistiku a uvážíme-li, že z dvou set testů bylo pět vyhodnoceno nesprávně, vyhlíží procento chybně vyhodnocených testů více než hrozivě!!! Pevně doufám, že tato informace je na nějaký způsob mylná.

 

Mám za to, že mimo pozornost by neměla zůstat ještě jedna věc. Nahlédnu-li do archivu, čtu v článku Státní maturity zřejmě čeká odklad, uveřejněném v MfD dne 13. srpna 2009, že „přípravy (…) maturit už stát přišly na čtvrt miliardy korun“. MŠMT nijak nezpochybňuje, že příprava maturit do roku letošního přišla na 750 milionů Kč.

 

Znamená to tedy, že poslední dva roky příprav přišly státní rozpočet na půl miliardy? Jak si pak vysvětlit tvrzení ministra školství, že s ním přišla úspora desítek milionů korun (viz Reakce ministra Dobeše na návrh změn (…), 13. 7., msmt.cz)?

 

 

2. Trojí rozčarování nad posudkem Jiřího Kostečky

 

V žádném případě nyní nemíním polemizovat o polemice nad úlohami testu. Jde mi o něco jiného.

 

Dokážu si představit důvody, které vedou Jiřího Kostečku k ironicky přezíravému postoji vůči otevřeným dopisům. O to více mě mrzí, že v závěru textu píše: „Není zvláštní, že ze všech částí nové maturity se vede tak razantní útok právě proti té, která se jako jediná vyhodnocuje mimo školu? A která má nejobjektivnější evaluační kritéria – nesrovnatelně objektivnější než slohová práce hodnocená učitelem dané školy a ústní zkouška hodnocená učiteli dané školy?“ Jádrem otevřeného dopisu uciteleproti.cz byla právě kritika pseudoobjektivity toho podivného trojčlenného souboru společné části maturitní zkoušky.

A nemohu nepoznamenat, že pomineme-li tisíce podpisů, poznámky signatářů v komentářích přinášejí (vedle pochopitelných hořkých emotivních reakcí) i řadu cenných svědectví a podnětů učitelek a učitelů ze všech koutů republiky

 

Více mě mrzí, když Jiří Kostečka u úlohy 15 konstatuje, že „…zarazilo mne, jak rychle se může změnit názor odborníků. V prvním hodnocení EDUinu čteme: „V principu dobrá úloha zaměřená na pozorné čtení. Jen se tu podobné opakují příliš často. Jako by zadavatelé chtěli studenta uvláčet stále stejnými úlohami.“ V analýze, jejíž webovou adresu uvádím výše, však již sledujeme obsáhlou kritiku této úlohy, doprovázenou spekulací o tom, že (…)“.

Ono „první hodnocení EDUinu“ nepředstavovalo názor stejných pisatelů – odborníků, k němuž se Kostečka vyjadřuje (což je dojem, který čtenář z Kostečkova textu má). Lehce možno ověřit v textu eduin.cz ze dne 3. června EDUin komentuje test češtiny základní úrovně. Taková nepozornost Kostečkův text znevažuje; dopustil-li se takové chyby zde, je vyloučena i chyba jinde?.

 

Nejvíce mě však mrzí – vzhledem ke všem výše uvedeným souvislostem – jeho poznámka o mediální hysterii. Použít takové caput canis snad nemá Jiří Kostečka, pedagog dobrého renomé, zapotřebí.

 

Stanislav Zajíček, středoškolský učitel

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
30 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jiří Kostečka
Jiří Kostečka
11 years ago

Vážený pane kolego, svůj posudek maturitního testu českého jazyka ZÚ jsem psal naprosto nezávisle – snad o tom dostatečně svědčí skutečnost, že jsem dvě úlohy jasně a nezpochybnitelně označil za závadné a ztotožnil se tak s DRUHÝM hodnocením webu EDUin. S ohledem na závažnost některých Vašich tvrzení zdůrazňuji, že si za svým celkovým posudkem stojím plnou vahou svého jména, vědecké hodnosti i toho, co snad mám v našem oboru dosud za sebou jako teoretik, praktik a autor učebnic. Nemyslel jsem si, že se kdy na takové okolnosti budu muset odvolávat, ale budiž. Na jiném místě tohoto webu navrhuji pro naši… Více »

Lucie Slejšková
Lucie Slejšková
11 years ago

Vážený pane kolego, pokud jde o komentář (nikoliv recenzi, či dokonce posudek) k testu z českého jazyka (http://eduin.cz/titulka/eduin-komentuje-test-cestiny-zakladni-urovne/), jeho autory jsou Tomáš Feřtek s mým drobným přispěním. Pouze na několika místech, v textu komentáře jasně označených (např. jiní odborníci se domnívají…), jsme využili postřehů z prvotní mailové komunikace s pány Botlíkem a Hausenblasem. Naší snahou bylo rychle upozornit na hlavní problémová místa, jak jsme je vnímali my osobně. V úvodním textu ke komentáři jasně píšeme, že odborné stanovisko bude teprve následovat a vyzýváme, aby byl tento příspěvek vnímán jako příspěvek k diskusi (která v době, kdy byl komentář uveden, teprve… Více »

Veronika Valíková
Veronika Valíková
11 years ago

Zdravím kolegu Zajíčka a děkuji za článek. Já už nemám sil. Píšu raději beletrii a hledám místo v knihkupectví…

Pana kolegy Kostečky se chci zeptat, když ho tak zajímají odborníci EDUinu, kteří recentovali ZO – dozvíme se od Cermatu někdy jména tvořitelů testů?

Mám nejméně od dvou lidí potvrzeno, že testy robily „šikovné studentky“ (zřejmě FF UK) podle určitého klíče, který jim dodal Cermat.

Pane kolego, zjistíte nám nějaké podrobnosti?

Veronika Valíková

Jiří Kostečka
Jiří Kostečka
11 years ago

Vážená paní kolegyně, tohle snad ale opravdu nemůžete myslet vážně. Proč bych měl někde něco zjišťovat? Mám opakovat posté, že s přípravou maturitního testu jsem neměl nic společného a že jsem ve svém posudku jasně konstatoval závadnost dvou jeho úloh? A jen mimochodem, CERMAT si jej u mne neobjednal, jak se nově vyjadřuje pan Feřtek ve svém blogu, nýbrž o něj požádal a byla to samozřejmě práce nehonorovaná. Rozdíl v konotaci sloves „objednat si“ a „požádat“ Vám snad nemusím jako češtinářce vysvětlovat, takže se mně těžko divit (to je poznámka i pro p. Zajíčka), že jsem ve svých vyjádřeních vůči… Více »

Veronika Valíková
Veronika Valíková
11 years ago

Vážený pane kolego,

a já Vám sdělila ty své. Proč s novou maturitou nesouhlasím.

A pokud chceme znát jména tvůrců testů a |Cermat je tají, logicky jsem se obrátila na Vás.

Co je na tom nevážného?

vv

Jiří Kostečka
Jiří Kostečka
11 years ago

Naprosto nelogicky. Napsal jsem nejméně dvakrát (i na tento web), že s CERMATem jsem už dlouhé roky před zavedením státní maturity nijak nespolupracoval, takže nechápu, na základě čeho předpokládáte, že bych měl autory testu znát. Neznám je.
A víte co, už toho snad raději nechme; na moje odborné poznámky příliš nereagujete, uvádíte argumenty typu „jedna paní povídala“, snažíte se zatáhnout debatu k nečeštinářským věcem. Toho já se opravdu nezúčastním.
S přáním hezkého zbytku prázdnin
Jiří Kostečka

Radek Sárkózi
11 years ago

Kolega Kostečka navrhuje stávající model státních maturit udělat objektivnější. Na jednu stranu se mi to líbí. Didaktický test by byl založený na otevřených otázkách, žáci by ho psali pod dohledem učitele z jiné školy, test by vyhodnocovali nezávislí proškolení experti. Obdobně slohové práce a ústní zkoušku. Je to rozhodně lepší model, než současná maturita – nepříliš dobře sestavený test, hodnocení slohovky a ústní maturity ve škole. Otázkou je, kolik by objektivnější model stál a zda chce stát vydávat tak vysoké prostředky na maturitu… Osobně považuji současný model státních maturit za drahý a neobjektivní, zatímco dřívější model byl levný a subjektivní.… Více »

Veronika Valíková
Veronika Valíková
11 years ago

Vážený pane Kostečko, v předešlé diskusi pod Vaším článkem jsem včera zanechala svůj návrh. Ústní – v kompetenci škol (já preferuji průřezové otázky – Rodiče a děti, osudová láska – 30 karet, na každé tak deset úryvků od antiky do současnosti) Sloh – 4hodiny, témata centrální, oprava – 2 učitelé (což jsme u nás dělalali skoro vždy) Test – jednoduchý, bez pošahaných interpretací a nejednoznačných zadání, zaměřený na praktický jazyk a jeho použití Objektivní mohou být jen testy. Proto v nich interpretace textu nemají co dělat! Gramatika, praopis, syntax, praktická stylistika, porozumění textu ano – ale v přiměřeném poměru. A… Více »

Lenka Michálková
Lenka Michálková
11 years ago

Neznám češtináře, kterému by nová maturita nebrala radost z práce. Děkuji všem aktivním kolegům, kteří formulují své protesty a bijí se jako lvi. (I formou otevřených dopisů.) Naprosto souhlasím s modelem: centrálně zadaný jednoúrovňový kvalitní test, který zajistí nezbytnou maturitní gramotnost, ten jediný může být objektivní; písemka – třeba centrálně zadávaná témata, 4 hodiny, oprava ve škole; ústní zkouška celá v kompetenci školy, neboť učitelé nejlépe vědí, jak vyzkoušet své studenty. A stát by se choval jako rozumný hospodář. Lenka Michálková

Josef Soukal
Josef Soukal
11 years ago

Vážená Lenko Michálková,

první větu vašeho komentáře jsem si přečetl krátce poté, co jsem v článku věnovanému maturitě psal o radosti, kterou mohu dopřát svým studentům a sobě i díky nové maturitě. A nejsem sám. To jen k vaší generalizaci. A moudrý hospodář se pozná i podle toho, že se umí včas rozloučit s tím, co zahnívá. A moudrá rozhodnutí často přinášejí nové nároky. Nebudu vás přesvědčovat, ale třeba si to pozitivní jen neumíte najít.

Josef Soukal
Josef Soukal
11 years ago

…článku věnovaném… omlouvám se za chybu

Lukáš Foldyna
Lukáš Foldyna
11 years ago

Pane Soukale,
ale paní Michálková negeneralizuje, jen konstatuje, že takového češtináře NEZNÁ. Mohl bych se k ní připojit, kdybych právě jednoho nepoznal – Vás.
Stará maturita se mi také nelíbila, ale ta nová rozhodně nevypadá, že by ji vytvářel moudrý hospodář…

Veronika Valíková
Veronika Valíková
11 years ago

Také jsem ráda, že díky EDUinu mohu poznat češtináře, kteří mají z nové maturity radost. Zatím jsem se setkávala jen s těmi unavenými a vyčerpanými. A k tomu zahnívání – ono také záleželo na tom, co a jak češtinář před REFORMAMI zkoušel. Dobrého nová maturita nepolepší. Jen mu přidělá nesmyslně mnoho práce. A špatného zkoušet nenaučí. Ten se stále bude ptát na formalismy a ismy. Jako CERMAT. Takže – nepodceňují pánové Kostečka a Soukal trošinku učitele ČJL? Oni nejsou tak blbí, jak je nám stále podsouváno. Oni třeba znají světovou literaturu, kterou je na VŠ nikdo nenaučil. A dovedou psát… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
11 years ago

Vážení kolegové,

mohu jen opakovat:Nebudu vás přesvědčovat, ale třeba si to pozitivní jen neumíte najít… Já jsem se o novou maturitu začal vážněji zajímat v r. 2008 a brzy změnil svůj do té doby spíše negativní názor. A přispěl k tomu i příklad lidí, jichž si vážím a kteří jako učitelé opravdu něco umí. To, že bych své kolegy podceňoval, snad z mých řádek vyčíst nelze; to spíš někteří z kritiků maturity si potrpí na mentorství a mají potřebu dokazovat, jak jsou chytří… Čas ukáže, v čem se mýlíme a nemýlíme.

Josef Soukal

ver.valikova
ver.valikova
11 years ago

Pane kolego Soukale, já se jen bráním. Ten systém mi likviduje organismus. A rozdíl mezi mnou a učiteli, kteří radostně pracují pro CERMAT, je ten, že já chci jen učit a vydělávat si na chleba a niíkomu nevnucuji své představy a koncepce. Ti druzí mi je vnucují. Napsal jste výborné učebnice. Víte, že největší zvěrstva vyrobili v historii sociální inženýři a reformátoři „myšlení.“ K nové maturitě se školím od roku 2009. Ale skutečně mi zatím nic pozitivního nenabídla. Krom toho, že zlikvidovala chronologické otázky. Ale to šlo udělat elegantnějším a levnějším způsobem. Opakuji – zkoušku vytváří zkoušející. Nikoli úředníci z… Více »

ver.valikova
ver.valikova
11 years ago

Také jsem se sekla. Třetí věta:

Rozdíl mezi………… je podstatný – já chci učit a nevnucuji ostatním své představy, tvůrci nové maturity mi je vnucují.

Hlasuji pro jednoduchý test, jednu úroveň.
Zbytek zvládnou učitelé sami.

vv

Stanislav Zajíček
Stanislav Zajíček
11 years ago

Vážené kolegyně, vážení kolegové, velice Vám děkuji za všechny komentující příspěvky. Panu Kostečkovi dlužím odpověď na otázku, jak vidím pro naši maturitu postup blízký hodnocení IB. V tom je jeden důležitý problém. Jak IB, tak např. i EB (vykonávaná v tzv. European Schools) představuje zkoušku, která je „pouze“ vyvrcholením dlouhodobé (obvykle dvouleté) činnosti považované za přípravu na univerzitní studia (historicky to v jistém smyslu odpovídá artistickým fakultám či z životopisů literátů nám dobře známé „filosofii“). Čili tato zkouška je mj. vázána na tu užitečnost, že složíme-li ji dobře, dveře na univerzity se nám výrazně pootevřou. Její součástí je mnoho zkoušek… Více »

Jiří Kostečka
Jiří Kostečka
11 years ago

Vážený pane kolego, opravdu s vděčností jsem si po některých emotivních příspěvcích v této výměně názorů přečetl Váš korektní komentář; přiměl mne zareagovat, ačkoli jsem se takové „diskuse“ už dále účastnit nechtěl. K věci: Já samozřejmě nechci mechanicky implementovat IB systém na českou maturitu. Jen prosím, abychom se nebránili akceptovat tvůrčím způsobem ty zkušenosti z ciziny, které tam fungují. Také jsem byl vůči mezinárodní maturitě IB zprvu rezervovaný, než jsem pronikl do výhod jejího hodnocení. Aneb znovu: co kdo z nás češtinářů může mít proti tomuto maturitnímu modelu? 1. slohová práce o minimu – řekněme a diskutujme o něm –… Více »

ver.valikova
ver.valikova
11 years ago

Opravdu se znovu všem omlouvám za své emoce, ale pravděpodně už jiná nebudu. Všichni češtináři nemohou být vědecké typy. Odpověď pro pana Kostečku – v čem mi nová maturita brání v rozletu: 1. Ústní – musím buď: a) přejmout karty vyrobené CERMATEM a zkoušet podle nich. Mnohdy mi nevyhovují texty a otázky. b) nebo udělat karty své – škola mi jich proplatí pouze 40, karet musím mít asi 165 (105 + 15 + 40) Samozřejmě to ošvindluji, něco nahradím, něco nechám. Ale stejně se sesypu. Ta práce je zbytečná. A když pomyslím, kolik autorů a děl se do seznamu nevejde… Více »

Jiří Kostečka
Jiří Kostečka
11 years ago

Paní kolegyně, v leckterém názoru na konkrétní věci se kupodivu shodujeme, přečtěte si prosím můj první příspěvek pro UN (je i zde, na webu EDUinu): 1. slohovka musí být delší, a to s větší časovou dotací; 2. didaktický test VÚ by neměl být zaměřen tak úzce literárně, jinak si jej nadále budou vybírat jen tři nebo čtyři procenta maturantů; 3. pracovní listy jsem kritizoval hned zpočátku, a to i z více hledisek než Vy: nejen obrovskou a nezaplacenou práci s jejich přípravou a neuspokojivou nabídku z databanky CERMATu, ale např. i možnost třeťáků zjistit, který úryvek na nich je, a… Více »

Radek Sárközi
11 years ago

Byl bych rád, kdyby se nová maturita zaměřila na hlavní cíl vzdělávání podle RVP, což jsou klíčové kompetence. Proto si myslím, že její součástí do budoucna musí být veřejná obhajoba teoretické nebo praktické práce (jakási malá diplomka). Pokud jde o testy, nebránil bych se jim, kdyby byly kvalitně zpracované, což nyní nejsou. Jsem pro jednotné testy (nikoliv dvě úrovně, jak je tomu nyní). Místo známkování, ale navrhuji pouze uvést na maturitním vysvědčení procento správných odpovědí a údaj, ve kterém decilu se student nachází, např. mezi 10% nejúspěšnějších studentů. Tento test by se měl skládat mimo školu, kde se student učil.… Více »

Veronika Valíková
Veronika Valíková
11 years ago

Vážený pane Kostečko,

rozebírala jsem těch testů více. Vám se možná jejich obsah líbí, mně ne.

Na to mám také svaté právo. Proto chci jednu úroveň. Testy zaměřené na praktický jazyk.

Myslím, že jsem ráda učila literaturu. Ovšem to, co přeedvedvádíá CERMAT, se mi prostě nelíbí. Mám právo na subjektivitu – většina spisovatelů, o kterých učíme, by se nám vysmála.

S diskusí končím. Jdu se věnovat užitečnějším věcem. A hledání nové práce.

Hezké léto

Valíková

Veronika Valíková
Veronika Valíková
11 years ago

Dotatek: Pan Kostečka má pravdu. V maturitním testu socialističtí básníci nebyli. Ale já jsem napsala „V testech CERMATU“ nikoli v testu. Doporučuji prostudovat ty předešlé. Co se ismů a formalismů týče, v testech jsou. Vždy jsem byla přesvědčená, že učitel na střední škole má především vzbudit zájem o literaturu a naučit děti slušně psát a mluvit. A dokonce i za dob komunismu se to některým češtinářům dařilo. Já samozřejmě učím metafory a kompoziční postupy, jen nekladu takový důraz na analýzu textu a systematické třídění pojmů. Domnívám se, že studenti budou potřebovat jazyk jako prostředek dorozumění, nikoli jako objekt ke studiu.… Více »

Lenka Michálková
Lenka Michálková
11 years ago

Vážený Josefe Soukale,
skutečně neznám češtináře, který by nad podobou nové maturity jásal. Jste tedy první. Nějaké mouchy vidí i pan Kostečka a oceňuji, že upřímně volá po větší objektivitě. Na „zahnívající“ staré maturitě bych leccos změnila a novým nárokům plynoucím z moudrých rozhodnutí se rozhodně nebráním. Rozhodnutí o zavedení NM v této podobě je ale HLOUPÉ.

Lenka Michálková
Lenka Michálková
11 years ago

Vážený pane Kostečko, jen malý příklad, který ilustruje, proč mě nová maturita nutí učit podle nějakého rastru. Učím na střední odborné škole a výuku čtvrtých ročníků si většinou užívám. (Studenti už přijali můj způsob práce, nejslabší odešli, slabší se upřímně snaží; normální je číst, porozumět čtenému, argumentovat, přesvědčovat, napsat funkční text, zastydět se nad hrubkou; normální je sledovat filmy, divadelní představení…) Pro naše studenty je středoškolský předmět ČJL většinou posledním humanitním vzděláním, na univerzitní studia pomýšlejí naprosto výjimečně. V letech minulých jsem část jazykových a slohových hodin ve čtvrťáku pojímala jako přípravu na maturitní písemnou práci. Opakovali jsme funkční styly,… Více »

Ivan Stejskal
Ivan Stejskal
11 years ago

Státní maturita? Filosofie tzv.“státních maturit“ říká: úroveň vzdělání v ČR je katastrofální a má to dokazovat jakási srovnávací studie o kompetencích studentů v tom kterém předmětu.Je nutno zavést standardizovanou maturitu,která by garantovala objektivní výstupy.K tomu se vytvořil tzv.katalog požadavků,ze kterého CERMAT vychází.Při absenci definic co vlastně vzdělání je a jak ho definovat v euroamerickém prostoru.Já sám, při vědomí relativizace morálních hodnot pochybuji,že Evropa a potažmo i Česko se dobere nějakého východiska.Apologeti „státních maturit“ si vůbec neuvědomují,že si pod sebou podřezávají větev,jelikož ztotožněním se s onou zvrhlou filosofií vlastně sami sebe degradují na pouhé úředníky a rezignovali na poslání učitelského stavu.Stát… Více »

Lenka Michálková
Lenka Michálková
11 years ago

Ještě poznámka: I mně nová maturita likviduje organismus. (Paní Valíková, ze školství neutíkejte, byla by to škoda :-) ) Nedokážu o ní nepřemýšlet i během dovolené. Právě jsem se totiž vrátila z kraje Otokara Březiny a toho nemám v seznamu! Zmíním se o něm vůbec studentům naší střední odborné školy? Nepřeskočíme jeho verše v učebnici? (I když má zrovna tuto kapitolu autor učebnice J. Blažke krásně napsanou a propojení poezie a výtvarné kultury většinou některé studenty chytne.) Spíš opět rozšířím seznam, vyrobím pracovní list, příští rok opět vyrobím pracovní list… (Nebo že bych nechala ten starý? :-) ) Třeba se… Více »

Zdeněk Bělecký
Zdeněk Bělecký
11 years ago

Myslím, že (nejen) tato diskuse dokazuje přinejmenším tři věci: Zaprvé není zřejmé, co užitečného „nová“ maturita přináší žákům a učitelům. Možná, že posiluje kontrolní funkci státu, ale ještě něco jiného? A je posílení kontroly to, co naše školství tak naléhavě potřebuje? Zadruhé se zřetelně ukazuje, že odborná stránka věci nebyla dostatečně diskutována a zvládnuta, jinak řečeno není ani zdaleka dořešeno, jak se má státně maturovat, což je po čtrnácti letech příprav žalostně trapné. K odborné úrovni testů nejsem kompetentní se vyjadřovat, ale zpochybnily ji dostatečně známé autority, které respektuji. Zatřetí se potvrdilo, jak je nová maturita neefektivní. Opravdu máme na… Více »

Jiří Kostečka
Jiří Kostečka
11 years ago

Vážení diskutující, pojďme si znovu položit jednu zásadní otázku: když ne státní maturita, tak co tedy? Velmi prosím, přečtěte si, pokud jste tak už neučinili, co jsem napsal v diskusi o jedné bývalé jihočeské maturitě na tomto webu (http://eduin.cz/titulka/kriticka-analyza-a-hodnoceni-maturitniho-testu-z-ceskeho-jazyka-a-literatury-zakladni-uroven/). Nemám nejmenší pochyby, že řada z Vás zažila aspoň jednou ve své praxi v bleděmodrém totéž. Opravdu chceme zachovat takový model? Ano: Maturitní slohová práce v podobě, jakou CERMAT nastavil, se musí změnit. Když češtinář učí poctivě čtyři roky všechny funkční styly, opravuje a v případě pochyb konzultuje s kolegy slohovky svých studentů, váží na lékárnických vahách každou známku, srovnává třebas… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
11 years ago

Vážená paní Michálková, přečtěte si prosím pozorně to, co jsem napsal a k čemu se má slova vztahovala; mít radost z toho, že mi něco usnadňuje práci (tedy nebere radost z práce), vaše „jásání“ neodpovídá. Dovolím si vyslovit se i k tomu, co jste adresovala kolegovi Kostečkovi: S překvapením jsem zjistil, že existují učitelé, kteří horují pro návrat čtyřhodinových (popř. podobně dlouhých) písemek; podle nejen mých zkušeností bývala dříve řada prací myšlenkově hodně řídká, některé k neučtení. Nynější stav je přechodem z extrému do extrému (a já jsem pro jeho změnu), kupodivu ale pěkné, originální práce vznikaly i tak; a… Více »